Eber

Izvor: Wikipedija
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretragu
V. Heber (ime potomka Ašerovog i Jaelinog supruga).
V. Eber Finn za legendarnog irskog kralja.

Eber (עֵבֶר, standardni hebrejski ʿÉver, tiberijski hebrejski ʿĒḇer, Arabic: هود) je ličnost iz Hebrejske Biblije. Bio je praunuk Noinog sina Šema i otac Pelegov i Joktanovog. Bio je predak Abrahama koji se smatra ocem Izraelita i Arapa.

Po židovskoj tradiciji, Eber, praunuk Šemov, odbio je pomoći pri gradnji Babilonskog tornja, pa se njegov jezik nije izmiješao nakon njegovog pada. On i porodica su očuvali iskonski ljudski jezik (lingua humana na latinskom ili Gortighern). Nakon toga se jezik nazivao hebrejski prema Eberu. (Postoje različita teološka stajališta o ovom pitanju; v. također Edenički i Adamski jezik.)

Ime "Eber" zajedno s izrazom Hapiru proučavatelji Biblije smatraju korijenom riječi "hebrejski", a "eber" se najčešće tumači kao "bok" ili "onostrano", ali isto tako i kao preko, suprotna strana ili prijelaz.

U nekim prijevodima Novog zavjeta, navodi se kao Heber ([Luka 3:35] ...sin Serugov, sin Reuov, sin Pelegov, sin Heberov, sin Šelahov...); međutim, ne bi se trebao miješati s Heberom iz Starog zavjeta (različiti hebrejski ispis חבר), unuk Ašeriovim ([Knjiga postanka 46:17] Sinovi Ašerovi: Jimna i Jišva i Jišvi i Beria i njihova setra Sera. I sinovi Berijini: Heber i Malkiel).

Prema tradiciji, Eber je umro u dobi od 464 godine kada je Jakov imao 20 godina. Hebrejski kalendar sinkronizira taj datum s 1817. pne..

 Genealogija po Hebrejskoj bibliji od Adama do Davida p  r  u 
Od Stvaranja do Poplave Adam Set Enop Kenan Mahalalel Jared Henoh Metušelah Lameh Noa Sem
Porijeklo Patrijarha Arpahšad Šelah Eber Peleg Reu Seruh Nahor Terah Abraham Isak Jakov
Od Nacije do Kraljevstva Juda Farez Hezron Aram Amminadab Nahpon Salmon Boaz Obed Jesej David


Proroci judaizma i kršćanstva u Hebrejskoj Bibliji
Abraham · Isaak · Jakov · Mojsije · Aaron · Mirijam · Eldad · Medad ·Sedamdeset glavara Izraela · Jošua · Fines

Deborah · Samuel · Saul · Saulovi ljudi · David · Solomon | Gad · Natan · Ahiyah · Elijah · Eliša | Izaija · Jeremija · Ezekijel

Hosea · Joel · Amos · Obadija · Jona · Micah · Nahum · Habakkuk · Zefanija · Haggai · Zekarija · Malachi

Šemaijak · Iddo · Azarija · Hanani · Jehu · Mikaija · Jahaziel · Eliezer · Zechariah ben Jehoiada · Oded · Huldah · Urija

Judaizam:
Sarah · Rebeka · Joseph · Eli · Elkanah · Hannah · Abigail · Amoz · Beeri (otac Hosein) · Shallum (stric Jeremijin) · Hanamel (rođak Jeremijin) · Buzi · Mordekaj · Ester · (Baruch)
Kršćanstvo:
Abel · Enoh · Danijel
Ne-židovski: Kenan · Noa · Eber · Bithiah · Beor · Balaam · Balak · Job · Eligaaz · Bildad · Zofar · Elihu
p  r  u