Obri

Iz Wikipedije, slobodne enciklopedije
Obri ili (Euroazijski) Avari
NagyszentmiklosPart21894.jpg
Ukupno pripadnika
drevni narod
Značajna područja naseljavanja
Avarski kaganat, Panonska nizija, Srednja Evropa, Istočna Evropa

Avari, Euroazijski Avari ili Obri je naziv za drevni narod, za koga se pretpostavlja da je proto-turskog porijekla, koji je od 7. do 9. vijeka živio na području današnje Panonske nizine te imao vlastitu državu.

Avari su svoj vrhunac moći imali početkom 7. vijeka kada su opsjedali Carigrad.

Početkom 8. vijeka ih je porazio franački kralj Karlo Veliki. Nakon toga je njihova država u opadanju, a svaki trag joj nestaje nakon 871. godine.

Pretpostavlja se da su se Avari u potpunosti asimilirali u slavensko stanovništvo.

Neke teorije o porijeklu drevne Avare dovode u vezu sa suvremenim Avarima na Kavkazu.