Arhonti Atene

Izvor: Wikipedija
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretragu

Dolje se nalazi popis arhonta eponymousa koji su vladali Atenom u Starom vijeku.

Pozadina

[uredi | uredi kod]

Arhont je naziv koji se u mnogim gradovima Antičke Grčke koristio za glavnog gradskog magistrata. U drevnoj Ateni je postojalo vijeće arhonta koje je predstavljalo izvršnu vlast u gradu. Od kraja 8. vijeka pne. ono se sastojalo od tri arhonta - arhonta eponymousa, polemarha (godine 501. pne. zamijenjenog sa 10 stratega) i arhonta basileusa (ceremonijalnog podsjetnika na nekadašnju atensku monarhiju). Na te položaje su se svakih deset godina birali pripadnici aristokracije (Eupatridi). U ovom periodu arhont eponymous je bio glavni magistrat, polemarh komandant oružanih snaga a arhont basileus bio odgovoran za vjerske ceremonije.

Nakon 508. pne. arhonti su se birali samo na jednu godinu, a godine su imena dobivale po arhontima eponymousima. Arnont eponymous bio je glavni arhont, te predsjedavao sastancima Bule i Eklezije, drevne atenske skupštine. Arhont eponymous je ostato državni poglavar čak i sa upsotavljanjem demokracije, iako s manjom političkom važnosti. U okviru Solonove reforme, godine 594. pne. je broj arhonta eponymousa podignut na deset. Od godine 457. pne. bivši arhonti su automatski postajali doživotnim članovima Areopaga, iako to tijelo više nije imalo političku važnost.

Jedan od arhonata je nadzirao proceduru ostracizma nakon godine 487. pne.[1] Arhontov dvor je bio nadležan za epikleroie.[2] Ostale dužnosti arhonta su uključivale i nadzor nad Panatenajskim i Dionizijskim festivalom.[3]

U dolje navedenom popisu arhonta, godine u kojoj je ime arhonta nepoznato su navedene kao takve. Godine navedene kao "anarhija" znače doslovce "nije bilo arhonta". Postoje razne međusobno proturječne liste; izvori za listu su navedeni na kraju. Valja imati na umu da je mandat arhonta pokrivao dvije godine u suvremenom smislu, odnosno počinjao u proljeće ili ljeto te trajao do sljedećeg proljeća ili ljeta. Polemarsi ili strategoi, basileusi, i thesmothetai (šest arhontovih pomoćnika) su također na popisu u slučaju da je njihovo ime poznato.

Doživotni arhonti

[uredi | uredi kod]

Prvi atenski arhonti su, prema atenskoj tradiciji, bili de facto kraljevi. Na svom položaju su ostajali doživotno, a obavljali su i vjerske dužnosti, kao i kasniji arhont basileus.

Decenijski arhonti

[uredi | uredi kod]

Godine 753. pne. dotadašnji doživotni mandat arhonta je ograničn na 10 godina. Takvi se arhonti nazivaju "decenijski arhonti". Dolje je navedena njihova lista:

753. pne.-743. pne. Harop
743. pne.-733. pne. Esimid
733. pne.-723. pne. Klidik
723. pne.-713. pne. Hipomen
713. pne.-703. pne. Leokrat
703. pne.-693. pne. Apsandar
693. pne.-683. pne. Eriksijant

Godišnji arhonti

[uredi | uredi kod]

Nakon godine 683. pne.mandat arhonta je bio ograničen na jednu godinu. Arhonti su se birali među članovima Areopaga.

