Deseta krajiška divizija NOVJ

Izvor: Wikipedija
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretragu
Deseta krajiška udarna divizija

{{{opis_slike}}}

Segment Narodnooslobodilačke vojske Jugoslavije
Jačina 700 vojnika i oficira
Komandanti
Komandant Milorad Mijatović
Angažman
Bitke Operacija „Vajs II“
Prva banjalučka operacija
Napad na Travnik 1944.
Sarajevska operacija
Karlovačka operacija

Deseta krajiška udarna divizija formirana je 13. februara 1943. godine naredbom Vrhovnog štaba NOV i POJ. Prilikom formiranja Štab divizije imao je pod svojom komandom samo Devetu krajišku udarnu brigadu i nekoliko manjih odreda, ukupne brojnosti od oko 700 boraca.

Borbeni put 10. divizije

[uredi | uredi kod]

Usled operacije „Vajs II“ njeno kompletiranje je potrajalo više nedelja. Tokom marta i aprila 1943. godine u sastavu Desete divizije bila je Deseta krajiška udarna brigada, a 10. avgusta 1943. u stalni sastav divizije ušla je i Sedma krajiška udarna brigada. Trinaesta krajiška udarna brigada bila je u sastavu divizije od septembra 1943. do 26. marta 1944, a Sedamnaesta krajiška udarna brigada od maja 1944. do kraja rata. Oktobra 1943. godine divizija je imala 3.509 boraca, oktobra 1944. godine 5.859, a maja 1945. godine 7.973 borca. Bila je u sastavu Prvog bosanskog, a od 14. maja 1943. u sastavu Drugog bosanskog korpusa (od oktobra Peti korpus NOVJ)

Deseta krajiška divizija učestvovala je u svim ofanzivnim i odbrambenim operacijama Petog bosanskog korpusa. Januara 1944. učestvovala je u Prvoj banjalučkoj operaciji; Napadu na Travnik, oktobra 1944; Sarajevskoj i Karlovačkoj operaciji 1945. godine.

Tokom celog ratnog puta Deseta krajiška divizija nosila je naziv „udarna“.


Literatura

[uredi | uredi kod]
Partizanska spomenica 1941. Segment isključivo posvećen Narodnooslobodilačkoj borbi.