Karačajci

Izvor: Wikipedia

Karačajci (Karačajevci) su turski narod, koji pretežno živi u Rusiji, odnosno u autonomnoj republici Karačajevo-Čerkeziji, u kojoj čini 31% stanovništva, i u kojoj predstavlja drugi narod po brojnosti, posle Rusa (42%). Karačajci su većinom islamske veroispovesti, a govore karačajevsko-balkarskim jezikom, koji spada u tursku grupu altajske porodice jezika.

Karačajaca ukupno ima oko 145.000.