Godina Arhont eponymous Ostali važni i značajni događaji
682. pne.-681. pne. Kreont
681. pne.-680. pne. Lizijad
680. pne.-679. pne. Tlezija
679. pne.-671. pne. nepoznat
671. pne.-670. pne. Leostrat
670. pne.-669. pne. nepoznat
669. pne.-668. pne. Pizistrat
668. pne.-667. pne. Autosten
667. pne.-664. pne. nepoznat
664. pne.-663. pne. Miltijad
663. pne.-659. pne. nepoznat
659. pne.-658. pne. Miltijad
658. pne.-645. pne. nepoznat
645. pne.-644. pne. Dropid
644. pne.-639. pne. nepoznat
639. pne.-638. pne. Damasijant
638. pne.-634. pne. nepoznat
634. pne.-633. pne. Epaenet
633. pne.-632. pne. nepoznat
632. pne.-631. pne. Megaklo Kilon pokušava postati tiraninom
631. pne.-624. pne. nepoznat
624. pne.-623. pne. Aristehmo
623. pne.-621. pne. nepoznat
621. pne.-620. pne. Drakon Drakon reformira zakonodavstvo
620. pne.-615. pne. nepoznat
615. pne.-614. pne. Heniohid
614. pne.-605. pne. nepoznat
605. pne.-604. pne. Aristoklo
604. pne.-600. pne. nepoznat
600. pne.-599. pne. Kritija
599. pne.-597. pne. nepoznat
597. pne.-596. pne. Kipsel
596. pne.-595. pne. Teleklo
595. pne.-594. pne. Filombrot
594. pne.-593. pne. Solon Solon reformira Drakonov zakonik, zatim napušta Atenu, što je dovelo do slabih arhonta i anarhije
593. pne.-592. pne. Dropid
592. pne.-591. pne. Eukrat
591. pne.-590. pne. Simon
590. pne.-589. pne. anarhija
589. pne.-588. pne. Formiont
588. pne.-587. pne. Filip
587. pne.-586. pne. nepoznat
586. pne.-585. pne. anarhija
585. pne.-582. pne. nepoznat
582. pne.-581. pne. Damasijant
581. pne.-580. pne. Damasijant Damasijant je protjeran u drugom mandatu
580. pne.-579. pne. anarhija Desetoročlani odbor umjesto arhonta
579. pne.-578. pne. anarhija
578. pne.-577. pne. nepoznat
577. pne.-576. pne. Arhestratida
576. pne.-570. pne. nepoznat
570. pne.-569. pne. Aristomen
569. pne.-566. pne. nepoznat
566. pne.-565. pne. Hipoklid
565. pne.-561. pne. nepoznat
561. pne.-560. pne. Komej Pizistrat postaje tiranin
560. pne.-559. pne. Hegestrat
559. pne.-558. pne. Hegesija
559. pne.-556. pne. nepoznat
556. pne.-555. pne. Hegesija Pizistrat je prognan, ali se vraća i ponovno postaje tiranin
555. pne.-554. pne. Eutidem
554. pne.-548. pne. nepoznat Pizistrat protjeran oko 550. pne.
548. pne.-547. pne. Erksiklid
547. pne.-546. pne. Tespije Pizistrat ponovno postaje tiranin
546. pne.-545. pne. Formion
545. pne.-535. pne. nepoznat
536. pne.-535. pne. Frinej
535. pne.-533. pne. nepoznat
533. pne.-532. pne. Teriklo
532. pne.-528. pne. nepoznat
528. pne.-527. pne. Filonej Hipija i Hiparh nasljeđuju Pizistrata kao tirani
527. pne.-526. pne. Onetorid
526. pne.-525. pne. Hipija
525. pne.-524. pne. Klisten
524. pne.-523. pne. Miltijad
523. pne.-522. pne. Kalijad
522. pne.-521. pne. Pizistrat
521. pne.-518. pne. nepoznat
518. pne.-517. pne. Hebron
517. pne.-511. pne. nepoznat Hiparh ubijen oko 514. pne.
511. pne.-510. pne. Harpaktid Hipija svrgnut, uspostavljena atenska demokracija.
510. pne.-509. pne. Skamandrije
509. pne.-508. pne. Lisagora
508. pne.-507. pne. Isagora Klisten se natječe s Isagorom za mjesto arhonta, ali je protjeran od Kleomena I od Sparte
507. pne.-506. pne. Alkmeon
506. pne.-504. pne. nepoznat
504. pne.-503. pne. Akestorid
503. pne.-501. pne. nepoznat
501. pne.-500. pne. Hermokreont
500. pne.-499. pne. Smir
499. pne.-498. pne. Lakradit
498. pne.-497. pne. nepoznat
497. pne.-496. pne. Arhija
496. pne.-495. pne. Hiparh
495. pne.-494. pne. Filip
494. pne.-493. pne. Pitokrit
493. pne.-492. pne. Temistoklo Temistoklo počinje graditi atensku mornaricu
492. pne.-491. pne. Diognet
491. pne.-490. pne. Hibrilid
490. pne.-489. pne. Fenip Bitka kod Maratona; Stesilej, Kalimah i Miltijad su strategoi
489. pne.-488. pne. Aristid Pravedni
488. pne.-487. pne. Anhiz
487. pne.-486. pne. Telesin
486. pne.-485. pne. Keurej
485. pne.-484. pne. Filokrat
