Kuran

Izvor: Wikipedija
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretragu
Kuran, sveta knjiga Islama

Kuran (arapski: أَلْقُرآن al-qur'ān - u prenesenom prijevodu "kazivanje"; takođe zvan Al Qur'a-n Al Kari-m; ili izvedeni nazivi Quran, Koran, Kuran Časni, te rijetko Alcoran) je sveta knjiga Islama. Muslimani vjeruju da je Kuran objava Božjih riječi i kulminacija Božje objave čovječanstvu, preko Božjeg poslanika Muhameda u periodu od 23 godine preko meleka (anđela) Džabraila (Jibril - Gabriel). Kuran je napisan u 7. veku

Format

[uredi | uredi kod]

Kuran se sastoji od 114 sura sa ukupno 6236 ajeta isključujući 112 bismilla koje se obično podrazumijevaju kao bezbrojne, ili 6348 uključujući i njih; tačan broj ajeta je različit, ne zbog sadržaja, nego zbog različitih metoda njihovog brojanja. Muslimani obično povezuju sure, ne sa njihovim brojevima, nego sa arapskim imenima koja su izvedena na neki način iz date sure. (Pogledajte listu imena sura.) Sure nisu poredane po hronološkom redu (po redu po kojem islamski učenjaci vjeruju da su i objavljivani) nego po drugačijem redu, prvenstveno prema veličini sura, što muslimani vjeruju da je takođe inspirisano od Boga. Nakon kratkog uvoda, Kuran nastavlja sa najdužom surom, a završava sa nekim najkraćima.

Često se zaboravlja da Islam priznaje ranije Knjige (Stari i Novi zavet) kao svoje svete knjige, s tom razlikom što ih nadograđuje novom svetom knjigom - Kur'an-om koja dolazi od istog Boga ,a objavio ju je poslanik Muhamed.

Lista imena sura:

