ATC kod M01

Izvor: Wikipedija
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretragu
ATC kodovi
M Mišićno-koštani sistem
M01 Antiinflamatorni i antireumatski proizvodi
M02 Topikalni proizvodi za zglobove i mišićni bol
M03 Relaksanti mišića
M04 Antigiht preparati
M05 Lekovi za lečenje bolesti kostiju
M09 Drugi lekovi za poremećaje muskuloskeletalnog sistema

[[ATC kod A|Pomoć:Title]]  • [[ATC kod B|Pomoć:Title]]  • [[ATC kod C|Pomoć:Title]]  • [[ATC kod D|Pomoć:Title]]  • [[ATC kod G|Pomoć:Title]]  • [[ATC kod H|Pomoć:Title]]  • [[ATCvet kod QI|Pomoć:Title]]  • [[ATC kod J|Pomoć:Title]]  • [[ATC kod L|Pomoć:Title]]  • [[ATC kod M|Pomoć:Title]]  • [[ATC kod N|Pomoć:Title]]  • [[ATC kod P|Pomoć:Title]]  • [[ATC kod R|Pomoć:Title]]  • [[ATC kod S|Pomoć:Title]]  • [[ATC kod V|Pomoć:Title]]
(Zadržite pokazivač iznad linkova da biste videli naslove.)

ATC kod M01 Antiinflamatorni i antireumatski proizvodi su terapeutska podgrupa sistema za anatomsko terapeutsko hemijsku klasifikaciju. Ovaj sistem alfanumeričkih kodova je razvio WHO za klasifikaciju lekova i drugih medicinskih proizvoda. Podgrupa M01 je deo anatomske grupe M Muskuloskeletalni sistem.[1]

Kodovi za veterinarsku upotrebu (ATCvet kodovi) se mogu formirati stavljanjem slova Q ispred humanih ATC kodova: QM01...[2] ATCvet kodovi bez odgovarajućeg humanog ATC koda su navedeni sa vodećim Q na sledećoj listi.

Nacionalna izdanja ATC klasifikacije mogu da obuhvataju dodatne kodove koji nisu prisutni na ovoj listi.

M01A Antiinflamatorni i antireumatski proizvodi, nesteroidi[uredi | uredi kod]

M01AA Butilpirazolidini[uredi | uredi kod]

M01AA01 Fenilbutazon
M01AA02 Mofebutazon
M01AA03 Oksifenbutazon
M01AA05 Klofezon
M01AA06 Kebuzon
QM01AA90 Suksibuzon
QM01AA99 Kombinacije

M01AB Derivati sirćetne kiseline i srodnih supstanci[uredi | uredi kod]

M01AB01 Indometacin
M01AB02 Sulindak
M01AB03 Tolmetin
M01AB04 Zomepirak
M01AB05 Diklofenak
M01AB06 Alklofenak
M01AB07 Bumadizon
M01AB08 Etodolak
M01AB09 Lonazolak
M01AB10 Fentiazak
M01AB11 Acemetacin
M01AB12 Difenpiramid
M01AB13 Oksametacin
M01AB14 Proglumetacin
M01AB15 Ketorolak
M01AB16 Aceklofenak
M01AB17 Bufeksamak
M01AB51 Indometacin, kombinacije
M01AB55 Diklofenak, kombinacije

M01AC Oksikami[uredi | uredi kod]

M01AC01 Piroksikam
M01AC02 Tenoksikam
M01AC04 Droksikam
M01AC05 Lornoksikam
M01AC06 Meloksikam
M01AC56 Meloksikam, kombinacije

M01AE Derivati propionske kiseline[uredi | uredi kod]

M01AE01 Ibuprofen
M01AE02 Naproksen
M01AE03 Ketoprofen
M01AE04 Fenoprofen
M01AE05 Fenbufen
M01AE06 Benoksaprofen
M01AE07 Suprofen
M01AE08 Pirprofen
M01AE09 Flurbiprofen
M01AE10 Indoprofen
M01AE11 Tiaprofenska kiselina
M01AE12 Oksaprozin
M01AE13 Ibuproksam
M01AE14 Deksibuprofen
M01AE15 Flunoksaprofen
M01AE16 Alminoprofen
M01AE17 Deksketoprofen
M01AE18 Naprokscinod
M01AE51 Ibuprofen, kombinacije
M01AE52 Naproksen i ezomeprazol
M01AE53 Ketoprofen, kombinacije
M01AE56 Naproksen i mizoprostol
QM01AE90 Vedaprofen
QM01AE91 Karprofen
QM01AE92 Tepoksalin

M01AG Fenamati[uredi | uredi kod]

M01AG01 Mefenaminska kiselina
M01AG02 Tolfenaminska kiselina
M01AG03 Flufenaminska kiselina
M01AG04 Meklofenaminska kiselina
QM01AG90 Fluniksin

M01AH Koksibi[uredi | uredi kod]

M01AH01 Celekoksib
M01AH02 Rofekoksib
M01AH03 Valdekoksib
M01AH04 Parekoksib
M01AH05 Etorikoksib
M01AH06 Lumirakoksib
QM01AH90 Firokoksib
QM01AH91 Robenakoksib
QM01AH92 Mavakoksib
QM01AH93 Cimikoksib

M01AX Drugi antiinflamatorni i antireumatski agensi, nesteroidi[uredi | uredi kod]

M01AX01 Nabumeton
M01AX02 Nifluminska kiselina
M01AX04 Azapropazon
M01AX05 Glukozamin
M01AX07 Benzidamin
M01AX12 Glukozaminoglikan polisulfat
M01AX13 Prokvazon
M01AX14 Orgotein
M01AX17 Nimesulid
M01AX18 Feprazon
M01AX21 Diacerein
M01AX22 Morniflumat
M01AX23 Tenidap
M01AX24 Oksaceprol
M01AX25 Hondroitin sulfat
M01AX26 Avokado i sojino ulje, nesaponifikovano
QM01AX52 Nifluminska kiselina, kombinacije
M01AX68 Feprazon, kombinacije
QM01AX90 Pentosan polisulfat
QM01AX91 Aminopropionitril
QM01AX99 Kombinacije

M01B Kombinacije antiinflamatornih/antireumatskih agenasa[uredi | uredi kod]

M01BA Antiinflamatorni/antireumatski agensi u kombinaciji sa kortikosteroidima[uredi | uredi kod]

M01BA01 Fenilbutazon i kortikosteroidi
M01BA02 Dipirocetil i kortikosteroidi
M01BA03 Acetilsalicilna kiselina i kortikosteroidi
QM01BA99 Kombinacije

M01BX Drugi antiinflamatorni/antireumatski agensi u kombinaciji sa drugim lekovima[uredi | uredi kod]

M01C Specifični antireumatski agensi[uredi | uredi kod]

M01CA Hinolini[uredi | uredi kod]

M01CA03 Oksicinhofen

M01CB Preparati zlata[uredi | uredi kod]

M01CB01 Natrijum aurotiomalat
M01CB02 Natrijum aurotiosulfat
M01CB03 Auranofin
M01CB04 Aurotioglukoza
M01CB05 Aurotioprol

M01CC Penicilamin i slični agensi[uredi | uredi kod]

M01CC01 Penicilamin
M01CC02 Bucilamin

M01CX Drugi specifični antireumatski agensi[uredi | uredi kod]

Reference[uredi | uredi kod]

  1. „ATC/DDD Index 2012”. WHO Collaborating Centre for Drug Statistics Methodology. 
  2. „ATCvet Index 2014”. WHO Collaborating Centre for Drug Statistics Methodology.