Spisak lekova povučenih sa tržišta

Izvor: Wikipedija
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretragu

Neki lekovi su bili povućeni sa tržišta zbog rizika za pacijente. To je obično posledica neočekivanih neželjenih efekata koji nisu otkriveni tokom faze III kliničkih ispitivanja i jedino su postali očevidni na osnovu podataka postmarketinškog praćenja šire zajednice pacijenata.

Ovaj spisak nije ograničen na lekove koje je odobrila FDA. Neki od njih (Lumirakoksib, Rimonabant, Tolrestat, Ksimelagatran i Zimelidin, na primer) su bili odobreni za prodaju u Evropi, ali nisu još bili odobreni u Americi, kad su nuspojave postale jasne, te je lek povučen sa tržišta. Slično tome LSD nikad nije bio odobren za upotrebu u SAD-u.

Značajna povlačenja sa tržišta

[uredi | uredi kod]
Ime leka Povučen Napomene
Talidomid 1950e–1960e Povučen zbog rizika od teratogeničnosti; vraćen na tržište za upotrebu protiv lepre i višestrukog mijeloma pod FDA pravilom o orfanskim lekovima
Dietilamid lizerginske kiseline (LSD) 1950e–1960e Prodavan kao psihijatrijski lek; povučen nakon što je postao široko korišćen za rekreativne svrhe
Dietilstilbestrol 1970e Povučen zbog rizika od teratogeničnosti
Fenformin i Buformin 1978 Povučeni zbog rizika od laktične acidoze
Tikrinafen 1982 Povučen zbog rizika od hepatitisa
Zimelidin 1983 Povučen zbog rizika od Gijen-Bareovog sindroma
Fenacetin 1983 Sastojak "A.P.C." tablete; povučen zbog rizika od kancera i bolesti bubrega
Metakvalon 1984 Povučen zbog rizika od adikcije i predoziranja
Nomifensin (Merital) 1986 Povučen zbog rizika od hemolitičke anemije
Triazolam 1991 Povučen u Ujedinjenom Kraljevstvu zbog rizika od psihijatrijskih negativnih reakcija na lekove. Ovaj lek je dostupan u SAD-u
Terodilin (Mikturin) 1991 Produženi QT interval
Temafloksacin 1992 Povučen u Sjedinjenim Državama zbog allergijskih reakcija i jer uzrokuje hemolitičku anemiju
Flosekvinan (Manoplaks) 1993 Povučen u Sjedinjenim Državama zbog povećanog rizika od hospitalizacije ili smrti
Alpidem (Ananksil) 1996 Povučen zbog rizika od ozbiljne hepatotoksičnosti.
Hlormezanon (Trankopal) 1996 Povučen zbog retkih ali ozbiljnih sličajeva toksične epidermalne nekrolize
Fen-fen (popularna kombinacija fenfluramina i fentermina) 1997 Fentermin je na tržištu, deksfenfluramin i fenfluramin – kasnije povučen jer je uzrokovao poremećaje srčanih zalizaka
Tolrestat (Alredas) 1997 Povučen zbog rizika od ozbiljne hepatotoksičnosti
Terfenadin (Seldan, Triludan) 1998 Povučen zbog rizika od srčanih aritimija; zamenjen je feksofenadinom
Mibefradil (Posikor) 1998 Povučen zbog opasnih interakcija sa drugim lekovima
Etretinat 1990s Rizik od defekata kod novorođenjčadi; uzak terapeutski indeks
Tolkapon (Tasmar) 1998 Hepatotoksičnost
Temazepam (Restoril, Euhipnos, Normison, Remestan, Tenoks, Norkotral) 1999 Povučen u Švedskoj i Norveškoj zbog zloupotrebe i relativno visokog stepena smrtnosti usled predoziranja
Astemizol (Hismanal) 1999 Aritmije zbog interakcija sa drugim lekovima
Grepafloksacin (Raksar) 1999 Produženi QT interval
