Karakalpaci

Izvor: Wikipedia

Karakalpaci su turkijski narod koji najvećim svojim dijelom je nastanjen na području Uzbekistana, točnije u njegovoj autonomnoj republici Karakalpačkoj, u kojoj, zajedno sa srodnim Kazacima čine 60% stanovništva.

Karakalpaci su većinom islamske vjeroispovijedi, a govore karakalpačkim jezikom, koji spada u turkijsku skupinu altajske jezične porodice.

Ukupno ih ima oko 473.000, od toga u Uzbečkoj 468.000.