Komandno-štabna akademija Jugoslavenskog ratnog zrakoplovstva i protuzračne obrane

Izvor: Wikipedija
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretragu
Komandno-štabna akademija RV i PVO

Aktivna 1949. – 1991.
Država Socijalistička Federativna Republika Jugoslavija SFR Jugoslavija
Odanost Jugoslavenska narodna armija
Grana Jugoslavensko ratno zrakoplovstvo
Vrsta Vojna akademija
Sjedište Beograd, SR Srbija

Komandno-štabna akademija RV i PVO (Ratno vazduhoplovstvo i protiv vazdušna odbrana) je bila visokoškolska nastavna i naučna ustanova Jugoslovenske narodne armije (JNA) u sastavu Centra visokih vojnih šškola JNA Marššal Tito u Beogradu.[1]

Komandno-štabna akademija RV i PVO je osnovana 1. 10. 1949 godine u sastavu Više vojne akademije JNA pod nazivom Fakultet avijacije JNA. Komandno-štabna akademija RV i PVO je osposobljavala oficire za odgovarajuće komandne i štabne dužnosti u taktičkim, združenim i operativnim jedinicama RV i PVO. Organizirala je i sprovodila usavršavanje oficirskog kadra i naučnoistraživački rad u oblasti vojnih nauka. Komandno-štabna akademija RV i PVO je 1. 9. 1952 ušla u sastav Vazduhoplovnog školskog centra i pri tome je promijenila naziv u Viša vazduhoplovna vojna akademija. Poslije rasformiranja Vazduhoplovnog školskog centra, 1. 10. 1953, ponovno je ušla u sastav Više vojne akademije JNA, a 1956 se izdvojila i postaje samostalna nastavna ustanova RV. 1966 godine prerasla je u Višu vojnu akademiju RV i PVO. Od 1. 7. 1974 nosila je naziv Komandno-štabna akademija RV i PVO. Na školovanje, komanda RV i PVO je određivala oficire koji su prethodno završili Vazduhoplovnu vojnu akademiju ili Vazduhoplovnutehničku akademiju i proveli određeno vrijeme u trupi na komandnim dužnostima. Školovanje u akademiji, koje je najviše vidovsko školovanje, je trajalo 2 godine i sprovodilo se u dva tečaja - taktike i operatike. Na tečaju taktike (trajao je 18 mjeseci) slušaoci su se školovali na dva smjera - smjer vazduhoplovna podrška i smjer protivvazdušna odbrana, a na tečaju operatike (trajao je 6 mjeseci) nastava je bila za oba smjera. Od 1973 uvedeno je bilo i vanredno školovanje, no uz duže trajanje (3-4 godine). Pored redovnog školovanja Komandno-štabna akademija RV i PVO je održavala 2-3 godišnja kursa, na kojima su se usavršavali oficiri iz vazduhoplovne podrške, protivvazdušne odbrane, operativno-pozadinskih i drugih oblasti. Komandno-štabna akademija RV i PVO je isto tako sprovodila poslijediplomske studije. Poslije završene Komandno-štabne akademije RV i PVO i odrađenog uspješnog staža u trupi, starješine RV i PVO su mogle nastaviti najviše međuvidovsko školovanje u Školi narodne odbrane.[2]

Reference[uredi | uredi kod]

  1. Simeon Kovačev, Zdenko Matijaščić, Josip Petrović, Nastavno-obrazovni resursi i kapacieti JNA, Polemos, Zagreb, 2006., str. 56.
  2. Borislav Ratković, gl. ur.; Petar Petrović, ur., Vojni leksikon, Vojnoizdavački zavod, Beograd, 1981., str. 221, 222.

Literatura[uredi | uredi kod]

  • Kovačev, Simeon (2006). Nastavno-obrazovni resursi i kapacieti JNA, Zagreb: Polemos.
  • Ratković, Borislav (1981). Vojni leksikon, Beograd: Vojno izdavački zavod.