Niobijum

Izvor: Wikipedija
(Preusmjereno sa stranice Niobij)
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretragu
Zr - Nb - Mo
 
V
Nb
Ta  
 
 

Opšti podaci
Ime, simbol,atomski broj Niob, Nb, 41
Pripadnost skupu prelaznih metala
grupa, perioda VB, 5
gustina, tvrdoća 8570 kg/m3, 6
Boja srebrnosiva
Osobine atoma
atomska masa 92,90638 u
atomski radijus 145 (198) pm
kovalentni radijus 137 pm
van der Valsov radijus bez podataka
elektronska konfiguracija [Kr]4d45s1
e- na energetskim nivoima 2, 8, 18, 12, 1
oksidacioni brojevi 5, 3
Osobine oksida srednje kiseli
kristalna struktura regularna prostorno
centrirana
fizičke osobine
agregatno stanje čvrsto
temperatura topljenja 2750 K
(2477 °C)
temperatura ključanja 5017 K
(4744 °C)
molska zapremina 10,83×10-3 m3/mol
toplota isparavanja 696,6 kJ/mol
toplota topljenja 26,4 kJ/mol
pritisak zasićene pare 7,55×10-2 Pa (2741 K)
brzina zvuka 3480 m/s (293,15 K)
Ostale osobine
Elektronegativnost 1,60 (Pauling)
1,23 (Alred)
specifična toplota 265 J/(kg*K)
specifična provodljivost 6,93×106 S/m
toplotna provodljivost 53,7 W/(m*K)
I energija jonizacije 652,1 kJ/mol
II energija jonizacije 1380 kJ/mol
III energija jonizacije 2416 kJ/mol
IV energija jonizacije 3700 kJ/mol
V energija jonizacije 4877 kJ/mol
VI energija jonizacije 9847 kJ/mol
VII energija jonizacije 12100 kJ/mol
Najstabilniji izotopi
izotop zast. v.p.r. n.r. e.r. MeV p.r.
91Nb (veš.) 680 godina z.e. 1,253 91Zr
92Nb (veš.) 3,47×107 godina z.e. 2,006 92Zr
β- 0,356 92Mo
93Nb 100% stabilni izotor sa 52 neutrona
93mNb (veš.) 16,13 godina i.t. 0,031 93Nb
94Nb (veš.) 20,3 godina β- 2,045 94Mo
tamo gde drugačije nije naznačeno,
upotrebljene su SI jedinice i normalni uslovi.

Objašnjenja skraćenica:

zast.=zastupljenost u prirodi,
v.p.r.=vreme polu raspada,
n.r.=način raspada,
e.r.=energija raspada,
p.r.=proizvod raspada,
z.e=zarobljavanje elektrona
i.t.=izomerni prelaz

Niobijum (Nb, latinski niobium) - je metal VB grupe. Ime je dobio po ličnosti iz grčke mitologije - Niobe, Tantalove ćerke.

Nobijumov mineral je kolumbit (Fe,Mn)Nb2O6. Zastupljen je u zemljinoj kori u količini od 20 ppm (eng. parts per million).