Šelah

Izvor: Wikipedija
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretragu

Šelah ili Šela (שֵׁלָה "Peticija", standardni hebrejski Šela, tiberijski herbejski Šēlāh) je ime dve ličnosti koje spominje Biblija:

  • Sin Arpahšadov, te unuk Šemov. U Septuaginti se, međutim, kao Arpahšadov sin spominje Kainan, što znači da je Šelah Arpahšadov unuk. Šelah je imao trideset godina kada mu se rodio prvi sin Eber, i živeo do dobi od 433 godine.
  • Sin Judin, koji nije hteo biti Tamarin suprug. (Knjiga Postanka 38:5,11,14,26; 46:10; Brojeva 26:20; 1. knjiga kronika 2:3; 4:21) Postao je otac Era i Laadaha, pretka Šelanita.


 Genealogija po Hebrejskoj bibliji od Adama do Davida p  r  u 
Od Stvaranja do Poplave Adam Set Enop Kenan Mahalalel Jared Henoh Metušelah Lameh Noa Sem
Porijeklo Patrijarha Arpahšad Šelah Eber Peleg Reu Seruh Nahor Terah Abraham Isak Jakov
Od Nacije do Kraljevstva Juda Farez Hezron Aram Amminadab Nahpon Salmon Boaz Obed Jesej David