Šahovske figure

Izvor: Wikipedija
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretragu
S leva: beli kralj, crni top i kraljica, beli pešak, crni skakač, i beli lovac.

U šahu, jedan igrač igra belim, a drugi crnim figurama, naizmenično pomerajući svoje figure, pri čemu beli ima prednost prvog poteza.

Na početku partije jedan igrač ima 16 svetlo obojenih figura („bele“ figure), a drugi ima 16 tamno obojenih figura („crne“ figure). Te figure su sledeće:

 • jedan beli kralj, obično označen simbolom
 • jedna bela dama, obično označena simbolom
 • dva bela topa, obično označena simbolom
 • dva bela lovca, obično označena simbolom
 • dva bela skakača, obično označena simbolom
 • osam belih pešaka, obično označeni simbolom
 • jedan crni kralj, obično označen simbolom
 • jedna crna dama, obično označena simbolom
 • dva crna topa, obično označena simbolom
 • dva crna lovca, obično označena simbolom
 • dva crna skakača, obično označena simbolom
 • osam crnih pešaka, obično označeni simbolom .
Šahovske
figure
Kralj
Kraljica
Top
Lovac
Skakač
Pešak


Kretanje figura

Nije dozvoljeno povući figuru na polje koje zauzima figura iste boje. Ako se figura povuče na polje koje zauzima protivnička figura, ista se uzima i uklanja sa table kao deo istog poteza. Za figuru se kaže da napada protivničku figuru, ako može postići osvajanje tog polja. Smatra se da figura napada polje čak i ako je takva figura sprečena da se pokrene na to polje zbog toga što bi to ostavilo ili postavilo kralja iste boje pod napadom.

Kretanje lovca, topa i dame

Glavni članci: Lovac (šah), Top (šah), i Dama (šah)

Kada se izvodi potez lovcem, topom ili damom, te figure na svom putu ne mogu da pređu preko preko polja na kojem se nalazi neka druga figura.

Lovac se može kretati do bilo kog polja duž dijagonale na kojem se to polje nalazi.

Top se može kretati na svim poljima duž linije ili reda na kome stoji.

Dama može da se pomera po svim poljima duž linije, reda ili dijagonale na kojoj stoji.

Kretanje lovca
a8 xx b8 c8 d8 e8 f8 g8 h8
a7 b7 xx c7 d7 e7 f7 g7 h7 xx
a6 b6 c6 xx d6 e6 f6 g6 xx h6
a5 b5 c5 d5 xx e5 f5 xx g5 h5
a4 b4 c4 d4 e4 bd f4 g4 h4
a3 b3 c3 d3 xx e3 f3 xx g3 h3
a2 b2 c2 xx d2 e2 f2 g2 xx h2
a1 b1 xx c1 d1 e1 f1 g1 h1 xx
Kretanje topa
a8 b8 c8 d8 xx e8 f8 g8 h8
a7 b7 c7 d7 xx e7 f7 g7 h7
a6 b6 c6 d6 xx e6 f6 g6 h6
a5 b5 c5 d5 xx e5 f5 g5 h5
a4 b4 c4 d4 xx e4 f4 g4 h4
a3 xx b3 xx c3 xx d3 rd e3 xx f3 xx g3 xx h3 xx
a2 b2 c2 d2 xx e2 f2 g2 h2
a1 b1 c1 d1 xx e1 f1 g1 h1
Kretanje dame
a8 xx b8 c8 d8 e8 xx f8 g8 h8
a7 b7 xx c7 d7 e7 xx f7 g7 h7 xx
a6 b6 c6 xx d6 e6 xx f6 g6 xx h6
a5 b5 c5 d5 xx e5 xx f5 xx g5 h5
a4 xx b4 xx c4 xx d4 xx e4 qd f4 xx g4 xx h4 xx
a3 b3 c3 d3 xx e3 xx f3 xx g3 h3
a2 b2 c2 xx d2 e2 xx f2 g2 xx h2
a1 b1 xx c1 d1 e1 xx f1 g1 h1 xx


