Piritojev silazak

Izvor: Wikipedija
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretragu


Piritojev silazak (starogrčki: Πειρίθου κατάβασις, Peirithou katabasis) naslov je izgubljene starogrčke epske pesme, koju grčki pisac Pausanija iz 2. veka naše ere pripisuje Hesiodu.[1] Pesma je, kako se čini, obrađivala mit o Tezejevom i Piritojevom putu u Had, gde su pokušali da privole Persefonu da se uda za Piritoja.[2] Međutim, bog Had zatočio je dvojicu heroja tako što ih je postavio na "stolice zaborava", a jedino ih je Herakle mogao izbaviti.[2] Sačuvan je jedan papirus s fragmentom teksta koji je možda pripadao ovoj pesmi, a koji sadrži razgovor Meleagra i Tezeja.[3] Međutim, moguće je da taj fragment teksta pripada i Miniji.[4] Može se dovesti u pitanje i samo postojanje posebne hesiodske pesme o Tezejevom i Piritojevom silasku u Had, budući da na drugom mestu Pausanija kaže da je taj mit bio obrađen u Miniji.[5] Međutim, prosuđujući na temelju velikog broja sačuvanih hesiodskih papirusa, u poređenju s drugim tekstovima arhajske epike, sasvim je moguće da pesma pripada hesiodskom korpusu.[6]

Kritička izdanja[uredi | uredi kod]

 • Merkelbach, R.; West, M.L. (1967), Fragmenta Hesiodea, Oxford, ISBN 0-19-814171-8 .
 • Merkelbach, R.; West, M.L. (1990), „Fragmenta selecta”, F. Solmsen, Hesiodi Theogonia, Opera et Dies, Scutum (3rd rev. izd.), Oxford, ISBN 0-19-814071-1 .

Prevodi na engleski[uredi | uredi kod]

 • Most, G.W. (2006), Hesiod: Theogony, Works and Days, Testimonia, Loeb Classical Library, no. 57, Cambridge, MA, ISBN 978-0-674-99622-9 .
 • Most, G.W. (2007), Hesiod: The Shield, Catalogue, Other Fragments, Loeb Classical Library, no. 503, Cambridge, MA, ISBN 978-0-674-99623-6 .

Reference[uredi | uredi kod]

 1. Pausanija, Opis Helade, IX, 31, 5. Piritojev silazak je naslov koji se koristi u standardnom izdanju teksta (Merkelbach & West 1967), ali nije poznato kako je naslov pesme zapravo glasio u antici. Pausanija samo opisuje sadržaj ove pesme kad daje popis Hesiodovih pesama i njhove tematike: "kako je Tezej zajedno s Piritojem sišao u Had" (ὡς Θησεὺς ἐς τὸν Ἅιδην ὁμοῦ Πειρίθῳ καταβαίη). Most (2006, p. lx) daje prednost naslovu Piritojev silazak u Had; Cingano (2009, p. 126) daje naslov Katabaza Tezeja i Piritoja.
 2. 2,0 2,1 Cingano (2009, p. 126)
 3. Most (2006, pp. lx–lxi)
 4. West (2003, p. 271)
 5. Pausanija, Opis Helade, X, 28, 2.; Cingano (2009, p. 126)
 6. Cingano (2009, pp. 128).

Literatura[uredi | uredi kod]

 • Cingano, E. (2009), „The Hesiodic Corpus”, Montanari, Rengakos & Tsagalis (2009), pp. 91–130 .
 • Montanari, F.; Rengakos, A.; Tsagalis, C. (2009), Brill's Companion to Hesiod, Leiden, ISBN 978-9004-17840-3 .
 • Schwartz, J. (1960), Pseudo-Hesiodeia: recherches sur la composition, la diffusion et la disparition ancienne d'oeuvres attribuées à Hésiode, Leiden .
 • West, M.L. (2003), Greek Epic Fragments, Loeb Classical Library, no. 497, Cambridge, MA, ISBN 978-0-674-99605-2 .