484. pne.-483. pne. Leostrat
483. pne.-482. pne. Nikodem
482. pne.-481. pne. nepoznat
481. pne.-480. pne. Hipsihid
480. pne.-479. pne. Kalijad Bitka kod Salamine; Aristid i Temistoklo su strategoi
479. pne.-478. pne. Ksantip Otac Periklov; Bitka kod Plateje; Aristid je strategos
478. pne.-477. pne. Timosten
477. pne.-476. pne. Adimant
476. pne.-475. pne. Fedon
475. pne.-474. pne. Dromoklid
474. pne.-473. pne. Akestorid
473. pne.-472. pne. Menon
472. pne.-471. pne. Har
471. pne.-470. pne. Praksierg
470. pne.-469. pne. Demotion
469. pne.-468. pne. Apsefion
468. pne.-467. pne. Teagenid
467. pne.-466. pne. Lizistrat
466. pne.-465. pne. Lisanija
465. pne.-464. pne. Lisitej Sofan je strategos
464. pne.-463. pne. Arhemid
463. pne.-462. pne. Tlepolem Kimon je strategos
462. pne.-461. pne. Konon Efijalt refomira Areopag, te je ubijen
461. pne.-460. pne. Eutip
460. pne.-459. pne. Fraziklo Rat sa Spartom, Prvi peloponeski rat
459. pne.-458. pne. Philocles Phrynicus, Dicaeogenes and Hippodamas are strategoi
458. pne.-457. pne. Habron
457. pne.-456. pne. Mnesitid
456. pne.-455. pne. Kalija
455. pne.-454. pne. Sozistrat
454. pne.-453. pne. Ariston
453. pne.-452. pne. Lizikrat
452. pne.-451. pne. Herefan
451. pne.-450. pne. Antidot Anasikrat i Kimon su strategoi
450. pne.-449. pne. Eutedim
449. pne.-448. pne. Pedije
448. pne.-447. pne. Filisk Periklo, Tolmid i Epitel su strategoi; Kalijin mir završava grčko-perzijske ratove
447. pne.-446. pne. Timarhid
446. pne.-445. pne. Kalimah
445. pne.-444. pne. Lizimah Mir između Atene i Sparte
444. pne.-443. pne. Praksitel
443. pne.-442. pne. Lizanija Periklo je strategos
442. pne.-441. pne. Difil Periklo je strategos
441. pne.-440. pne. Timoklo Periklo i Glaukon su strategoi
440. pne.-439. pne. Morihid Periklo je strategos
439. pne.-438. pne. Glaukin Periklo je strategos
438. pne.-437. pne. Teodor Periklo je strategos
437. pne.-436. pne. Eutimen Periklo je strategos
436. pne.-435. pne. Lizimah Periklo je strategos
435. pne.-434. pne. Antiohid Periklo je strategos
434. pne.-433. pne. Krat Periklo je strategos
433. pne.-432. pne. Apseud Periklo, Lakedemonije, Diotim i Protej su strategoi
432. pne.-431. pne. Pitodor Peloponeski rat počinje; Periklo i Kalija su strategoi
431. pne.-430. pne. Eutidem Periklo je strategos
430. pne.-429. pne. Apolodor Periklo umire; Ksenofont, Hestiodor, Kalijad, Melesandro i Fanomah su strategoi
429. pne.-428. pne. Epameinont Formiont je strategos
428. pne.-427. pne. Diotim Demosten, Asopije, Pah, Klipid i Lisiklo su strategoi
427. pne.-426. pne. Euklo Nikija, Harojad i Proklo su strategoi
426. pne.-425. pne. Eutin Lah i Hipokrat su strategoi
425. pne.-424. pne. Stratoklo Nikija, Eurimedon, Pitodor i Sofoklo su strategoi
424. pne.-423. pne. Isarh Demosten, Kleon, Tukidid i Hipokrat su strategoi
423. pne.-422. pne. Aminija Kleon je strategos
422. pne.-421. pne. Alkej Kleon je strategos
421. pne.-420. pne. Aristion
420. pne.-419. pne. Astifil Alkibijad je strategos
419. pne.-418. pne. Arhija
418. pne.-417. pne. Antigont Lah i Nikostrat su strategoi
417. pne.-416. pne. Eufem Početak Sirakuške ekspedicije
416. pne.-415. pne. Arimnest Nikija, Alkibijad i Lamah su strategoi
415. pne.-414. pne. Harija Alkibijad je strategos
414. pne.-413. pne. Tisandro Lamah je strategos
413. pne.-412. pne. Kleokrit Eurimedon, Demosten i Nikija su strategoi; propast Sirakuške ekspedicije
412. pne.-411. pne. Kalija Skambonid
411. pne.-410. pne. Mnasiloh (umro); Teopomp Simih i Aristarh su strategoi
410. pne.-409. pne. Glaukip
409. pne.-408. pne. Dioklo Anit je strategos
408. pne.-407. pne. Euktemon
407. pne.-406. pne. Antigen Alkibijad, Adeimant, i Aristokrat su strategoi
406. pne.-405. pne. Kalija Angelid Arhestrat, Trazil, Periklo, Lisija, Diomedon, Aristokratg, Erasinid, Protomah i Aristogen su strategoi
