Kutna brzina

Izvor: Wikipedia

Kutna ili ugaona brzina je brzina kružnog gibanja tijela oko neke fiksne točke. Dana je jednadžbom

\omega=\frac{\mathrm{d}\varphi}{\mathrm{d}t}

koja je analogna jednadžbi brzine kod gibanja tijela u prostoru.

Dakle, tijelo rotira kutnom brzinom ω oko neke točke tako da se u vremenu dt otkloni za kut dφ oko te iste točke.

Standardna mjerna jedinica za kutnu brzinu je radijan u sekundi (rad/s).

Vektorski prikaz[uredi - уреди]

Vektor kutne brzine

Kutna brzina se može prikazati kao vektor (tzv. pseudovektor) tako da njegov vektorski umnožak s radijus-vektorom točke u kružnom gibanju daje obodnu brzinu te točke:

\vec v=\vec\omega\times\vec r

Pri tome vrijedi pravilo desne ruke.

Povezane veličine[uredi - уреди]

Period rotacije T je vrijeme potrebno da tijelo koje rotira oko neke točke učini puni krug (360° = 2 π rad):

T=\frac{2\pi}{\omega}

Frekvencija kružnog gibanja f je broj punih okretaja oko fiksne točke u jedinici vremena - najčešće u sekundi, tj. 1/s = Hz:

f=\frac{\omega}{2\pi}