Magnetni tok

Iz Wikipedije, slobodne enciklopedije
(Preusmjereno sa Magnetski tok)
Elektromagnetizam
VFPt Solenoid correct2.svg
Ključne stavke
Elektricitet  Magnetizam
Elektrostatika
Magnetostatika
Elektrodinamika
Električna mreža
Kovarijantna formulacija
Ova kutijica: pogledaj  razgovor  uredi

Magnetski tok je fizikalna veličina koja se laički dade opisati kao broj silnica magnetskog polja koje prolaze kroz neku površinu, a označava se grčkim slovom Φ. Magnetski tok kroz zatvorenu površinu je uvjek jednak nuli, zbog činjenice da ne postoje magnetski monopoli.

Definicija[uredi - уреди | uredi izvor]

Magnetski tok kroz površinu S koja je koja se nalazi pod kutem \ \alpha u odnosu na homogeno magnetsko polje jednak je umnošku iznosa magnetskog polja B, površine S i kosinusu kuta:

\Phi = BS \cos\alpha \

Ako je \ \mathbf{B} vektor magnetskog polja, a \ \mathbf{S} vektor okomit na površinu, jednak površini po veličini, tada je magnetski tok jednak njihovom skalarnom umnošku

\Phi = \mathbf{B} \cdot \mathbf{S} \

Kod nehomogenog magnetskog polja, element magnetskog toka je jednak skalarnom umnošku magnetskog polja i elementa površine:

\mathrm{d}\Phi = \mathbf{B} \cdot \mathrm{d}\mathbf{S} \

Iz čega slijedi da je u općenitom slučaju magnetski tok kroz neku površinu jednak:

\Phi = \int \!\!\! \int \mathbf{B} \cdot d\mathbf S \

Vidi još[uredi - уреди | uredi izvor]