405. pne.-404. pne. Aleksija Adeimant, Eukrat, Filoklo, Menandro, Tidej i Kefisodot su strategoi
404. pne.-403. pne. Pitodor Sparta postavlja oligarhiju Trideset tirana; Pitodor nepriznat kao arhont eponyomous
403. pne.-402. pne. Euklid Trideset tirana protjerano, ponovno uspostavljena demokracija.
402. pne.-401. pne. Mikon
401. pne.-400. pne. Ksenenet
400. pne.-399. pne. Lah
399. pne.-398. pne. Aristokrat Suđenje i smrt Sokrata
398. pne.-397. pne. Eutiklo
397. pne.-396. pne. Sunijad
396. pne.-395. pne. Formion
395. pne.-394. pne. Diofand Atena ulazi u Korintski rat protiv Sparte
394. pne.-393. pne. Ebulid
393. pne.-392. pne. Demostrat Adeimant je strategos
392. pne.-391. pne. Filoklo
391. pne.-390. pne. Nikotel
390. pne.-389. pne. Demostrat Trazibul i Ergoklo su strategoi
389. pne.-388. pne. Antipatro Agirhije i Pamfil su strategoi
388. pne.-387. pne. Pirgion Trazibul i Dionizije su strategoi
387. pne.-386. pne. Teodot
386. pne.-385. pne. Mistihid Korintski rat završava Antalkidinim mirom
385. pne.-384. pne. Deksitej
384. pne.-383. pne. Dijetref
383. pne.-382. pne. Fanostrat
382. pne.-381. pne. Evandro
381. pne.-380. pne. Demofil
380. pne.-379. pne. Pitej
379. pne.-378. pne. Nikon Obnovio rat sa Spartom
378. pne.-377. pne. Nausinik
377. pne.-376. pne. Kalej
376. pne.-375. pne. Harisandro Cedon je strategos
375. pne.-374. pne. Hipodam
374. pne.-373. pne. Sokratid
373. pne.-372. pne. Astej Ifikrat, Kalistrat, Habrija i Timotej su strategoi
372. pne.-371. pne. Alkisten
371. pne.-370. pne. Frasiklid Mir sa Spartom. Spartanci su poraženi od strane Tebanaca u bitci kod Leuktre
370. pne.-369. pne. Diskint
369. pne.-368. pne. Lizistrat
368. pne.-367. pne. Nausigen
367. pne.-366. pne. Polizel
366. pne.-365. pne. Kifisodor Habrija je strategos
365. pne.-364. pne. Hion Ifikrat je strategos
364. pne.-363. pne. Timokrat
363. pne.-362. pne. Hariklid Ergofil i Kalisten su strategoi
362. pne.-361. pne. Molon Leosten i Autoklo su strategoi; Atena i Sparta su poraženi od Tebanaca u kod Mantineje.
361. pne.-360. pne. Nikofem Timomah je strategos
360. pne.-359. pne. Kalimid Menon, Timotej i Kefisodot su strategoi
359. pne.-358. pne. Euharist
358. pne.-357. pne. Kifisodot
357. pne.-356. pne. Agatoklo Habrije je strategos
356. pne.-355. pne. Elpin Ifikrat, Timotej i Menestej su strategoi
355. pne.-354. pne. Kalistrat
354. pne.-353. pne. Diotem
353. pne.-352. pne. Tudem
352. pne.-351. pne. Aristodem
351. pne.-350. pne. Telej Teogen je basileus (moguće)
350. pne.-349. pne. Apolodor
349. pne.-348. pne. Kalimah Hegesilej je strategos
348. pne.-347. pne. Teofil
347. pne.-346. pne. Temistoklo Proksen je strategos
346. pne.-345. pne. Arhija
345. pne.-344. pne. Ebul
344. pne.-343. pne. Likisk Fokion je strategos
343. pne.-342. pne. Pitodot
342. pne.-341. pne. Sosigen
341. pne.-340. pne. Nikomah
340. pne.-339. pne. Teofrast Fokion je strategos
339. pne.-338. pne. Lisimahid Fokion je strategos i poražen od Filipa Makedonskog
338. pne.-337. pne. Kseronda Lisiklo je strategos
337. pne.-336. pne. Frinih
336. pne.-335. pne. Pitodil
335. pne.-334. pne. Evenet
334. pne.-333. pne. Ktistiklo
333. pne.-332. pne. Nikokrat
332. pne.-331. pne. Nikit
331. pne.-330. pne. Aristofan
330. pne.-329. pne. Aristofont
329. pne.-328. pne. Kifisofont
328. pne.-327. pne. Eutikrit
327. pne.-326. pne. Hegemon
326. pne.-325. pne. Hrem
325. pne.-324. pne. Andiklo Filoklo je strategos
324. pne.-323. pne. Hegesija
323. pne.-322. pne. Kifisodor Fokion i Leosten su strategoi; Izbija lamijski rat s Makedonijom nakon smrti Aleksandra Velikog
322. pne.-321. pne. Filoklo
321. pne.-320. pne. Arhip
320. pne.-319. pne. Neaehmo
319. pne.-318. pne. Apolodor
318. pne.-317. pne. Arhip
317. pne.-316. pne. Demogen Demetrije Falerski postavljen kao guverner od strane makedonskog guvernera Kasandra.
