Diuretik sličan tiazidu

From Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

Diuretik sličan tiazidu je sulfonamidni diuretik koji ima slična fiziološka svojstva sa tiazidnim diureticima, mada nema hemijske osobine tiazida, jer ne sadrži benzotiadiazinsku molekulsku strukturu.

Primer leka iz ove grupe je metolazon.

Neki lekovi, poput indapamida se smatraju diureticima koji su slični tiazidima, mada nemaju isti mehanizam dejstva.[1]

Reference[edit | edit source]