Veliki kineski zid

Izvor: Wikipedia

Kineski zid se može videti sa meseca zato što je dugačak 6,350 km a visok 16m, a širok od 5 do 8m.