Balkari

Izvor: Wikipedia

Balkari su turski narod, koji pretežno živi u Rusiji, odnosno u autonomnoj republici Kabardino-Balkariji, u kojoj čini 9% stanovništva, i u kojoj predstavlja treći narod po brojnosti, posle Kabardinaca (49%) i Rusa (32%). Balkari su većinom islamske veroispovesti, a govore karačajevsko-balkarskim jezikom, koji spada u tursku grupu altajske porodice jezika.

Balkara ukupno ima oko 71.000. Postoji teorija po kojoj su Balkari potomci Bugara, odnosno, ime Balkar se tumači kao verzija imena Bugar/Bulgar.