Opštine Republike Makedonije

Iz Wikipedije, slobodne enciklopedije

Republika Makedonija je teritorijalno podeljena na 84 opštine i grad Skoplje, kako posebnu jedinicu lokalne samouprave.

Poslednja teritorijalna organizacija lokalne samouprave je napravljena Zakonom za teritorijalnu organizaciju lokalne samouprave u Republici Makedoniji, donesenom 11. avgusta 2004 godine.

Po broju stanovnika, najveća opština u Makedoniji je opština Kumanovo sa 105 484 stanovnika, a najmanja opština Vraneštica sa 1 322 stanovnika.

Po površini, najveća opština je opština Prilep sa površinom od 1 194 km², a najmanja opština je opština Čair sa površinom od 3,5 km².

Grad Skoplje[uredi - уреди | uredi izvor]

U gradu Skoplje postoji 10 opština: opština Aerodrom, opština Butel, opština Gazi Baba, opština Đorče Petrov, opština Karpoš, opština Kisela Voda, opština Saraj, opština Centar, opština Čair i opština Šuto Orizari.

Po broju stanovnika, najveća opština u gradu Skoplje je Gazi Baba sa 72 617 stanovnika, a najmanja je Šuto Orizari sa 20 800 stanovnika.

Po površini, najveća opština u gradu Skoplje je Saraj sa 229 km², a najmanja je Čair sa 3,5 km².

Hronologija[uredi - уреди | uredi izvor]

Od 1996. do 2004. godine, Republika Makedonija teritorijalno je podeljena na 123 opštine i grad Skoplje, kako posebnu jedinicu lokalne samouprave. U gradu Skoplje se nalazilo sedam opština: Gazi Baba, Đorče Petrov, Karpoš, Kisela Voda, Centar, Čair i Šuto Orizari.

Od 1976. do 1996. godine Republika Makedonija teritorijalno je podeljena na 34 opštine. Grad Skoplje je imao poseban status sa pet opština: Gazi Baba, Karpoš, Kisela Voda, Centar i Čair.

Godine 1965. broj opština se smanjuje na 32.

Godine 1957. postoji 73 opština.

Od 1949. do 1952. godine je doneseno šest zakona o teritorijalnoj organizaciji.

Godine 1952 broj opština je sa 223 smanjen na 86.

Godine 1945. Makedonija je zakonom teritorijalno podeljena na 894 mesnih narodnih odbora.

Spisak opština[uredi - уреди | uredi izvor]