316. pne.-315. pne. Demoklid
315. pne.-314. pne. Praksibul
314. pne.-313. pne. Nikodor
313. pne.-312. pne. Teofrast
312. pne.-311. pne. Polemon
311. pne.-310. pne. Simonid
310. pne.-309. pne. Hijeromnemon
309. pne.-308. pne. Demetrije
308. pne.-307. pne. Harin
307. pne.-306. pne. Anaksikrat Lisija je thesmothete; Demetrije Falerski je protjeran nakon što Demetrije I Poliorket osvaja grad od Kasandra.
306. pne.-305. pne. Koreb Pamfil je thesmothete
305. pne.-304. pne. Euksenip Autolik je thesmothete
304. pne.-303. pne. Fereklo Epiharin je thesmothete
303. pne.-302. pne. Leostrat Diofant je thesmothete
302. pne.-301. pne. Nikoklo Nikon je thesmothete
301. pne.-300. pne. Klearh Mnesarh je thesmothete
300. pne.-299. pne. Hegemah
299. pne.-298. pne. Euktemon Teofil je thesmothete
298. pne.-297. pne. Mnesidem
297. pne.-296. pne. Antifat
296. pne.-295. pne. Nikija Antikrat je thesmothete
295. pne.-294. pne. Nikostrat Dorotej je thesmothete
294. pne.-293. pne. Olimpiodor Traziklo je thesmothete
293. pne.-292. pne. Olimpiodor Epikur je thesmothete
292. pne.-291. pne. Filip
291. pne.-290. pne. Kimon
290. pne.-289. pne. Aristonim
289. pne.-288. pne. Harin (?)
288. pne.-287. pne. Ksenofont (?)
287. pne.-286. pne. Dioklo Ksenofont je thesmothete
286. pne.-285. pne. Diotim Lisistrat je thesmothete
285. pne.-284. pne. Isej
284. pne.-283. pne. Eutije Nausimen je thesmothete
283. pne.-282. pne. Nikija Teofil je thesmothete
282. pne.-281. pne. Urije Euksen je thesmothete
281. pne.-280. pne. Gorgija
280. pne.-279. pne. Sosistrat (?)
279. pne.-278. pne. Anasikrat
278. pne.-277. pne. Demoklo
277. pne.-276. pne. Eubul (?)
276. pne.-275. pne. Olbije Kidija je thesmothete
275. pne.-274. pne. Filipid (?)
274. pne.-273. pne. Glaukip Euthonius je thesmothete
273. pne.-272. pne. nepoznat
272. pne.-271. pne. Teloklo (?)
271. pne.-270. pne. Fitarat
270. pne.-269. pne. Pitidem Kligen je thesmothete
269. pne.-268. pne. Diogeiton Teodot je thesmothete
268. pne.-267. pne. Meneklo Teodor je thesmothete
267. pne.-266. pne. Nikija Isokrat je thesmothete; počinje Hremonidski rat protiv Makedonije
266. pne.-265. pne. Hagnija (?) Potamon je thesmothete
265. pne.-264. pne. Filokrat Hegesippus je thesmothete
264. pne.-263. pne. Diognet
263. pne.-262. pne. Antipatro
262. pne.-261. pne. Arhenid
261. pne.-260. pne. Kleomah Aftonet je thesmothete; Atenu osvaja Antigon II od Makedonije, čime je završen Hremonidski rat
260. pne.-259. pne. Polistrat (?)
259. pne.-258. pne. nepoznat
258. pne.-257. pne. Antifon (?)
257. pne.-256. pne. Timohrat (?) Sostrat je thesmothete
256. pne.-255. pne. Alkibijad (?)
255. pne.-254. pne. Eubul
254. pne.-253. pne. Filostrat (?)
253. pne.-252. pne. Lisitid (?)
252. pne.-251. pne. Likej (?)
251. pne.-250. pne. Kalimed Kalija je thesmothete
250. pne.-249. pne. Antimah Herigen
249. pne.-248. pne. Tersiloh Diodot je thesmothete
248. pne.-247. pne. Poliekt Herefont je thesmothete
247. pne.-246. pne. Hijeront Fenil je thesmothete
246. pne.-245. pne. Diomedont Foriskid je thesmothete
245. pne.-244. pne. Teofem Proklo je thesmothete
244. pne.-243. pne. Filonej
243. pne.-242. pne. Kidenor
242. pne.-241. pne. Euriklid
241. pne.-240. pne. Lisijad Aristomah je thesmothete
240. pne.-239. pne. Atenodor Arket je thesmothete
239. pne.-238. pne. Lisija
238. pne.-237. pne. Fidostrat
237. pne.-236. pne. Kimon
236. pne.-235. pne. Ekfant
235. pne.-234. pne. Lisanija Eumel je thesmothete
234. pne.-233. pne. Fanostrat (?)
233. pne.-232. pne. nepoznat
232. pne.-231. pne. Jason
231. pne.-230. pne. nepoznat
230. pne.-229. pne. Fanomah (?)
229. pne.-228. pne. Heliodor Harija je thesmothete
228. pne.-227. pne. Leohar Teokrisije je thesmothete
227. pne.-226. pne. Teofil Filip je thesmothete
226. pne.-225. pne. Ergohar Zoil je thesmothete
