Timokratija

Izvor: Wikipedia

Timokratija (grčki: τιμή - čast, slava)je oblik države gde presudan uticaj imaju ambiciozni i moćni ratnici. To je država ratnika koji su slavu stekli u borbama, gde su zadobili posede i na taj način postali moćni i uticajni. Timokratija predstavlja prelaz iz aristokratije u oligarhiju.

Po Platonu to je jedan od oblika vladavine koji nastaje kao degradacija aristokratije kao idealnog oblika vladavine. Uzrok ovoj degradaciji Platon vidi u pogrešnom sklapanju brakova koji daju pokolenja upravljača koja nisu savršena. Tada dolazi do nestanka reda i harmonije u državi, sukoba, preotimanja poseda i pretvaranja slobodnih građana u robove. U ovim brobama nadjačavaju iskusni i ambiciozni ratnici i njihov uticaj preovladava. Najviše se cene sila i bogatstvo. Vremenom timokratija prelazi u oligarhiju gde novac i bogatstvo imaju presudni uticaj.

Po svojoj suštini timokratija je slična meritokratiji jer predstavlja vladavinu neukih i neobrazovanih.