Opština Centar opštine Broj stanovnika Površina Gradonačelnik
Opština Aerodrom Grad Skoplje 72 009 21,85 km² Kiril Todorovski
Opština Aračinovo Selo Aračinovo 11 597 31,3 km² Muzafer Beleška
Opština Berovo Grad Berovo 13 941 598,07 km² Venko Pašaliski
Opština Bitolj Grad Bitolj 95 385 787,95 km² Vladimir Talevski
Opština Bogdanci Grad Bogdanci 8 707 114,54 km² Đorđi Petrušev
Opština Bogovinje Selo Bogovinje 28 997 141,65 km² Nevzat Elezi
Opština Bosilovo Selo Bosilovo 14 260 161,99 km² Đorđe Manušev
Opština Brevenica Selo Brevenica 15 855 164,3 km² Dželal Ramadani
Opština Butel Grad Skoplje 37 371 54,79 km² Petre Latinovski
Opština Valandovo Grad Valandovo 11 890 331,4 km² Nikolče Čurlinovski
Opština Vasilevo Selo Vasilevo 12 122 230,4 km² Slave Hristov
Opština Vevčani Selo Vevčani 2 433 22,8 km² Vasil Radinoski
Opština Veles Grad Veles 55 108 427,45 km² Ace Kocevski
Opština Vinica Grad Vinica 19 938 432,67 km² Marjan Kostadinov
Opština Vraneštica Selo Vraneštica 1 322 109,13 km² Vančo Srbakovski
Opština Vrapčište Selo Vrapčište 25 399 157,98 km² Esat Salai
Opština Gazi Baba Grad Skoplje 72 617 110,86 km² Koce Trajanovski
Opština Gostivar Grad Gostivar 81 042 513,39 km² Nevzat Bejta
Opština Gradsko Selo Gradsko 3 760 236,19 km² Dragi Tričkovski
Opština Debar Grad Debar 19 542 145,67 km² Argetim Fida
Opština Debarca Selo Belčišta 5 507 425,39 km² Ljupčo Kojčinovski
Opština Delčevo Grad Delčevo 17 505 422,39 km² Kirčo Ivanov
Opština Demir Kapija Grad Demir Kapija 4 545 311,06 km² Todor Toševski
Opština Demir Hisar Grad Demir Hisar 9 497 480,13 km² Ljupčo Najdovski
Opština Dojran Selo Star Dojran 3 426 129,16 -{km}-² Zoran Arizanov
Opština Dolneni Selo Dolneni 13 568 412,43 -{km}-² Izudin Karišić
Opština Drugovo Selo Drugovo 3 249 383,24 -{km}-² Stojo Pavlovski
Opština Đevđelija Grad Đevđelija 22 988 483,43 km² Dragi Delev
Opština Đorče Petrov Grad Skoplje 41 634 66,93 km² Sokol Mitrovski
Opština Želino Selo Želino 24 390 201,04 km² Đenan Aliu
Opština Zajas Selo Zajas 11 605 161,08 km² Rufat Huseini
Opština Zelenikovo Selo Zelenikovo 4 077 176,95 km² Borče Gievski
Opština Zrnovci Selo Zrnovci 3 264 55,82 km² Blagoj Nikolov
Opština Ilinden Selo Ilinden 15 894 97,02 km² Žika Stojanovski
Opština Jegunovce Selo Jegunovce 10 790 176,93 km² Toni Koceski
Opština Kavadarci Grad Kavadarci 38 741 992,44 km² Pančo Minov
Opština Karbinci Selo Karbinci 4 012 229,7 km² Boris Gavrilov
Opština Karpoš Grad Skoplje 59 666 35,21 km² Andrej Petrov
Opština Kisela Voda Grad Skoplje 57 236 34,24 km² Džordže Arsov
Opština Kičevo Grad Kičevo 30 138 49,14 km² Vladimir Toleski
Opština Konče Selo Konče 3 536 233,05 km² Stojan Lazarov
Opština Kočani Grad Kočani 38 092 360,36 km² Ljubomir Janev
Opština Kratovo Grad Kratovo 10 441 375,44 km² Mite Andonovski
Opština Kriva Palanka Grad Kriva Palanka 20 820 480,81 km² Dragi Trajčevski
Opština Krivogaštani Selo Krivogaštani 6 150 93,57 km² Goran Karanfilovski
Opština Kruševo Grad Kruševo 9 684 190,68 km² Lefkija Gažoska
Opština Kumanovo Grad Kumanovo 105 484 509,48 km² Zoran Damjanovski
Opština Lipkovo Selo Lipkovo 27 058 267,82 km² Bećir Sakipi
Opština Lozovo Selo Lozovo 2 858 166,32 km² Jordan Pavlov
Opština Mavrovo i Rostuša Selo Rostuša 8 618 663,19 km² Fuat Durmiši
Opština Makedonska Kamenica Grad Makedonska Kamenica 8 110 190,37 km² Pero Mitrevski
Opština Makedonski Brod Grad Makedonski Brod 7 141 888,97 km² Milosim Vojneski
Opština Mogila Selo Mogila 6 710 255,62 km² Slavko Velevski
Opština Negotino Grad Negotino 19 212 426,46 km² Đorđi Kimov
Opština Novaci Selo Novaci 3 549 753,53 km² Lazar Kotevski
Opština Novo Selo Selo Novo Selo 11 567 237,83 km² Nikola Andonov
Opština Oslomej Selo Oslomej 10 420 121,09 km² Sanije Sadiku
Opština Ohrid Grad Ohrid 55 749 389,93 km² Aleksandar Petreski
Opština Petrovec Selo Petrovec 8 255 201,93 km² Zvonko Cvetkovski
Opština Pehčevo Grad Pehčevo 5 517 208,2 km² Jovančo Stanoevski
Opština Plasnica Selo Plasnica 4 545 54,44 km² Fidail Salifoski
Opština Prilep Grad Prilep 76 768 1194,44 km² Marjan Ristevski
Opština Probištip Grad Probištip 16 193 325,57 km² Duško Jovanovski
Opština Radoviš Grad Radoviš 28 244 497,48 km² Strahil Gavritov
Opština Rankovce Selo Rankovce 4 144 240,71 km² Orce Todorovski
Opština Resen Grad Resen 16 825 550,77 km² Dimitar Buzlevski
Opština Rosman Selo Rosman 4 141 132,9 km² Goce Veličkovski
Opština Saraj Grad Skoplje 35 408 229,06 km² Imer Selmani
Opština Sveti Nikole Grad Sveti Nikole 18 497 482,89 km² Slobodan Danevski
Opština Sopište Selo Sopište 5 656 222,1 km² Ljupčo Mickovski
Opština Staro Nagoričane Selo Staro Nagoričane 4 840 433,41 km² Vlasta Dimković
Opština Struga Grad Struga 63 376 483 km² Ramiz Merko
Opština Strumica Grad Strumica 54 676 321,49 km² Zoran Zaev
Opština Studeničani Selo Studeničani 17 246 276,16 km² Ajaudin Zećiri
Opština Tearce Selo Tearce 22 454 136,54 km² Rami Ćerimi
Opština Tetovo Grad Tetovo 86 580 261,89 km² Hazbi Lika
Opština Centar Grad Skoplje 45 362 7,52 km² Violeta Alarova
Opština Centar Župa Selo Centar Župa 6 519 107,21 km² Nuzi Šahin
Opština Čair Grad Skoplje 64 823 3,52 km² Izet Medžiti
Opština Čaška Selo Čaška 7 673 819,45 km² Stojan Manevski
Opština Češinovo-Obleševo Selo Češinovo 7 490 132,2 km² Orce Mitrov
Opština Čučer Sandevo Selo Čučer Sandevo 8 493 240,78 km² Voislav Kirandžić
Opština Štip Grad Štip 47 796 583,24 km² Pande Sarev
Opština Šuto Orizari Grad Skoplje 20 800 7,48 km² Erduan Iseni

Napomena:Podaci iz tabele su preuzeti sa sajta ministarstva za lokalnu samoupravu Makedonije