Administrativna podjela Severne Makedonije

Izvor: Wikipedija
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretragu
Opštine Republike Makedonije (2004–2013)
Opštine Republike Makedonije (2013)
Gradske opštine Velikog Skoplja: 1 – Centar,
2 – Gazi Baba, 3 – Aerodrom, 4 – Čair,
5 – Kisela Voda, 6 – Butel, 7 – Šuto Orizari,
8 – Karpoš, 9 – Đorče Petrov, 10 – Saraj

Republika Makedonija je područno podeljena na 80 opština i grad Skoplje, kao posebnu jedinicu lokalne samouprave.

Poslednja teritorijalna reorganizacija lokalne samouprave je napravljena Zakonom za teritorijalnu organizaciju lokalne samouprave u Republici Makedoniji, donesenom 11. avgusta 2004. godine.

Sve opštine pripale su i novoobrazovanim statističkim oblastima ili regionima Republike Makedonije (ukupno 8).

Po broju stanovnika, najveća opština u Makedoniji je opština Kumanovo sa 105.484 stanovnika, a najmanja opština Vraneštica sa 1.322 stanovnika.

Po površini, najveća opština je opština Prilep sa površinom od 1.194 km², a najmanja opština je opština Čair sa površinom od 3,5 km².

Veliko Skoplje[uredi | uredi kod]

Veliko Skoplje se sastoji od 10 opština: opština Aerodrom, opština Butel, opština Gazi Baba, opština Đorče Petrov, opština Karpoš, opština Kisela Voda, opština Saraj, opština Centar, opština Čair i opština Šuto Orizari.

Po broju stanovnika, najveća opština u gradu Skoplju je opština Gazi Baba sa 72.617 stanovnika, a najmanja je opština Šuto Orizari sa 20.800 stanovnika.

Po površini, najveća opština u gradu Skoplju je opština Saraj sa 229 km², a najmanja je opština Čair sa 3,5 km².

Hronologija[uredi | uredi kod]

Godine 1945. Republika Makedonija je zakonom teritorijalno podeljena na 894 mesnih narodnih odbora.

Od 1949. do 1952. godine je doneseno šest zakona o teritorijalnoj organizaciji.

Godine 1952. broj opština je sa 223 smanjen na 86.

Godine 1957. postoji 73 opština.

Godine 1965. broj opština se smanjuje na 32.

Od 1976. do 1996. godine Republika Makedonija teritorijalno je podeljena na 34 opštine. Grad Skoplje je imao poseban status sa pet opština: Gazi Baba, Karpoš, Kisela Voda, Centar i Čair.

Od 1996. do 2004. godine, Republika Makedonija teritorijalno je podeljena na 123 opštine i grad Skoplje, kako posebnu jedinicu lokalne samouprave. U gradu Skoplje se nalazilo sedam opština: Gazi Baba, Đorče Petrov, Karpoš, Kisela Voda, Centar, Čair i Šuto Orizari.

2013. godine opštine Vraneštica, Drugovo, Zajas i Oslomej su pridružene opštini Kičevo.

Spisak opština[uredi | uredi kod]