225. pne.-224. pne. Niket
224. pne.-223. pne. Antifil
223. pne.-222. pne. nepoznat
222. pne.-221. pne. Arhelaj Mosho je thesmothete
221. pne.-220. pne. Trazifon
220. pne.-219. pne. Menkrat
219. pne.-218. pne. Herefont
218. pne.-217. pne. Kalimah (?) Aristotel je thesmothete
217. pne.-216. pne. nepoznat
216. pne.-215. pne. Hagnija Potamon
215. pne.-214. pne. Dioklo Aristofan je thesmothete
214. pne.-213. pne. Eufilet
213. pne.-212. pne. Heraklit
212. pne.-211. pne. Filin (?)
211. pne.-210. pne. Eshron
210. pne.-209. pne. nepoznat
210. pne.-209. pne. Kaleshro Arhil je thesmothete
208. pne.-207. pne. Ankil (?)
207. pne.-206. pne. Pantijad (?)
206. pne.-205. pne. Kalistrat (?) Hagnonid je thesmothete
205. pne.-204. pne. Euandro (?)
204. pne.-203. pne. Apolodor
203. pne.-202. pne. Proksenid Eubul je thesmothete
202. pne.-201. pne. Eutikrit (?)
201. pne.-200. pne. Nikofont (?)
200. pne.-199. pne. Dionizije (?)
199. pne.-198. pne. Filon (?)
198. pne.-197. pne. Diodot
197. pne.-196. pne. Sositel
196. pne.-195. pne. Hariklo Eshrion je thesmothete
195. pne.-193. pne. nepoznat
193. pne.-192. pne. Fanarhid
192. pne.-191. pne. Diodot Proklo je thesmothete
191. pne.-190. pne. nepoznat Kefal je thesmothete
190. pne.-189. pne. Hipija (?) Teodosije je možda thesmothete
189. pne.-188. pne. Isokrat (?)
188. pne.-187. pne. Simah Arhiklo je thesmothete
187. pne.-186. pne. Teoksen Biotelje možda thesmothete
186. pne.-185. pne. Zopir Megarist je thesmothete
185. pne.-184. pne. Eupolem Stratonik je thesmothete
184. pne.-183. pne. Sosigen (?)
183. pne.-182. pne. Hermogen
182. pne.-181. pne. Timesijant
181. pne.-180. pne. Telesarhid
180. pne.-179. pne. Dionizije (?) Jason je thesmothete
179. pne.-178. pne. Menedem
178. pne.-177. pne. Filon Filistion je thesmothete
177. pne.-176. pne. Speusip
176. pne.-175. pne. Hipak
175. pne.-174. pne. Sonik Pauzanija je thesmothete
174. pne.-173. pne. nepoznat
173. pne.-172. pne. Aleksandro (?)
172. pne.-171. pne. Sosigen
171. pne.-170. pne. Antigen Sosandro je thesmothete
170. pne.-169. pne. nepoznat
169. pne.-168. pne. Eunik Hijeronim je thesmothete
168. pne.-167. pne. Ksenoklo Stenedem je thesmothete
167. pne.-166. pne. Nikosten (?)
166. pne.-165. pne. Achaeus Heracleon is a thesmothete
165. pne.-164. pne. Pelop Dionisiklo je thesmothete
164. pne.-163. pne. Harija (?)
163. pne.-162. pne. Erast Demetrije je thesmothete
162. pne.-161. pne. Posejdonije
161. pne.-160. pne. Aristola
160. pne.-159. pne. Tihandro Sosigen je thesmothete
159. pne.-158. pne. Dioklo (?) Dionisodor je thesmothete
158. pne.-157. pne. Aristehmo
157. pne.-156. pne. Antesterije
156. pne.-155. pne. Callistratus
155. pne.-154. pne. Mnestej Filisk je thesmothete
154. pne.-153. pne. Epenet (?)
153. pne.-152. pne. Aristofant (?)
152. pne.-151. pne. Fedrija (?)
151. pne.-150. pne. Andreja (?)
150. pne.-149. pne. Zeleuk (?)
149. pne.-148. pne. Mikion (?)
148. pne.-147. pne. Lisijad (?)
147. pne.-146. pne. Arhont Rim preuzima nadzor nad Grčkom
146. pne.-145. pne. Epikrat
145. pne.-144. pne. Metrofant Epigen je thesmothete
144. pne.-143. pne. Hermija (?)
143. pne.-142. pne. Teaetej
142. pne.-141. pne. Aristofont
141. pne.-140. pne. Plisten (?)
140. pne.-139. pne. Hagnotej Menekrat je thesmothete
139. pne.-138. pne. Apolodor
138. pne.-137. pne. Timarh
137. pne.-136. pne. Heraklit Dionizije je thesmothete
136. pne.-135. pne. Timarhid
135. pne.-134. pne. Dionizije Teolit je thesmothete
134. pne.-133. pne. Nikomah
133. pne.-132. pne. Ksenon
132. pne.-131. pne. Ergoklo
131. pne.-130. pne. Epiklo Gorgil je thesmothete
130. pne.-129. pne. Demostrat
129. pne.-128. pne. Likisk
128. pne.-127. pne. Dionizije
127. pne.-126. pne. Teodorid Sosikrat je thesmothete
126. pne.-125. pne. Diotim
125. pne.-124. pne. Jason Atenodor je thesmothete
124. pne.-123. pne. Nikija (umro); Isigen
