Velike Eeje

Izvor: Wikipedija
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretragu

Velike Eeje (starogrčki: Μεγάλαι Ἠοῖαι)[1] naslov je izgubljene starogrčke epske pesme, koja se u antici najčešće (mada ne uvek) pripisivala Hesiodu.[2] Kao i bolje poznat Katalog žena, koji je takođe pripisivan Hesiodu, Velike Eeje bile su genealoška pesma koja je izlagala porodična stabla drevnih heroja i mnoge mitove koji su se ticali tih heroja.[3] U citatima drugih antičkih autora sačuvano je najmanje sedamnaest fragmenata iz ove pesme, a još dva fragmenta sačuvana su na papirusima iz 2. veka nove ere,[4] no uzimajući u obzir sličnosti između Velikih Eeja i Kataloga žena moguće je i da neki fragmenti za koje se tradicionalno smatra da pripadaju Katalogu zapravo predstavljaju delove teksta iz ovod drugog, manje popularnog hesiodovskog dela.[5] Veći deo naučnog rada na Velikim Eejama zapravo se i tiče odnosa između te pesme i Kataloga, kao i pitanja da li se naslov Velike Eeje uopšte odnosi na jednu jedinstvenu epsku pesmu.

Naslov je ova pesma dobila po formuli ἢ οἵη / ē' hoiē = "ili kakva (je bila...)", kojom je pesnik započinjao istorijat svake pojedine herojine čija je veza s nekim bogom ili herojem igrala važnu ulogu u herojskim genealogijama koje je pesma obrađivala.[6] Jedini sačuvani primer upotrebe ove formule odnosi se na uvođenje Mekionike, koja je inače u mitografiji nepoznata, a predstavljena je kao majka argonauta Eufema:[7]

ἠ' οἵη Ὑρίηι πυκινόφρων Μηκιονίκη,
ἣ τέκεν Εὔφημον γαιηόχωι Ἐννοσιγαίωι
μιχθεῖσ' ἐν φιλότητι πολυχρύσου Ἀφροδίτης

Ili kakva je (ē' hoiē) mudra Mekionika u Hiriji,
koja je rodila Eufema zemljonoši Zemljotrescu
spojviši se s njim u zlatnoj Afroditinoj ljubavi.

Za razliku od Kataloga žena, Velike Eeje često su se citirale bez navođenja izvora ili uz skeptične opaske kao što su "autor Velikih Eeja kaže..."[8]

Nije poznato koliko je duga bila ova pesma, ali ako je suditi po pridevi Megalai ("Velike") sadržanom u naslovu, imala je više od pet knjiga, koliko ih je bilo u Katalogu žena.[9]

Izdanja i prevodi

[uredi | uredi kod]

Kritička izdanja

[uredi | uredi kod]
 • Rzach, A. (1908), Hesiodi Carmina (2nd rev. izd.), Leipzig .
 • Merkelbach, R.; West, M.L. (1967), Fragmenta Hesiodea, Oxford, ISBN 0-19-814171-8 .
 • Merkelbach, R.; West, M.L. (1990), „Fragmenta selecta”, F. Solmsen, Hesiodi Theogonia, Opera et Dies, Scutum (3rd rev. izd.), Oxford, ISBN 0-19-814071-1 .
 • Hirschberger, M. (2004), Gynaikōn Katalogos und Megalai Ēhoiai: Ein Kommentar zu den Fragmenten zweier hesiodeischer Epen, Munich & Leipzig, ISBN 3-598-77810-4 .

Prevodi na engleski

[uredi | uredi kod]

Reference

[uredi | uredi kod]
 1. U nauci se ponekad koristi i latinska transliteracija: Megalae Ehoeae ili Eoeae, a povremeno se nailazi i na latinski prevod, tj. Magnae Eoeae, skraćeno ME.
 2. Cingano (2009, p. 119).
 3. Most (2006, p. lix), Cingano (2009, pp. 118–19).
 4. To su: "Hesiod" frr. 246–262 u izdanju Merkelbach & West (1967).
 5. Cingano (2009, p. 120–1). Na primer, u svom izdanju Kataloga i Velikih Eeja Hirschberger (2004) ovoj drugoj pesmi pripisuje jedanaest fragmenata za koje Merkelbach i West smatraju da pripadaju Katalogu. Za neke od tih fragmenata, v. D'Alessio (2005c).
 6. West (1985, p. 1); cf. Most (2006, p. lix).
 7. ME fr. 253 = sholija uz Pindar, Pitijske ode 4.36c.
 8. Npr. sholija uz Apolonije Rođanin, Argonautica 4.58 = ME fr. 260, "u Velikim Eejama se kaže..." (ἐν δὲ ταῖς Μεγάλαις Ἠοίαις λέγεται), Pausanija 9.40.6 = ME fr. 252, "autor speva Velike Eeje takođe potvrđuje..." (μαρτυρεῖ δὲ καὶ ὁ τὰ ἔπη τὰς μεγάλας Ἠοίας ποιήσας); cf. West (1985, p. 127).
 9. Most (2006, p. lix).

Literatura

[uredi | uredi kod]
 • Cingano, E. (2009), „The Hesiodic Corpus”, Montanari, Rengakos & Tsagalis (2009), pp. 91–130 .
 • Cohen, I.M. (1986), „The Hesiodic Catalogue of Women and Megalai Ehoiai”, Phoenix 40: 127–42, JSTOR 1088507 .
 • D'Alessio, G.B. (2005a), „The Megalai Ehoiai: A Survey of the Fragments”, Hunter (2005a), pp. 176–216 .
 • D'Alessio, G.B. (2005b), „Ordered from the Catalogue: Pindar, Bacchylides and Hesiodic Genealogical Poetry”, Hunter (2005a), pp. 217–38 .
 • D'Alessio, G.B. (2005c), „review of Hirschberger (2004)”, BMCR 2005.02.31 .
 • Hunter, R. (2005), The Hesiodic Catalogue of Women: Constructions and Reconstructions, Cambridge, ISBN 0-521-83684-0 .
 • Leo, F. (1894), „Hesiodea”, Ausgewählte kleine Schriften, ii, Rome, 1960, pp. 343–63 .
 • Montanari, F.; Rengakos, A.; Tsagalis, C. (2009), Brill's Companion to Hesiod, Leiden, ISBN 978-90-04-17840-3 .
 • Schwartz, J. (1960), Pseudo-Hesiodeia: recherches sur la composition, la diffusion et la disparition ancienne d'oeuvres attribuées à Hésiode, Leiden .
 • West, M.L. (1985), The Hesiodic Catalogue of Women: Its Nature, Structure, and Origins, Oxford, ISBN 0-19-814034-7 .

Vanjski linkovi

[uredi | uredi kod]