Arpahšad

Izvor: Wikipedija
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretragu

Arpahšad ili Arfaksad (אַרְפַּכְשַׁד / אַרְפַּכְשָׁד "iscjetitelj; spasitelj", standardni hebrejski Arpaḫšad, tiberijski hebrejskio ʾArpaḵšaḏ / ʾArpaḵšāḏ, arapski أرفخشذ Ārfakhshad.) bio je jedan od pet sinova Šema, sina Noe (Knjiga postanka 10:22,24;11:12,13; 1. Knjiga kronika 1:17,18). Njegova braća su bili Elam, Asshur, Lud i Aram; on je predak Abrahama.
Arpahšadov sin se zove Šelah, osim u Septuaginti, gdje se naziva Cainan (קינן), a Šelah navodi kao Arpahšadov unuk.

 Genealogija po Hebrejskoj bibliji od Adama do Davida p  r  u 
Od Stvaranja do Poplave Adam Set Enop Kenan Mahalalel Jared Henoh Metušelah Lameh Noa Sem
Porijeklo Patrijarha Arpahšad Šelah Eber Peleg Reu Seruh Nahor Terah Abraham Isak Jakov
Od Nacije do Kraljevstva Juda Farez Hezron Aram Amminadab Nahpon Salmon Boaz Obed Jesej David