Levamisol (Ergamisol) 1999 Još uvek se koristi u veterini; kod ljudi je korišćen za tretiranje melanoma pre nego što je povučen zbog agranulocitoze
Troglitazon (Rezulin) 2000 Povučen zbog rizika od hepatotoksičnosti; zamenjen je pioglitazonom i rosiglitazonom
Alosetron (Lotroneks) 2000 Povučen zbog rizika od fatalnih komplikacija od konstipacije; ponovno je uveden 2002. na odraničenoj osnovi
Cisaprid (Propulsid) 2000s Povučen zbog rizika od srčanih aritmija
Amineptin (Survektor) 2000 Povučen zbog hepatotoksičnosti, dermatoloških nuspojava, i potencijala za zloupotrebu kao droga
Fenilpropanolamin (Propagest, Deksatrim) 2000 Povučen zbog rizika od moždanog udara kod žena mlađih od 50 godina
Trovafloksacin (Trovan) 2001 Povučen zbog rizika od hepatičkih poremećaja
Cerivastatin 2001 Povučen zbog rizika od rabdomiolize
Rapakuronijum (Raplon) 2001 Povučen zbog rizika od fatalnih bronhospazama
Rofekoksib (Vioks) 2004 Povučen zbog rizika od miokardijalne infarkcije
Coproksamol (Distalgesik) 2004 Povučen u UK-u zbog opasnosti od predoziranja
smeša soli amfetamina (Adderall XR) 2005 Povučen u Kanadi zbog rizika od moždanog udara.[1]
Hidromorfon 2005 Povučen zbog rizika od slučajnog predoziranja pri upotrebi sa alkoholom
Tioridazin (Meleril) 2005 Povučen u UK-u zbog kardiotoksičnosti
Pemolin (Cilert) 2005 Povučen u UK-u zbog hepatotoksičnosti
Natalizumab (Tisabri) 2005–2006 Dobrovoljno povučen u SAD-u zbog rizika od progresivne multifokalne leukoencefalopatije (PML). Vraćen na tržište jula 2006.
Ksimelagatran (Eksanta) 2006 Povučen zbog rizika od hepatotoksičnosti
Pergolid (Permaks) 2007 Dobrovoljno povučen u SAD-u zbog rizika od oštećenja srčanih zalizaka
Tegaserod (Zelnorm) 2007 Povučen zbog imbalansa kardiovaskularnih ishemijskih događaja
Aprotinin (Trasilol) 2007 Povučen zbog rizika od komplikacija ili smrti
Inhalacioni insulin (Eksubera) 2007 Povučen u UK-u zbog slabe prodaje uzrokovane restrikcijama u propisivanju
Lumirakoksib (Preksig) 2007–2008 Povučen zbod ozbiljnih nuspojava, prvenstveno oštećenja jetre
Rimonabant (Acomplia) 2008 Povučen zbog rizika od ozbiljne depresije i samoubistva
Efalizumab (Raptiva) 2009 Povučen zbog povećanog rizika od progresivne multifokalne leukoencefalopatije
Sibutramin (Reduktil/Meridija) 2010 Povučen u Evropi, Australaziji, Kanadi, i SAD-u zbog povećanog kardiovaskularnog rizika
Gemtuzumab ozogamicin (Milotarg) 2010 Povučen u SAD-u zbog povećanog rizika od veno-okluzivne bolesti i jer su klinička ispitivanja pokazala da nije koristan u lečenju akutne mijeloidne leukemije
Propoksifen (Darvocet/Darvon) 2010 Povučen zbog povećanog rizika od srčanog udara i moždanog udara.[2]
Rosiglitazon (Avandia) 2010 Povučen u Evropi zbog povećanog rizika od srčanog udara i smrti
Drotrekogin alfa (Ksigris) 2011 Povučen nakon rezultata PROWESS-SHOCK studije koji su pokazali nedostatak efikasnosti


Reference

[uredi | uredi kod]
  1. Health Canada press release. The ban was later lifted because the death rate among those taking Adderall XR was determined to be no greater than those not taking Adderall.
  2. FDA announcement

Spoljašnje veze

[uredi | uredi kod]