Patristika

Izvor: Wikipedija
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretragu
Dio serije članaka na temu

Hrišćanstvo

Christian cross
Kršćanstvo

Isus Hristos
Rođenje · Krštenje · Učenje
Smrt · Uskrsnuće

Osnove
Apostoli · Evanđelje · Crkva

Historija
Rano kršćanstvo · Oci · Sabori
Ikonoklazam · Šizma · Križari
Reformacija · Ekumenizam

Tradicije

Teologija
Stvaranje · Pad · Grijeh · Sud
Spasenje · Carstvo · Hristologija
Trojstvo (Otac, Sin, Sveti duh)

Biblija
Stari zavjet · Novi zavjet
Knjige · Kanon · Apokrifi

Ova kutijica: pogledaj  razgovor  uredi

Patristika (ili patrologija) je bogoslovska nauka koja izlaže istoriju i sadržaj učenja crkvenih otaca. Patrističko predanje ima karakter dogmatske sinteze na kojoj su radili: apostoli, apologeti, mučenici, ispovednici, crkveni pisci i oci Crkve.

Istočni crkveni oci su Irinej Lionski, Kliment Aleksandrijski, Origen, Atanasije Veliki, Jovan Zlatousti i tri kapadokijska oca: Vasilije Veliki, Grigorije Niski i Grigorije Bogoslov. Zapadni crkveni oci su Tertulijan, Grgur Veliki, sveti Avgustin, sveti Ambrozije, Jeronim Stridonski. Učenje crkvenih otaca je prihvaćeno od cele Crkve.

Klasični period patristike završava se sa Jovanom Damaskinom (753. g.).