Ohlokracija

Iz Wikipedije, slobodne enciklopedije
Jump to navigation Jump to search

Ohlokracija ili ohlokratija vladavina svjetine, vladavina mase, vladavina rulje. Naziv se koristi za sposobnost svjetine da utječe na ustavne vlasti.

Oblici i stilovi vodstva: v. također Oblici vladavine

Ateokracija | Anarhija | Demokracija | Geniokracija | Gerontokracija | Meritokracija | Matrijarhat | Ohlokracija | Panarhizam | Patrijarhat | Plutokracija | Teokracija | Tehnokracija