Timokratija

Izvor: Wikipedija
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretragu

Timokratija ili timokracija (grč. τιμοϰρατία, od τιμή: čast, ugled; vrednost, procenjeni imetak + -ϰρατία: -kratija), oblik države gde presudan uticaj imaju ambiciozni i moćni ratnici. To je država ratnika koji su slavu stekli u borbama, gde su zadobili posede i na taj način postali moćni i uticajni. Timokratija predstavlja prelaz iz aristokratije u oligarhiju.

Po Platonu to je jedan od oblika vladavine koji nastaje kao degradacija aristokratije kao idealnog oblika vladavine. Uzrok ovoj degradaciji Platon vidi u pogrešnom sklapanju brakova koji daju pokolenja upravljača koja nisu savršena. Tada dolazi do nestanka reda i harmonije u državi, sukoba, preotimanja poseda i pretvaranja slobodnih građana u robove. U ovim brobama nadjačavaju iskusni i ambiciozni ratnici i njihov uticaj preovladava. Najviše se cene sila i bogatstvo. Vremenom timokratija prelazi u oligarhiju gde novac i bogatstvo imaju presudni uticaj.

Po svojoj suštini timokratija je slična meritokratiji jer predstavlja vladavinu neukih i neobrazovanih.