Topljivost

Iz Wikipedije, slobodne enciklopedije
Jump to navigation Jump to search
Rastvaranje NaCl u vodi

Rastvorljivost je osobina supstance koja se može rastvoriti u određenom rastvaraču pod određenim uslovima. Interakcija između molekula rastvarača i supstance koja se rastvara naziva se solvatacija (ako je rastvarač voda - hidratacija).[1][2]

Rastvorljivost supstance se objašnjava pomoću polarnosti. Kod rastvaranja važi empirijsko pravilo: Slično se rastvara u sličnom. Polarne supstance (npr. HCl) i jonska jedinjenja se dobro rastvaraju u polarnim rastvaračima (npr. voda), a nepolarne u nepolarnim. Primer može biti rastvaranje joda (nepolarna supstanca) u hloroformu (CHCl3, nepolarni organski rastvarač). Obično se za primer rastvaranja nepolarnih supstanci uzima rastvorljivost organskih jedinjenja u organskim rastvaračima. Kod rastvorljivosti važnu ulogu ima i vodonična veza.

Rastvor koji se nalazi u ravnoteži i ne može rastvoriti više supstance naziva se zasićeni rastvor. Za teško rastvorljive supstance rastvorljivost se može procijeniti na osnovu vrijednosti proizvoda rastvorljivosti.

Mnogi elementi su rastvorljivi (u različitim količinama) ali ima i onih koji uopšte nemaju ovu osobinu. Takvi su, na primer, plemeniti metali (platina, zlato, srebro, ...)

Topljivost u vodi prema vrsti kemijske veze[uredi - уреди | uredi izvor]

Vrsta veze Topljivost tvari u vodi Primjer
ionska uglavnom topljive vidi ispod
metalna netopljive Fe
osim ako reagiraju s vodom K
polarna kovalentna topljive ako tvore vodikovu vezu glukoza
topljive ako reagiraju s vodom HCl
inače netopljive eter
nepolarna kovalentna uglavnom netopljive benzen
neke slabo topljive O2
kovalentna u kristalu netopljive dijamant

Topljivost spojeva s ionskom vezom u vodi[uredi - уреди | uredi izvor]

Topljive soli Netopljive soli
sve soli alkalijskih metala i NH4+ karbonati (osim alkalijskih metala i NH4+)
nitrati sulfiti (osim alkalijskih metala i NH4+)
acetati fosfati (osim alkalijskih metala i NH4+)
kloridi, bromidi i jodidi (osim Ag+, Pb2+, Cu+ i Hg22+) hidroksidi i oksidi (osim alkalijskih metala, NH4+, Ba2+, Sr2+, Ca2+ i Tl+)
sulfati (osim Ag+, Pb2+, Ba2+, Sr2+ i Ca2+) sulfidi (osim alkalijskih i zemnoalkalijskih metala te NH4+)

Reference[uredi - уреди | uredi izvor]

  1. Clugston M. and Fleming R. (2000). Advanced Chemistry (1st izd.). Oxford: Oxford Publishing. str. 108. 
  2. IUPAC. Compendium of Chemical Terminology, 2nd ed. (the "Gold Book"). Compiled by A. D. McNaught and A. Wilkinson. Blackwell Scientific Publications, Oxford (1997). XML on-line corrected version: http://goldbook.iupac.org (2006-) created by M. Nic, J. Jirat, B. Kosata; updates compiled by A. Jenkins. ISBN 0-9678550-9-8. doi:10.1351/goldbook. Entry: Solubility.