Elektromotorna sila

Iz Wikipedije, slobodne enciklopedije
Idi na navigaciju Idi na pretragu
Elektrotehnika
VFPt Solenoid correct2.svg
Elektricitet  Magnetizam

Elektromotorna sila je u elektrotehnici veličina kojom se izražava rad potreban za razdvajanje nosilaca naelektrisanja u nekom izvoru električne struje, pri čemu sila koja deluje na naelektrisanja na krajevima izvora nije direktna posledica polja.

Praktično govoreći - pod pojmom EMS (Elektromotorna sila) podrazumeva se napon na krajevima izvora kada nema struje. Čim se kolo zatvori i poteče struja tada se na krajevima izvora pojavljuje napon koji je manji od EMS ovog izvora. Ovo je posledica unutrašnje otpornosti samog izvora na kojoj će se i pojaviti pomenuti pad napona.

Oznaka za elektromotornu silu je Ε (epsilon).