Električne mreže i četveropoli

Iz Wikipedije, slobodne enciklopedije
Jump to navigation Jump to search
Elektrotehnika
VFPt Solenoid correct2.svg
Elektricitet  Magnetizam

Električne mreže i četveropoli su područje elektrotehnike koje razmatra pojmove i svojstva različitih električnih mreža i njihovih sastavnih dijelova, analizira promjene pri prolasku električne struje ili, općenito, električnog signala kroz vodove, električne filtere ili složenije električne mreže. Razmatra distribuciju napona i struja pokrenutih jednim ili od strane više električnih izvora, istosmjerne i izmjenične struje.