Demokratski socijalizam

Iz Wikipedije, slobodne enciklopedije
Ћирилична верзија

Segment serije o politici
Socijalizam
Red flag waving transparent.png

Struje

Kršćanski socijalizam
Komunizam
Demokratski socijalizam
Libertarijanski socijalizam
Revolucionarni socijalizam
Socijaldemokracija

Utjecaji

Anarhizam
Marksizam
Internacionalizam
Sindikalizam
Utilitarijanizam
Utopijski socijalizam

Ideje

Klasna borba
Demokracija
Egalitarijanizam
Jednakost ishoda
Proleterska revolucija
Socijalna pravda

Glavna pitanja

Historija socijalizma
Kritike socijalizma
Socijalističke ekonomije
Socijalistička država

Ljudi i organizacije

Popis socijalista
Prva Internacionala
Druga Internacionala
Socijalistička Internacionala

Politički portal ·  p  r  u 

Demokratski socijalizam je opis koji se koristi za razne socijalističke pokrete i organizacije da bi se naglasio demokratski karakter tih istih.

Termin se ponekad koristi kao sinonim za socijaldemokraciju, ali socijaldemokrate ne prihvaćaju takvo poistovjećivanje, a mnogi demokratski socijalisti se ne slažu s pojedinim točkama socijaldemokracije jer ta zadnja po njima zadržava kapitalizam.

Demokratski socijalizam se oštro protivi pokretima kao što su lenjinizam ili boljševizam, koji pribjegavaju autoritarnim sredstvima za postizanje socijalističkih ideala.