Max Planck

Izvor: Wikipedia
Max Planck

Max Karl Ernst Ludwig Planck (Kiel, 23. travnja 1858. - Göttingen, 4. listopada 1947.), njemački fizičar

Osnivač je kvantne teorije. Objavio je 1910. godine revolucionarnu hipotezu da svaki izvor energije može zračiti energiju samo u diskretnim količinama - kvantima. Na toj osnovi izveo je zakon zračenja – «Planckova formula». Njegovu ideju o diskontinuiranosti energije, koja je danas temelj tumačenja svih atomskih pojava, primijenili su poslije Einstein i Bohr na tumačenje fotoelektričnog efekta i spektra vodikova atoma. 1918. dobio je Nobelovu nagradu za fiziku.