Magnetni tok

Izvor: Wikipedia
Elektromagnetizam
VFPt Solenoid correct2.svg
Ključne stavke
Elektricitet Magnetizam
Elektrostatika
Električni naboj 

Coulombov zakon  Električno polje  Električni fluks  Gaussov zakon  Električni potencijal  Elektrostatična indukcija  Električni dipolni moment 

Magnetostatika
Ampèreov zakon 

Električna struja  Magnetno polje  Magnetni fluks  Biot–Savartov zakon  Magnetni dipolni moment  Gaussov zakon za magnetizam 

Elektrodinamika
Slobodni prostor 

Lorentzov zakon sile  EMS  Elektromagnetska indukcija  Faradayjev zakon  Struja pomaka  Maxwellove jednačine  EM polje  Elektromagnetna radijacija  Liénard-Wiechertov potencijal  Maxwellov tenzor  Eddyjeva struja 

Električna mreža
Električna provodljivost 

Električni otpor  Kapacitivnost  Induktivnost  Impedanca  Resonantne šupljine  Talasovod 

Kovarijantna formulacija
Elektromagnetni tenzor 

EM tenzor napon-energija  Četiri-tok  Elektromagnetni četiri-potencijal

Ova kutijica: pogledaj  razgovor  uredi

Magnetski tok je fizikalna veličina koja se laički dade opisati kao broj silnica magnetskog polja koje prolaze kroz neku površinu, a označava se grčkim slovom Φ. Magnetski tok kroz zatvorenu površinu je uvjek jednak nuli, zbog činjenice da ne postoje magnetski monopoli.

Definicija[uredi - уреди]

Magnetski tok kroz površinu S koja je koja se nalazi pod kutem \ \alpha u odnosu na homogeno magnetsko polje jednak je umnošku iznosa magnetskog polja B, površine S i kosinusu kuta:

\Phi = BS \cos\alpha \

Ako je \ \mathbf{B} vektor magnetskog polja, a \ \mathbf{S} vektor okomit na površinu, jednak površini po veličini, tada je magnetski tok jednak njihovom skalarnom umnošku

\Phi = \mathbf{B} \cdot \mathbf{S} \

Kod nehomogenog magnetskog polja, element magnetskog toka je jednak skalarnom umnošku magnetskog polja i elementa površine:

\mathrm{d}\Phi = \mathbf{B} \cdot \mathrm{d}\mathbf{S} \

Iz čega slijedi da je u općenitom slučaju magnetski tok kroz neku površinu jednak:

\Phi = \int \!\!\! \int \mathbf{B} \cdot d\mathbf S \

Vidi još[uredi - уреди]