           Sura 1. - Fatiha (Al-Fatiha)
           Sura 2. - Krava (Al-Baqarah)
           Sura 3. - Imranova obitelj (Ali-Imran)
           Sura 4. - Žene (An-Nisa')
           Sura 5. - Trpeza (Al-Maidah)
           Sura 6. - Stada (Al-Anam)
           Sura 7. - Al-Araf
           Sura 8. - Plijen (Al-Anfal)
           Sura 9. - Pokajanje (At-Tawbah)
           Sura 10. - Jona (Yunus)
           Sura 11. - Hud
           Sura 12. - Jusuf (Yusuf)
           Sura 13. - Grmljavina (Ar-Raad)
           Sura 14. - Abraham (Ibrahim)
           Sura 15. - Hidžra (Al-Hijr)
           Sura 16. - Pčele (An-Nahl)
           Sura 17. - Noćno putovanje (Al-Isra)
           Sura 18. - Pećina (Al-Kahf)
           Sura 19. - Merjem (Maryam)
           Sura 20. - Ta-Ha
           Sura 21. - Navjesnici (Al-Anbiya)
           Sura 22. - Hodočašće (Al-Hajj)
           Sura 23. - Oni koji vjeruju (Al-Muminune)
           Sura 24. - Svjetlost(An-Nur)
           Sura 25. - Al Furqan
           Sura 26. - Pjesnici (As-Shuaraa)
           Sura 27. - Mravi (An-Naml)
           Sura 28. - Pripovijest (Al-Qasas)
           Sura 29. - Pauk (Al-Ankabut)
           Sura 30. - Rimljani (Ar-Rum)
           Sura 31. - Luqman
           Sura 32. - Klanjanje (As-Sajda)
           Sura 33. - Saveznici (Al-Ahzab)
           Sura 34. - Saba
           Sura 35. - Stvoritelj (Fatir)
           Sura 36. - Ya-Sin
           Sura 37. - Redovi (As-Saffat)
           Sura 38. - Sad
           Sura 39. - Skupine (Az-Zumar)
           Sura 40. - Onaj koji oprašta (Gafir)
           Sura 41. - Izloženi Redci (Fussilat)
           Sura 42. - Savjet (Achoura)
           Sura 43. - Ures (Azzukhruf)
           Sura 44. - Dim (Ad-Dukhan)
           Sura 45. - Ona koja kleči (Al-Jathya)
           Sura 46. - Al-Ahqaf
           Sura 47. - Muhamed (Muhammad)
           Sura 48. - Blistava pobjeda (Al-Fath)
           Sura 49. - Nastambe (Al-Hujurat)
           Sura 50. - Qaf
           Sura 51. - Rasipnik (Ad-Dariyat)
           Sura 52. - Gora (At-Tur)
           Sura 53. - Zvijezda (An-Najm)
           Sura 54. - Mjesec (Al-Qamar)
           Sura 55. - Premilostivi (Ar-Rahman)
           Sura 56. - Događaj (Al-Waqi'a)
           Sura 57. - Željezo (Al-Hadid)
           Sura 58. - Razprava (Al-Mujadalah)
           Sura 59. - Izlazak (Al-Hasr)
           Sura 60. - Iskušenica (Al-Mumtahanah)
           Sura 61. - Red (As-Saff)
           Sura 62. - Petak (Al-Jumua)
           Sura 63. - Licemjeri (Al-Munafiqun)
           Sura 64. - Veliki gubitak (At-Tagabun)
           Sura 65. - Razvod (At-Talaq)
           Sura 66. - Zabrana (At-Tahrim)
           Sura 67. - Kraljevsko dostojanstvo (Al-Mulk)
           Sura 68. - Pero (Al-Qalam)
           Sura 69. - Vjerodostojnica (Al- Haqqah)
           Sura 70. - Putevi uzašašća (Al- Maarij)
           Sura 71. - Noe (Nuh)
           Sura 72. - Djinni (Al-Jinn)
           Sura 73. - Ovijeni (Al-Muzzamil)
           Sura 74. - Ogrnuti ogrtačem (Al-Muddattir)
           Sura 75. - Uskrsnuće (Al-Qiyamah)
           Sura 76. - Čovjek (Al-Insan)
           Sura 77. - Poslanici (Al-Mursalate)
           Sura 78. - Novost (An-Naba)
           Sura 79. - Angjeli koji čupaju duše (An-Naziate)
           Sura 80. - On se namrgodio (Abasa)
           Sura 81. - Zatamnjenje (At-Takwir)
           Sura 82. - Prekid (Al-Infitar)
           Sura 83. - Prevaranti (Al-Mutaffifune)
           Sura 84. - Raskid (Al-Insiqaq)
           Sura 85. - Sazviježđa (Al-Buruj)
           Sura 86. - Noćna zvijezda (At-Tariq)
           Sura 87. - Svevišnji (Al-Ala)
           Sura 88. - Obvijajuća (Al-Gasiyah)
           Sura 89. - Zora (Al-Fajr)
           Sura 90. - Šetalište (Al-Balad)
           Sura 91. - Sunce (Ach-Chams)
           Sura 92. - Noć (Al-Layl)
           Sura 93. - Svitanje (Ad-Duha)
           Sura 94. - Otvaranje (As-Sarh)
           Sura 95. - Datulja (At-Tin)
           Sura 96. - Pristupanje (Al-Alaq)
           Sura 97. - Sudbina (Al-Qadr)
           Sura 98. - Dokaz (Al-Bayyinah)
           Sura 99. - Stres (Az-Zalzalah)
           Sura 100. - Jurišnici (Al-Adiyate)
           Sura 101. - Treska (Al-Qariah)
           Sura 102. - Nadmetanje (At-Takatur)
           Sura 103. - Vrijeme (Al-Asr)
           Sura 104. - Klevetnik (Al-Humazah)
           Sura 105. - Slon (Al-Fil)
           Sura 106. - Kurajši (Koraïsh)
           Sura 107. - Oruđa (Al-Maun)
           Sura 108. - Obilje (Al-Kawtar)
           Sura 109. - Nevjernici (Al-Kafirune)
           Sura 110. - Spasenja (An-Nasr)
           Sura 111. - Vlakna (Al-Masad)
           Sura 112. - Čisto bogoštovlje (Al-Ihlas)
           Sura 113. - Praskozorje (Al-Falaq)
           Sura 114. - Ljudi (An-Nas)

