Problem pakla

Izvor: Wikipedija
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretragu

Problem pakla je etički problem koji je povezan sa svim religijama kod kojih je pakao predstavljen kao surovo mesto. To se ne uklapa sa konceptom da je Bog pravedan i moralan. Problem pakla se vrti oko četiri ključne tačke:samo postojanje pakla, neki ljudi idu u pakao, iz pakla ne može da se pobegne i pakao je kazna za vršenje ili nevršenje nekih radnji na Zemlji.

Koncept po kojem se nevrnici u određenoj religiji suočavaju sa prokletstvom se naziva spasenje. Koncept po kome su svi spašeni, bez obzira na veru i religiju se naziva univerzalno izmirenje. Manji deo hrišćanskog učenja po kojem su nevernici uništeni, umesto osuđeni na večno prokletstvo se naziva analitionizam.

Postoji više pitanja koja su vezana za problem pakla. Prvo je da li je postojanje pakla kompatibilno sa pravdom. Drugo je, da li je komaptibilno sa Božjom milošću, koje je posebno naglašeno u hrišćanstvu. Treće pitanje je da li je pakao zaista i naseljen, ili će Bog da sve večne duše da vrati u budući bolji svet. Tom prilikom se može misliti i na raj. Neki aspekti koji se odnose na problem pakla se mogu odnositi i na problem zla. Prevashodno se misli na to da je patnja koja se doživljava u paklu, mogla biti sprečena od strane Boga. Rasprava koja se vodi oko problema zla se takođe može preneti i na problem pakla.