Trofazna struja

Izvor: Wikipedia
Elektromagnetizam
VFPt Solenoid correct2.svg
Ključne stavke
Elektricitet Magnetizam
Elektrostatika
Električni naboj 

Coulombov zakon  Električno polje  Električni fluks  Gaussov zakon  Električni potencijal  Elektrostatična indukcija  Električni dipolni moment 

Magnetostatika
Ampèreov zakon 

Električna struja  Magnetno polje  Magnetni fluks  Biot–Savartov zakon  Magnetni dipolni moment  Gaussov zakon za magnetizam 

Elektrodinamika
Slobodni prostor 

Lorentzov zakon sile  EMS  Elektromagnetska indukcija  Faradayjev zakon  Struja pomaka  Maxwellove jednačine  EM polje  Elektromagnetna radijacija  Liénard-Wiechertov potencijal  Maxwellov tenzor  Eddyjeva struja 

Električna mreža
Električna provodljivost 

Električni otpor  Kapacitivnost  Induktivnost  Impedanca  Resonantne šupljine  Talasovod 

Kovarijantna formulacija
Elektromagnetni tenzor 

EM tenzor napon-energija  Četiri-tok  Elektromagnetni četiri-potencijal

Ova kutijica: pogledaj  razgovor  uredi

Trofazna struja je sustav od triju izmjeničnih struja koje su međusobno fazno pomaknute. Fazni pomak između napona pojedinih faza u simetričnom trofaznom sustavu iznosi 120° (2π/3 radijana).

Valne funkcije faznih napona
Vektorski prikaz faznih i međufaznih napona

Sustav se slikovito predstavlja pomoću tri vektora koji rotiraju (fazora). Vektorski zbroj napona sve tri faze jednak je nuli, a to znači i da je kod simetrično opterećenog sustava i zbroj struja u povratnom vodiču jednak nuli, pa se on može i izostaviti. Također se iz vektorskog prikaza može izračunati da je razlika napona između bilo koje dvije faze \sqrt 3 puta veća od napona jedne faze.

Trofazni sustav je najčešće korišteni višefazni sustav i na njemu se danas temelji globalni elektroenergetski sustav.

Vidi[uredi - уреди]