Jezik

[uredi | uredi kod]

Kuran je jedna od prvih pisanih knjiga u Arabiji. On je napisan u ranoj formi klasičnog književnog arapskog jezika, poznatog u engleskom jeziku kao "Kuranski" arapski. Postoji nekoliko ostalih primjera arapskog iz tog vremena.(Mu'allaqat, ili suspendirana oda, za koju se vjereuje da je jedan primjer arapskog jezika prije islama; ostali kažu da je kreirana poslije Muhameda Preživjelo je samo pet natpisa iz pred islamskog arapskog jezika.)

Ubrzo nakon smrti Muhameda 632. godine, Islam se proširio izvan Arabije, te osvojio znatan tadašnjeg Rimskog carstva, usled tek završenih ratova između Vizantije i Persije pod vođstvom cara Iraklija koji su ostavili za sobom veliki nenastanjen prostor i razrušene gradove. Arapi su se morali suočiti s milionima stranih osoba, s kojima su morali na neki način komunicirati. Jezik se brzo mjenjao da bi mogao odgovoriti novonastaloj situaciji, gubeći na svojoj složenosti i nejasnom rječniku. Nekoliko generacija nakon Prorokove smrti, mnoge riječi korištene u Kuranu postale su nejasne za obične ljude koji su govorili svakodnevni arapski, budući da je arapski jezik evoluirao velikom brzinom, a Kur'an i jest zapisan književnim jezikom, a ne pučkim govorom. Beduini su govorili izmjenjenim jezikom, prihvatljivo malom brzinom izgovaranja, tako da su rani arapski leksikografi njih tražili kako bi im objasnili nerazumljive riječi ili razjašnjavanju neke točke gramatike. Dijelom zbog potrebe religije da objasni Kuran slabijim govornicima, arapska gramatika i leksika su postale značajne nauke, pa je model za literarni jezik zadržao do danas taj govor iz Kuranskih dana, prije nego neki od trenutno važećih dijalektata

Muslimani smatraju Kur'an velikim i značajnim zbog njegove poezije i dotjeranosti, kao i da je ta njegova literarna perfekcija dokaz njegovog božanskog porijekla. Budući da je ta perfekcija vidljiva samo za govornike arapskog jezika, stoji kao još jedan razlog zašto se samo originalni arapski tekst smatra kao pravi Kuran. Prijevodi su smatrani manje sjajnič, radije kao tumačenjima Božjih poruka, nego li same izravne Božje objave. Tradicionalno ravnanje bprijevodima i publikacijama Kur'ana traži da objavljena knjiga ne nosi jednostavni naslov "Kur'an". Naslov uvijek mora sadržavati odredbeni pridjev (sprječavajući konfuziju sa ostalim "recitacijama", u arapskom smislu), pa zbog toga najviše izdanja Kur'ana nosi naslove poput Sveti Kur'an, Plemeniti Kur'an, Kur'an Časni i sl.

Svaki priznati znanstvenik islamske škole trebao bi moći čitati i razumijevati Kur'an u njegovoj izvornoj formi. Mnogi muslimani, djeca i odrasli, uključujući i one koji uopće ne razumiju arapski jezik niti ono što memoriraju, uče Kuran na pamet, djelomično ili u cjelini, u izvornom obliku, radi obavljanja molitve - namaza, što kod hrišćana korespondira liturgijskom obredu ili misi.

Eksterni linkovi

[uredi | uredi kod]