123. pne.-122. pne. Demetrije
122. pne.-121. pne. Nikodem Epigen je thesmothete
121. pne.-120. pne. Fokion (?) Euandros je možda thesmothete
120. pne.-119. pne. Eumah
119. pne.-118. pne. Hiparh
118. pne.-117. pne. Lenej Isidor je thesmothete
117. pne.-116. pne. Menoit
116. pne.-115. pne. Sarapion Sofoklo je thesmothete
115. pne.-114. pne. Nausija
114. pne.-113. pne. Plisten
113. pne.-112. pne. Paramon
112. pne.-111. pne. Dionizije Lamije je thesmothete
111. pne.-110. pne. Sosikrat
110. pne.-109. pne. Poliklit
109. pne.-108. pne. Jason Epifan je thesmothete
108. pne.-107. pne. Demohar
107. pne.-106. pne. Aristarh Telest je thesmothete
106. pne.-105. pne. Agatoklo Euklo je thesmothete
105. pne.-104. pne. Heraklid
104. pne.-103. pne. Dioklo (?)
103. pne.-102. pne. Teoklo
102. pne.-101. pne. Ehekrat
101. pne.-100. pne. Medej Filion je thesmothete
100. pne.-99. pne. Teodosije
99. pne.-98. pne. Proklo
98. pne.-97. pne. Argej
97. pne.-96. pne. Argej
96. pne.-95. pne. Heraklit
95. pne.-94. pne. Dioklo (?)
94. pne.-93. pne. Isokrat (?)
93. pne.-92. pne. Kalija
92. pne.-91. pne. Menedem (?)
91. pne.-90. pne. Medej
90. pne.-89. pne. Medej
89. pne.-88. pne. Medej
88. pne.-87. pne. anarhija
87. pne.-86. pne. Filant Rim anektira Atenu
86. pne.-85. pne. Hijerofant
85. pne.-84. pne. Pitokrit
84. pne.-83. pne. Eshrej (?) Atenu zauzimaju rimske trupe Lucija Kornelija Sule
83. pne.-82. pne. Seleuk (?)
82. pne.-81. pne. Herekleodor (?)
81. pne.-80. pne. Apolodor (?)
80. pne.-78. pne. nepoznat
78. pne.-77. pne. Zenion (?)
77. pne.-75. pne. nepoznat
75. pne.-74. pne. Eshin
74. pne.-73. pne. nepoznat
73. pne.-72. pne. Niket (?)
72. pne.-71. pne. nepoznat
71. pne.-70. pne. Aristoksen (?)
70. pne.-69. pne. Kriton (?)
69. pne.-67. pne. nepoznat
67. pne.-66. pne. Teoksen (?)
66. pne.-65. pne. Medej (?)
65. pne.-62. pne. nepoznat
62. pne.-61. pne. Aristej
61. pne.-60. pne. Teofem
60. pne.-59. pne. Herod
59. pne.-58. pne. Leukije
58. pne.-57. pne. Kalifont
57. pne.-56. pne. Dioklo
56. pne.-55. pne. Koint
55. pne.-54. pne. Aristoksen (ili Aristodem?)
54. pne.-53. pne. Zenon
53. pne.-52. pne. Diodor
52. pne.-51. pne. Lisandro
51. pne.-50. pne. Lisijad
50. pne.-49. pne. Demetrije
49. pne.-48. pne. Demohar
48. pne.-47. pne. Filokrat
47. pne.-46. pne. Dioklo
46. pne.-45. pne. Apoleksis
45. pne.-44. pne. Poliharm
44. pne.-43. pne. ili 43. pne.-42. pne. Dioklo Azenije
42. pne.-41. pne. Eutidom
41. pne.-40. pne. Nikandro
40. pne.-39. pne. Filostrat
39. pne.-38. pne. Dioklo Melitej
38. pne.-37. pne. Menandro
37. pne.-36. pne. Teopit
36. pne.-35. pne. Asklepiodor
35. pne.-34. pne. nepoznat
34. pne.-33. pne. Pamen (?)
33. pne.-32. pne. Klidam (?)
32. pne.-31. pne. Epikrat (?)
31. pne.-30. pne. Poliklit Filej (?)
30. pne.-29. pne. Arhitem (?)
29. pne.-26. pne. nepoznat
26. pne.-25. pne. Diotem Alej
25. pne.-21. pne. nepoznat
21. pne.-20. pne. Demej Azenije
20. pne.-19. pne. Apoleksis
19. pne.-16. pne. nepoznat
16. pne.-15. pne. Pitagora
15. pne.-14. pne. Antioh
14. pne.-13. pne. Polijen
13. pne.-12. pne. Zenon
12. pne.-11. pne. Leonid
11. pne.-10. pne. Teofil
10. pne.-9. pne. nepoznat
9. pne.-8. pne. Nikija Atmonej (?)
8. pne.-7. pne. Demohar Azanije (?)
7. pne.-6. pne. nepoznat
6. pne.-5. pne. Ksenon Filej (?)
5. pne.-4. pne. Apoleksis Filokrat ex Oiou (?)
4. pne.-3. pne. Aristodem (?)
3. pne.-2. pne. Nikostrat (?)
2. pne.-1. pne. Demohar Azenije (?)
1. pne.-1 Anaksagora (?)
1-2 Arej Peanije (?)
2-3 Kedid (?)
3-4 Menej (?)
4-5 Polijen Maratonac (?)
5-6 Polihram Azenije (?)
6-7 Teofil (?)
7-24 nepoznat
24-25 Harmid
25-26 Kalikratid
26-27 Pamfil
27-28 Temistoklo Maratonac
28-29 Oinofil
29-30 Bet
30-36 nepoznat
36-37 Remetalk Mlađi
37-38 Polikrit
38-39 Zenon
39-40 Sekond
40-46 nepoznat
45-46 Antipatro Mlađi Filej
46-49 nepoznat
49-50 Deinofil
50-54 nepoznat
