Noa

Izvor: Wikipedija
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretragu
Za ostala značenja, vidi Noa (razvrstavanje).
Noina Arka, Französischer Meister ("Francuski majstor"), Magyar Szépmüvészeti Múzeum, Budimpešta. c.1675.

Noa (hebrejski: נוֹחַ ili נֹחַ, moderni: Nóaḥ, tiberijski: Nōªḥ; arapski: نوح, Nūḥ; "počivati") bio je deseti i posljednji od antediluvijalnih patrijarha, najpoznatiji po Potopu koji se dogodio u njegovo vrijeme. Priča o njemu je sadržana u hebrejskoj Bibliji, u knjizi Stvaranja, poglavlja 5-9.

Dok su Potop i Noina Arka najpoznatiji elementi priče o Noi, također se spominje i kao "prvi poljoprivrednik" i pronalazač vina, isto kao u vezi s epizodom pijanstva i kasnijim prokletstvom Hama. Neke analize teksta pripovijesti sugeriraju da njen današnji oblik u stvari sažima dva prvotno različita izvora, vjerojatno temeljena na dvije različite priče, te da sadrži elemente ranije mezopotamske mitologije, iako su obje tvrdnje postale predmetom osporavanja i kontroverzi.

Priča o Noi je još temeljitije obrađena u kasnijim abrahamskim tradicijama, te je imala ogroman utjecaj na cijelu zapadnu kulturu.

Eksterni linkovi[uredi | uredi kod]

 Genealogija po Hebrejskoj bibliji od Adama do Davida p  r  u 
Od Stvaranja do Poplave Adam Set Enop Kenan Mahalalel Jared Henoh Metušelah Lameh Noa Sem
Porijeklo Patrijarha Arpahšad Šelah Eber Peleg Reu Seruh Nahor Terah Abraham Isak Jakov
Od Nacije do Kraljevstva Juda Farez Hezron Aram Amminadab Nahpon Salmon Boaz Obed Jesej David


Proroci judaizma i kršćanstva u Hebrejskoj Bibliji
Abraham · Isaak · Jakov · Mojsije · Aaron · Mirijam · Eldad · Medad ·Sedamdeset glavara Izraela · Jošua · Fines

Deborah · Samuel · Saul · Saulovi ljudi · David · Solomon | Gad · Natan · Ahiyah · Elijah · Eliša | Izaija · Jeremija · Ezekijel

Hosea · Joel · Amos · Obadija · Jona · Micah · Nahum · Habakkuk · Zefanija · Haggai · Zekarija · Malachi

Šemaijak · Iddo · Azarija · Hanani · Jehu · Mikaija · Jahaziel · Eliezer · Zechariah ben Jehoiada · Oded · Huldah · Urija

Judaizam:
Sarah · Rebeka · Joseph · Eli · Elkanah · Hannah · Abigail · Amoz · Beeri (otac Hosein) · Shallum (stric Jeremijin) · Hanamel (rođak Jeremijin) · Buzi · Mordekaj · Ester · (Baruch)
Kršćanstvo:
Abel · Enoh · Danijel
Ne-židovski: Kenan · Noa · Eber · Bithiah · Beor · Balaam · Balak · Job · Eligaaz · Bildad · Zofar · Elihu
p  r  u