Kretanje skakača

Kretanje skakača (1)
a8 b8 c8 d8 e8 f8 g8 h8
a7 b7 c7 d7 e7 f7 g7 h7
a6 b6 c6 d6 e6 f6 g6 h6
a5 b5 xx c5 d5 xx e5 f5 g5 h5
a4 xx b4 c4 d4 e4 xx f4 g4 h4
a3 b3 c3 nl d3 e3 f3 g3 h3
a2 xx b2 c2 d2 e2 xx f2 g2 h2
a1 b1 xx c1 d1 xx e1 f1 g1 h1
Kretanje skakača (2)
a8 b8 c8 d8 e8 f8 bd g8 nd h8 rd
a7 b7 c7 d7 e7 xx f7 pd g7 pd h7 pd
a6 b6 c6 d6 e6 f6 xx g6 h6 xx
a5 b5 c5 d5 e5 f5 g5 h5
a4 b4 c4 d4 e4 f4 g4 h4
a3 b3 c3 d3 e3 f3 g3 h3
a2 b2 c2 d2 e2 f2 g2 h2
a1 b1 c1 d1 e1 f1 g1 h1
Glavni članak: Skakač (šah)

Skakač može da se pomera na jedno od polja koje je najbliže polju na kome se nalazi, a koje nije u istom redu, liniji i dijagonali.

Za skakača ne postoji prepreka da preskoči preko bilo kog zauzetog polja u toku izvršenja poteza.

Kretanje pešaka

Pešak može da se pomera napred na slobodno polje neposredno ispred sebe u istoj liniji. Pri svom prvom potezu u toku partije pešak može da se pomera i za dva polja unapred u istoj liniji pod uslovom da su oba polja slobodna.

Pešak može da se pomera na polje koje zauzmima protivnička figura koja je dijagonalno ispred njega u prvoj susednoj liniji, uzimajući tu figuru.

Pešak koji napada polje koje je prešao protivnički pešak napredujući dva polja u jednom potezu sa svog polaznog polja, može uzeti tog protivničkog pešaka kao da je pomeren samo jedno polje unapred. Ovo uzimanje može biti učinjeno samo u potezu koji sledi i zove se „an pasan“.

Kada pešak dođe do reda najudaljenijeg od njegove polazne pozicije, on mora biti u okviru istog poteza zamenjen za damu, topa, lovca ili skakača iste boje. Izbor nije ograničen samo na figure koje su ranije odnete sa table. Ova zamena pešaka za drugu figuru naziva se „promocija“ i dejstvo nove figure započinje odmah.

Kretanje pešaka (1)
a8 b8 c8 d8 e8 f8 g8 h8
a7 b7 c7 d7 e7 f7 g7 h7
a6 b6 c6 d6 e6 f6 g6 h6
a5 b5 c5 d5 e5 f5 g5 pd h5
a4 b4 c4 xx d4 e4 f4 g4 xx h4
a3 b3 c3 xx d3 e3 f3 g3 h3
a2 b2 c2 pl d2 e2 f2 g2 h2
a1 b1 c1 d1 e1 f1 g1 h1
U primeru na slici, ako je crni upravo pomerio svog pešaka sa polja e7 na polje e5, beli ga može uzeti svojom pešakom sa polja d5 i na taj način dospeti na polje e6.
Kretanje pešaka (2)
a8 b8 c8 d8 e8 f8 g8 h8
a7 b7 c7 d7 e7 f7 g7 h7
a6 b6 c6 d6 e6 f6 g6 h6
a5 b5 c5 d5 e5 f5 g5 h5
a4 b4 c4 d4 e4 f4 g4 h4
a3 b3 xx c3 d3 xx e3 f3 g3 h3
a2 b2 c2 pl d2 e2 f2 g2 h2
a1 b1 c1 d1 e1 f1 g1 h1
U primeru na slici, ako je crni imao bilo koju figuru (naravno, osim kralja) na polju b3 ili d3, beli je može uzeti pešakom sa c2 i time beli pešak dospeva na polje sa kog je uzeo figuru (u ovom slučaju, na polje b3 ili polje d3).
Kretanje pešaka (3)
a8 b8 c8 d8 e8 f8 g8 h8
a7 b7 c7 d7 e7 f7 g7 h7
a6 b6 c6 d6 e6 xx f6 g6 h6
a5 b5 c5 d5 pl e5 pd f5 g5 h5
a4 b4 c4 d4 e4 f4 g4 h4
a3 b3 c3 d3 e3 f3 g3 h3
a2 b2 c2 d2 e2 f2 g2 h2
a1 b1 c1 d1 e1 f1 g1 h1
An pasan“. Ukoliko je crni u svom prethodnom potezu pomerio svog pešaka sa polja e7 na polje e5, beli ga može uzeti svojim pešakom koji se nalazi na polju d5. Pri takvom uzimanju, beli pešak će dospeti na polje e6.


Kretanje kralja

Glavni članak: Kralj (šah)

Kralj može da se kreće na dva različita načina.

