Tehnokracija

Izvor: Wikipedia

Tehnokracija ili tehnokratija ("tehno" od grčke riječi tekhne za vještinu, "kracija" od grčke riječi kratos za "moć") je oblik oligarhijske vladavine ili sistem organizacije gdje sve odluke donose visoko obučeni profesionalni stručnjaci. Tehnokracija se stoga prevodi kao "vladavina stručnjaka".

Tehnokracija, međutim, ima i pejorativno značenje i često se koristi za stručnjake i političare koji određenom problemu prilaze samo sa stajališta svoje struke, zanemarujući ekonomske, političke, kulturne i druge naučne obzire.

Izraz tehnokrat se u SFRJ koristio za stručnjake koji su u vođenju poduzeća i drugih organizacija odbacivali dogmatska načela samoupravnog socijalizma. Uz taj pojam je vezan i izraz tehno-menadžer.

Oblici i stilovi vodstva: v. također Oblici vladavine

Ateokracija | Anarhija | Demokracija | Geniokracija | Gerontokracija | Meritokracija | Matrijarhat | Ohlokracija | Panarhizam | Patrijarhat | Plutokracija | Teokracija | Tehnokracija