Univerzitet u Kopenhagenu

Izvor: Wikipedia
Geologisk Museum 2.jpg

Univerzitet u Kopenhagenu je najstariji i najveći danski univerzitet. Univerzitet je osnovan 1479. godine i danas ga pohađa oko 37 000 studenata. Predavanja se u najvećem dijelu odvijaju na danskom jeziku, iako je dio njih dostupan i na engleskom, a manji broj i na njemačkom jeziku. Od 2 800 stranih studenata najveći ih je broj iz susjednih nordijskih zemalja.