Kretanje kralja
a8 b8 c8 d8 e8 f8 g8 h8
a7 b7 c7 d7 e7 f7 g7 h7
a6 b6 c6 d6 e6 f6 g6 h6
a5 b5 c5 d5 e5 f5 g5 h5
a4 b4 c4 d4 e4 f4 g4 h4
a3 b3 c3 d3 e3 f3 g3 h3
a2 b2 c2 d2 e2 f2 g2 h2
a1 b1 c1 d1 e1 f1 g1 h1
Kralj može da se pomera na bilo koje susedno polje koje nije napadnuto od strane jedne ili viš eprotivničkih figura. Za protivničke figure smatra se da napadaju polje čak ako i same ne mogu da se pomeraju.

Rokada

Glavni članak: Rokada

Drugi način kretanja kralja je rokada, a taj potez je pomeranje kralja i bilo kojeg topa iste boje u istom redu sa kraljem, koji se računa kao jedan jedini potez (kraljem) i izvodi se na sledeći način: kralj se premešta sa svog početnog polja dva polja prema topu, a tada se taj top premešta na polje koje je kralj upravo prešao.

Primer za malu rokadu (1)
a8 b8 c8 d8 e8 f8 g8 h8
a7 b7 c7 d7 e7 f7 g7 h7
a6 b6 c6 d6 e6 f6 g6 h6
a5 b5 c5 d5 e5 f5 g5 h5
a4 b4 c4 d4 e4 f4 g4 h4
a3 b3 c3 d3 e3 f3 g3 h3
a2 b2 c2 d2 e2 f2 g2 h2
a1 b1 c1 d1 e1 f1 g1 h1
Početna pozicija kralja i topa pred malu rokadu belog.
Primer za malu rokadu (2)
a8 b8 c8 d8 e8 f8 g8 h8
a7 b7 c7 d7 e7 f7 g7 h7
a6 b6 c6 d6 e6 f6 g6 h6
a5 b5 c5 d5 e5 f5 g5 h5
a4 b4 c4 d4 e4 f4 g4 h4
a3 b3 c3 d3 e3 f3 g3 h3
a2 b2 c2 d2 e2 f2 g2 h2
a1 b1 c1 d1 e1 f1 g1 h1
Pozicija kralja i topa nakon izvršene male rokade belog.
Primer za veliku rokadu (1)
a8 b8 c8 d8 e8 f8 g8 h8
a7 b7 c7 d7 e7 f7 g7 h7
a6 b6 c6 d6 e6 f6 g6 h6
a5 b5 c5 d5 e5 f5 g5 h5
a4 b4 c4 d4 e4 f4 g4 h4
a3 b3 c3 d3 e3 f3 g3 h3
a2 b2 c2 d2 e2 f2 g2 h2
a1 b1 c1 d1 e1 f1 g1 h1
Početna pozicija kralja i topa pred veliku rokadu belog.
Primer za veliku rokadu (2)
a8 b8 c8 d8 e8 f8 g8 h8
a7 b7 c7 d7 e7 f7 g7 h7
a6 b6 c6 d6 e6 f6 g6 h6
a5 b5 c5 d5 e5 f5 g5 h5
a4 b4 c4 d4 e4 f4 g4 h4
a3 b3 c3 d3 e3 f3 g3 h3
a2 b2 c2 d2 e2 f2 g2 h2
a1 b1 c1 d1 e1 f1 g1 h1
Pozicija kralja i topa nakon izvršene velike rokade belog.

Pravo na rokadu je izgubljeno:

 1. ako je kralj već pomeran
 2. sa topom koji je već pomeran.

Rokada je privremeno sprečena:

 1. ako je polje na kome kralj stoji, ili polje koje treba da pređe, ili polje na koje kralj treba da stane napadnuto od jedne ili više protivničkih figura
 2. ako između kralja i topa, sa kojim bi rokada bila izvršena, stoji neka druga figura.

Kralj „u šahu“

Za kralja se kaže da je „u šahu“ ako je napadnut sa jednom ili više protivničkih figura, čak i onda kada se te figure i same ne mogu pomerati na to polje zbog toga što bi to ostavilo ili postavilo kralja iste boje pod šahom. Nijedna figura ne može biti pomerena ako se tim kralj iste boje izlaže šahu ili dovodi tog kralja u šah.

Način pomeranja figura

Žadub

Glavni članak: Žadub

Svaki potez mora se odigrati samo jednom rukom. Pod uslovom da prethodno izrazi nameru (npr. govoreći „žadub“ ili „popravljam“, „nameštam“), igrač na potezu može popraviti položaj jedne ili više figura na njihovim poljima.

