Abraham

Izvor: Wikipedija
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretragu
Caravaggio: Abraham žrtvuje Izaka

Abraham (hebrejski: אַבְרָהָם, moderni: ʾAvraham – Avraham, tiberijski: ʾAḇrāhām – Abraham; arapski: إبراهيم, Ibrahim – Ibrahim), ili Avram (hebrejski: אַבְרָם, moderni: ʾAvram – Avram, tiberijski: ʾAḇrām – Abram), je starozavjetni lik, nazivan i praotac naroda.

Jedini izvještaji o njemu postoje samo u religioznoj književnosti, a najstariji je onaj u biblijskoj Knjizi Postanka. Njegovo povijesno postojanje ničim se ne može potvrditi.

Pretpostavlja se da je živio između 2000. i 1500. pne. Prema Knjizi postanka Abrahamovo rodoslovlje izgleda ovako:

 • Noa - pravednik koji je s obitelji na arci preživio opći potop.
 • Sem - sin Noin
 • Arfaksad - sin Semov
 • Šelah - sin Arfaksadov
 • Eber - sin Šelahov
 • Peleg - sin Eberov
 • Reu - sin Pelegov
 • Serug - sin Reuov, pradjed Abrahamov
 • Nahor - sin Serugov, djed Abrahamov
 • Terah - sin Nahorov, otac Abrahamov
 • Abraham

Njegov otac, Terah, potječe iz Ura. Po prvoj verziji riječ je o Uru kaldejskom, prastarom gradu koji se nalazio u južnoj Mezopotamiji i bio pod vlašću Kaldejaca, a danas se nalazi na području Iraka. Po drugoj verziji Ur bi bio grad Urfa, u sjevernoj Mezopotamiji, današnji Sanli Urfa (kurdski: Riha), u istočnoj Turskoj, (275 000 stanovnika, 1990.). U antičko i srednjovjekovno doba taj je grad nosio ime Edessa, i muslimanska predaja upravo tu smješta Abrahamov rodni Ur, te mu je tu i podignuto (muslimansko) svetište. Po trećoj verziji Ur bi bio, također pradavni, grad Urkesh, koji je bio smješten podno planinskog lanca Taurus, u sjevernoj Siriji.

Iz Ura je, prema Svetom pismu, poslušavši Božji poziv, krenuo prema Kanaanu, kasnijoj Palestini i Izraelu, gdje je na više mjesta i boravio. Žena mu se zvala Sara. Doživjeli su starost bez potomstva, a Bog im je obećao brojno potomstvo. Abraham je povjerovao i time je došlo do sklapanja prvog saveza Boga s čovjekom opisanog u Bibliji. Na tom se savezu temelji sva kasnija teologija saveza Starog i Novog zavjeta. Abraham i Sara dobijaju sina Izaka, a njemu će se roditi Jakov koji će postati praotac izraelskog naroda.

Abrahamu je žena Sara, uvidjevši da mu ne može dati potomstvo dala svoju sluškinju Hagaru, koja će Abrahamu roditi njegovog najstarijeg sina imenom Jišmael. Jišmael će postati praotac Arapa.

Tri velike monoteističke religije Abrahama smatraju praocem svoje vjere, budući da je u svetim spisima opisan kao prvi vjernik u jedinoga Boga.

V. također[uredi | uredi kod]

 Genealogija po Hebrejskoj bibliji od Adama do Davida p  r  u 
Od Stvaranja do Poplave Adam Set Enop Kenan Mahalalel Jared Henoh Metušelah Lameh Noa Sem
Porijeklo Patrijarha Arpahšad Šelah Eber Peleg Reu Seruh Nahor Terah Abraham Isak Jakov
Od Nacije do Kraljevstva Juda Farez Hezron Aram Amminadab Nahpon Salmon Boaz Obed Jesej David


Proroci judaizma i kršćanstva u Hebrejskoj Bibliji
Abraham · Isaak · Jakov · Mojsije · Aaron · Mirijam · Eldad · Medad ·Sedamdeset glavara Izraela · Jošua · Fines

Deborah · Samuel · Saul · Saulovi ljudi · David · Solomon | Gad · Natan · Ahiyah · Elijah · Eliša | Izaija · Jeremija · Ezekijel

Hosea · Joel · Amos · Obadija · Jona · Micah · Nahum · Habakkuk · Zefanija · Haggai · Zekarija · Malachi

Šemaijak · Iddo · Azarija · Hanani · Jehu · Mikaija · Jahaziel · Eliezer · Zechariah ben Jehoiada · Oded · Huldah · Urija

Judaizam:
Sarah · Rebeka · Joseph · Eli · Elkanah · Hannah · Abigail · Amoz · Beeri (otac Hosein) · Shallum (stric Jeremijin) · Hanamel (rođak Jeremijin) · Buzi · Mordekaj · Ester · (Baruch)
Kršćanstvo:
Abel · Enoh · Danijel
Ne-židovski: Kenan · Noa · Eber · Bithiah · Beor · Balaam · Balak · Job · Eligaaz · Bildad · Zofar · Elihu
p  r  u


Vanjske veze[uredi | uredi kod]