Poluga

Izvor: Wikipedia
Primer poluge

Poluga predstavlja čvrsto tijelo koje se pod uticajem sila može pokretati oko osi.

Udaljenost osi od pravca sile naziva se krak sile. Umnožak sile i pripadnog kraka naziva se moment sile.[1]

Da bi dvije sile u polugi bile u ravnoteži, moraju njihovi momenti biti jednaki. Postoji li više sila koje djeluju na polugu, ravnoteža je uspostavljena kad je zbir pozitivnih momenata jednak zbiru negativnih momenata; kao pozitivni momenti sila obično se pri tome označuju momenti koji nastoje da zakrenu polugu u smjeru vrtnje kazaljke na satu (negativni momenti nastoje da je zakrenu u obrnutom smjeru).[2]

Poluga se ubraja u jednostavne mašine. Na poluzi može mala sila držati ravnotežu velikoj, pa se s pomoću poluge može velika sila savladati malom i obrnuto. Poluga se mnogostruko primjenjuje (kod škara, kliješta, vage itd.).

Posoje 3 elementa poluge:

  • aktivna sila
  • centar obrtanja
  • otpor.

Reference[uredi - уреди]

  1. A. P. Usher, 1929, A History of Mechanical Inventions, Harvard University Press, (reprinted by Dover Publications 1968).
  2. Uicker, John; Pennock, Gordon; Shigley, Joseph (2010). Theory of Machines and Mechanisms (4th izd.). Oxford University Press, USA. ISBN 978-0-19-537123-9. 

Vanjske veze[uredi - уреди]