Islamski pogled na Adama

Izvor: Wikipedija
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretragu

Po Islamu, Adem (Adam) je smatran prvim Poslanikom, i suprugom Have (Eve).

Stvaranje Adema

Allah je naredio Melecima da skupe pregršt crne, bijele i crvene zemlje, te svih boja između, zajedno sa mekom i tvrdom. Zatim je ovoj smjesi Allah dodao vode iz Dženneta, i od te smješe nastao je Adem. Ova raznobojna zemlja u simboličkom značenju predstavlja sve rase na zemlji, skupljene u prvom čovjeku.[1]

Tako stvoren, Adem je ostao bez duše neko vrijeme. U tom periodu je Iblis obilazio oko njega, pribojavajući ga se. Kada je vidio da je šupalj, shvatio je da je stvorenje, pa ga se više nije bojao.[2] Zatim je Allah postavio dušu u Ademovo tijelo, te je ovaj kihnuo. Prve riječi su bile "El-hamdu lillah". Allah mu je načinio znanje, te je Adem znao ko ga je napravio, i naučio ga je imena stvari[3]. Stvorio mu je i ženu Havu, od "žive tvari", tj. od Ademove kosti.[4]

Ademov izgled

Prema hadisu, Adem je bio visok 60 lakata, što je od prilike visina palme. Imao je bujnu kosu.[5]

Život u Džennetu

Prema Kur'anu, Ademovo prvo prebivalište nakon stvaranja bio je Džennet.[6]. Islamski učenjaci se razilaze po pitanju toga da li je Hava stvorena prije Ademovog ulaska u Džennet ili poslije.[7] Također postoji veliko neslaganje oko toga da li su Adem i Hava obitavali u pravom, vječnom Džennetu (tzv. Džennetu-l-Me'wa), ili su bili u drugom Džennetu koji je njima Allah pripremio, tzv. Džennetu iskušenja.[8]. Ovog drugog stava je i Ebu-Hanifa[8], začetnik Hanefijskog mezheba, čije učenje slijedi većina Bošnjaka.

Zbog Prvog grijeha, Allah ih je protjerao na Zemlju, gdje njihovi potomci i danas žive. El-Ewza'i prenosi od Hasana ibn Atijje da je Adem boravio u Džennetu sto (u drugoj predaji 60) godina, te da je za Džennetom plakao sedamdeset godina, zbog grijeha koji je učinio, a zbog ubijenog sina četrdeset godina. Ovo navodi Ibn Asakir.

Susret sa Musa

Veliki broj prenosioca hadisa, među kojima i najpriznatiji: Buharija i Muslim spominju da je Poslanik Muhammed jednom prilikom rekao:

"Musa je jednom prilikom prigovorio Ademu : "Ti si onaj zbog čijeg su grijeha ljudi istjerani iz Dženneta, i ti si ih unesrećio". Adem je na to odgovorio: "O Musa, ti si onaj kojeg je Allah s.w.t. odabrao Svojom objavom i sa kim je direktno govorio. Zar mi prigovaraš zbog nečega što je Allah zapisao prije nego što me je i stvorio" - ili je rekao: "... što mi je Allah odredio prije nego što me je i stvorio". Zatim je Poslanik [[.]] rekao: "Tako je Adem nadgovorio Musaa"[9]

Bilješke

  1. Hadise koji govore o ovome prenose El-Behejki u svom "Sunenu" 9/3, Ebu-Dawud, Tirmizija i drugi
  2. Ahmed - "Musned", 3/152,229,240,254/Haleb; Muslim - "Sahih", 45/31/2611
  3. Kur'an (El-Bekare, 31)
  4. Kur'an (En-Nisa, 1)
  5. "Vaš otac Adem je bio visok poput palme - 60 lakata. Imao je bujnu kosu i pokrivena stidna mjesta..." Hadis prenosi Hafiz ibn Asakir preko Muhammeda ibn Ishaka od Hasana ibn Zekwana, a on od Hasana el-Basrija, a on od Ubejja ibn Ka'ba. Ovaj lanac prenosioca je slab jer Hasan el-Basri nije živio kada i Ubejj ibn Ka'b. Isti prenosioc citira ovaj hadis i sa drugim (boljim) lancem: Se'id ibn Ebi 'Arube - Katade - El-Hasan - Jahja ibn Damre - Ubejj ibn Ka'b - Muhammed [[.]]
  6. Kur'an (El-Bekare, 35.)
  7. Hafiz ibn Kesir - "Kazivanja o Vjerovjesnicima", Zenica 1999, UDK 297.8, str.19
  8. 8,0 8,1 Hafiz ibn Kesir - "Kazivanja o Vjerovjesnicima", Zenica 1999, UDK 297.8, str.21
  9. Buharija - "Sahih", 65/3/4738/ Fethu-l-bari; Muslim - "Sahih", 64/2/2652 i drugi