Skoplje
Bitolj
Prilep
Veles
Gostivar
Kruševo
Radovište
Kičevo
Opština Centar opštine Broj stanovnika Površina Gradonačelnik
Opština Aerodrom Grad Skoplje 72.009 21,85 km² Kiril Todorovski
Opština Aračinovo Selo Aračinovo 11.597 31,3 km² Muzafer Beleška
Opština Berovo Grad Berovo 13.941 598,07 km² Venko Pašaliski
Opština Bitolj Grad Bitolj 95.385 787,95 km² Vladimir Talevski
Opština Bogdanci Grad Bogdanci 8.707 114,54 km² Đorđi Petrušev
Opština Bogovinje Selo Bogovinje 28.997 141,65 km² Nevzat Elezi
Opština Bosilovo Selo Bosilovo 14.260 161,99 km² Đorđe Manušev
Opština Brvenica Selo Brvenica 15.855 164,3 km² DŽelal Ramadani
Opština Butel Grad Skoplje 37.371 54,79 km² Petre Latinovski
Opština Valandovo Grad Valandovo 11.890 331,4 km² Nikolče Čurlinovski
Opština Vasilevo Selo Vasilevo 12.122 230,4 km² Slave Hristov
Opština Vevčani Selo Vevčani 2.433 22,8 km² Vasil Radinoski
Opština Veles Grad Veles 55.108 427,45 km² Ace Kocevski
Opština Vinica Grad Vinica 19.938 432,67 km² Marjan Kostadinov
Opština Vrapčište Selo Vrapčište 25.399 157,98 km² Esat Salai
Opština Gazi Baba Grad Skoplje 72.617 110,86 km² Koce Trajanovski
Opština Gostivar Grad Gostivar 81.042 513,39 km² Nevzat Bejta
Opština Gradsko Selo Gradsko 3.760 236,19 km² Dragi Tričkovski
Opština Debar Grad Debar 19.542 145,67 km² Argetim Fida
Opština Debarca Selo Belčišta 5.507 425,39 km² LJupčo Kojčinovski
Opština Delčevo Grad Delčevo 17.505 422,39 km² Kirčo Ivanov
Opština Demir Kapija Grad Demir Kapija 4.545 311,06 km² Todor Toševski
Opština Demir Hisar Grad Demir Hisar 9.497 480,13 km² LJupčo Najdovski
Opština Dojran Selo Star Dojran 3.426 129,16 km² Zoran Arizanov
Opština Dolneni Selo Dolneni 13.568 412,43 km² Izudin Karišić
Opština Đevđelija Grad Đevđelija 22.988 483,43 km² Dragi Delev
Opština Đorče Petrov Grad Skoplje 41.634 66,93 km² Sokol Mitrovski
Opština Želino Selo Želino 24.390 201,04 km² Đenan Aliu
Opština Zelenikovo Selo Zelenikovo 4.077 176,95 km² Borče Gievski
Opština Zrnovci Selo Zrnovci 3.264 55,82 km² Blagoj Nikolov
Opština Ilinden Selo Ilinden 15.894 97,02 km² Žika Stojanovski
Opština Jegunovce Selo Jegunovce 10.790 176,93 km² Toni Koceski
Opština Kavadarci Grad Kavadarci 38.741 992,44 km² Pančo Minov
Opština Karbinci Selo Karbinci 4.012 229,7 km² Boris Gavrilov
Opština Karpoš Grad Skoplje 59.666 35,21 km² Andrej Petrov
Opština Kisela Voda Grad Skoplje 57.236 34,24 km² Đorđe Arsov
Opština Kičevo Grad Kičevo 56.739 823,68 km² Vladimir Toleski
Opština Konče Selo Konče 3.536 233,05 km² Stojan Lazarov
Opština Kočani Grad Kočani 38.092 360,36 km² LJubomir Janev
Opština Kratovo Grad Kratovo 10.441 375,44 km² Mite Andonovski
Opština Kriva Palanka Grad Kriva Palanka 20.820 480,81 km² Dragi Trajčevski
Opština Krivogaštani Selo Krivogaštani 6.150 93,57 km² Goran Karanfilovski
Opština Kruševo Grad Kruševo 9.684 190,68 km² Lefkija Gažoska
Opština Kumanovo Grad Kumanovo 105.484 509,48 km² Zoran Damjanovski
Opština Lipkovo Selo Lipkovo 27.058 267,82 km² Bećir Sakipi
Opština Lozovo Selo Lozovo 2.858 166,32 km² Jordan Pavlov
Opština Mavrovo i Rostuša Selo Rostuša 8.618 663,19 km² Fuat Durmiši
Opština Makedonska Kamenica Grad Makedonska Kamenica 8.110 190,37 km² Pero Mitrevski
Opština Makedonski Brod Grad Makedonski Brod 7.141 888,97 km² Milosim Vojneski
Opština Mogila Selo Mogila 6.710 255,62 km² Slavko Velevski
Opština Negotino Grad Negotino 19.212 426,46 km² Đorđi Kimov
Opština Novaci Selo Novaci 3.549 753,53 km² Lazar Kotevski
Opština Novo Selo Selo Novo Selo 11.567 237,83 km² Nikola Andonov
Opština Ohrid Grad Ohrid 55.749 389,93 km² Aleksandar Petreski
Opština Petrovec Selo Petrovec 8.255 201,93 km² Zvonko Cvetkovski
Opština Pehčevo Grad Pehčevo 5.517 208,2 km² Jovančo Stanoevski
Opština Plasnica Selo Plasnica 4.545 54,44 km² Fidail Salifoski
Opština Prilep Grad Prilep 76.768 1194,44 km² Marjan Ristevski
Opština Probištip Grad Probištip 16.193 325,57 km² Duško Jovanovski
Opština Radovište Grad Radovište 28.244 497,48 km² Strahil Gavritov
Opština Rankovce Selo Rankovce 4.144 240,71 km² Orce Todorovski
Opština Resan Grad Resan 16.825 550,77 km² Dimitar Buzlevski
Opština Rosoman Selo Rosoman 4.141 132,9 km² Goce Veličkovski
Opština Saraj Grad Skoplje 35.408 229,06 km² Imer Selmani
Opština Sveti Nikola Grad Sveti Nikola 18.497 482,89 km² Slobodan Danevski
Opština Sopište Selo Sopište 5.656 222,1 km² LJupčo Mickovski
Opština Staro Nagoričane Selo Staro Nagoričane 4.840 433,41 km² Vlasta Dimković
Opština Struga Grad Struga 63.376 483 km² Ramiz Merko
Opština Strumica Grad Strumica 54.676 321,49 km² Zoran Zaev
Opština Studeničani Selo Studeničani 17.246 276,16 km² Ajaudin Zećiri
Opština Tearce Selo Tearce 22.454 136,54 km² Rami Ćerimi
Opština Tetovo Grad Tetovo 86.580 261,89 km² Hazbi Lika
Opština Centar Grad Skoplje 45.362 7,52 km² Violeta Alarova
Opština Centar Župa Selo Centar Župa 6.519 107,21 km² Nuzi Šahin
Opština Čair Grad Skoplje 64.823 3,52 km² Izet Medžiti
Opština Čaška Selo Čaška 7.673 819,45 km² Stojan Manevski
Opština Češinovo-Obleševo Selo Obleševo 7.490 132,2 km² Orce Mitrov
Opština Čučer Sandevo Selo Čučer Sandevo 8.493 240,78 km² Voislav Kirandžić
Opština Štip Grad Štip 47.796 583,24 km² Pande Sarev
Opština Šuto Orizari Grad Skoplje 20.800 7,48 km² Erduan Iseni

Karta[uredi | uredi kod]

Karta opština Makedonije 2013. godine

Dodatno pogledati[uredi | uredi kod]

Napomena:Podaci iz tabele su preuzeti sa sajta ministarstva za lokalnu samoupravu Makedonije Arhivirano 2006-11-15 na Wayback Machine-u