53-54 Dionisodor
54-55 nepoznat
55-56 Konon
56-61 nepoznat
61-62 Trazil
62-65 nepoznat
64-65 Gaj Kareinije Sekund
65-66 Demostrat
66-91 nepoznat
91-92 Tit Flavije Domicijan također rimski car
92-93 Trevilije Rufus
93-94 nepoznat
94-95 Oktavije Theion
95-96 Oktavije Proklo
96-97 Eolion
97-98 nepoznat
98-99 Koponije Maksim Agnoosije
99-100 Lucije Vibulije Hiparh
100-101 Flavije Stratolaj Filezije
101-102 Klaudije Demofil
102-103 Flavije Sofoklo Sounije
103-104 Flavije Pintent Gargotije
104-105 Flavije Konon Sounije
105-107 nepoznat
107-108 Flavije Alkibijad Peanije
108-109 Julije Antioh Filopap (umro); Lelijan
109-110 Kasije Diogen
110-111 Flavije Eufan
111-112 Gaj Julije Kasije Steirije
112-113 Publije Elije Trajan Adrijan kasnije rimski car
113-114 Deedije Sekund Sfetije
114-115 nepoznat
115-116 Publije Fulvije Mitrodor Sounije
116-117 Flavije Makrean Aharnej
117-118 nepoznat
118-119 Maksim Agnoösije
119-126 nepoznat
126-127 Klaudije Herod Maratonije
127-128 Gaj Memije Peisandro Kolitej
128-131 nepoznat
131-132 Klaudije Filogen Viseiej
132-133 Klaudije Domicijan Viseiej
133-134 nepoznat
134-135 Antisten
135-138 nepoznat
138-139 Praksagora Torikije
139-140 Flavije Alkibijad Peanije
140-141 Klaudije Atal Sfetije
141-142 Publije Elije Filej Melit
142-143 Elije Aleksandar Faler
143-144 Publije Elije Vibulije Rufus
144-145 Silas
145-146 Flavije Arijan Peanije
146-147 Titus Flavius Alcibiades Paeanieus
147-148 Sotel Filip Estieoten
148-149 Lucije Numije Ijerkoseriks Faler
149-150 Kvint Alej Epiktet
150-151 Elije Ardis
151-152 Elije Kalikrat
152-153 Lucije Numije Men Faler
153-154 Elije Aleksandar III
154-155 Praksagor Melit
155-156 Popilije Teotim Sunije
156-157 Aelius Gelus II
157-158 Lycomedes
158-159 Tit Aurelije Filemon Filad
159-160 Tiberije Klaudije Lisijad Melit
160-161 Publije Elije Temison Pamen Azenije
161-162 Lucije Memije Torikije
162-163 Pompeius Alexandrus Acharneus
163-164 Filistid Peirej
164-165 Pompej Daidoh
165-166 Seksto Faler
166-167 Marko Valerije Mamertin Maratonije
167-168 anarhija
168-169 Tinej Pontik Besej
169-170 anarhija
170-171 Tiberije Memije Flak Maratonije
171-172 anarhija
172-173 Biesihe Peison Melit
173-174 Salustijan Eolion Flij
174-175 Aurelije Dionizij
175-176 Klaudije Heraklid Melit
176-177 Aristoklid Peirej
177-178 Skribonije Kapiton (?)
178-179 Flavije Stratolaj Filasije
179-180 Atenodor Agripa Itej
180-181 Klaudije Demostrat Melit
181-182 Dedouh
182-183 Marko Munacije Maksimijan Upisk
183-184 Domicije Aristej Pajonid
184-185 Tit Flavije Sosigen Palen
185-186 Filotim Arkesidem Eleusij
186-187 Gaj Fabije Tisbijan Maratonije
187-188 Tiberije Klaudije Bradua Atik Maratonije
188-189 Lucije Elije Aurelije Komod Antonin također rimski car
189-190 Menogen
190-191 Gaj Peinarije Proklo Agnusije
191-192 nepoznat
192-193 Gaj Helvidije Sekund Palen
193-199 nepoznat
199-200 Gaj Kvint Imer Maratonije
200-203 nepoznat
203-204 Gaj Kasijan Steirije
204-209 nepoznat
209-210 Flavije Diogen Maratonije
210-212 nepoznat
212-213 Aurelije Dionizije Aharnej
213-220 nepoznat
220-221 Tit Flavije (?) Filin
221-222 Aurelije Melpomen Antinoj
222-230 nepoznat
230-231 Kasijan Hijeroceriks Steirije
231-233 nepoznat
233-234 Vib. Lisandro
234-235 Epiktet Aharnej
235-240 nepoznat
240-241 Kasijan Filip Steirije
241-254 nepoznat
254-255 Lucije Flavije Filustrat Steirije
255-262 nepoznat
262-263 Publije Herenije Deksip (?) također arhont basileus?
263-264 nepoznat
264-265 Publicije Licinije Egnacije Galijen također rimski car
265-274 nepoznat
274-275 Tit Flavije Mondon Filej
(Kasniji arhonti???)

Povezano

[uredi | uredi kod]

Reference

[uredi | uredi kod]
  1. Fox The Classical World p. 122
  2. Lacey The Family in Ancient Greece p. 139-145
  3. Adkins Handbook to Life in Ancient Greece p. 35-36

Izvori

[uredi | uredi kod]