Namerno dotaknuta figura

Glavni članak: Taknuto-maknuto
 1. Izuzev tog slučaja, ako igrač koji je na potezu namerno dotakne na tabli (pravilo pop. taknuto-maknuto):
  • jednu ili više svojih figura, mora pomeriti prvu dotaknutu figuru koja se može pomeriti, ili
  • jednu ili više protivničkih figura, on mora uzeti prvu dotaknutu figuru koja se može uzeti, ili
  • po jednu figuru svake boje, mora uzeti protivničku figuru svojom figurom, ili, ako je to nemoguće, pomeriti ili uzeti prvu taknutu figuru koja može biti pomerena ili uzeta. Ako je nejasno da li je igrač dotakao svoju ili protivnikovu figuru, smatraće se da je igrač dotakao svoju figuru pre protivničke.
 2. Ako igrač namerno dotakne svog kralja i topa, on mora rokirati na tu stranu ako je to moguće. Ako igrač namerno dotakne svog topa, pa tek potom svog kralja, on ne može izvršiti rokadu na tu stranu, a slučaj će se regulisati po gorepomenutom pravilu taknuto-maknuto (mora igrati topom ako je to moguće). A ako igrač u nameri da rokira, odtakne kralja ili pak kralja i topa istovremeno, ali rokada na tu stranu nije moguća, igrač mora vući svojim kraljem drugi ispravan potez (koji može uključivati i rokadu na drugu stranu). Ako se kraljem ne može odigrati legalan potez, igrač može povući bilo koji drugi ispravan potez. Ako igrač proviviše pešaka, izbor promovisane figure je konačan kada se figurom dotakne polje promocije.

Igrač gubi pravo na reklamaciju protivnikovog prekršaja u vezi sa 1) i 2) nakon što namerno dotakne svoju figuru.

Završetak poteza

Glavni članak: Potez (šah)

Kada se, kao moguć potez ili deo mogućeg poteza, figura ispusti na polje, ona ne može biti povučena na drugo polje. Smatra se da je potez završen:

 • u slučaju uzimanja, kada je uzeta figura skinuta sa table i kada je igrač, postavljajući vlastitu figuru na to novo polje, ispustio uzetu figuru iz ruke;
 • u slučaju rokade, kada igrač iz svoje ruke ispusti topa na polje koje je prethodno pređeno kraljem. Kada je igrač ispustio kralja iz ruke, potez još nije završen, ali igrač više nema pravo povući neki drugi potez, osim rokade na tu stranu (ako je to moguće);
 • u slučaju promocije pešaka, kada je pešak uklonjen sa šahovske table i kada igrač ispusti novu figuru iz ruke nakon njenog postavljanja na polje promocije. Ako je igrač ispustio iz ruke pešaka koji je stigao na polje promocije, potez još nije završen, ali igrač više nema pravo igrati pešakom na drugo polje.

Garniture figura

Relativna vrednost figura

Nazivi figura

Jezik Kralj Dama Top Lovac Skakač Pešak Šah (igra) Šah (kralj u šahu) Mat
figurine ♔ ♚ ♕ ♛ ♖ ♜ ♗ ♝ ♘ ♞ ♙ ♟ ... + #
Arapski م ف ر فل حص شطرنج
Velški T teyrn/brenin B brenhines C castell E esgob M marchog (G) gwerinwr Gwyddbwyll Siach Siachmat
Grčki Ρ βασιλιάς Β βασίλισσα Π πύργος Α αξιωματικός Ι ίππος (Σ) πιόνι Σκάκι Σαχ Mάτ
Danski K konge D dronning T tårn L løber S springer (B) bonde Skak Skak Skakmat
Engleski K king Q queen R rook B bishop N/Kt knight (P) pawn Chess Check Checkmate
Esperanto R reĝo D damo T turo K kuriero Ĉ ĉevalo (P) peono Ŝako Ŝak Ŝakmato
Estonski K kuningas L lipp V vanker O oda R ratsu (E) ettur Male Tuli Matt
Indonežanski R raja M menteri B benteng G gajah K kuda (P) pion Catur Skak Skak mati
Irski R B banríon C caiseal E easpag D ridire (F) fichillín/ ceithearnach Ficheall Sáinn Marbhsháinn
Italijanski R re D donna T torre A alfiere C cavallo (P) pedone Scacchi Scacco Scacco matto
Islandski K kóngur D drottning H hrókur B biskup R riddari (P) peð Skák Skák Skák og mát
Japanski キング クイーン ルーク ビショップ ナイト ポーン チェス 王手
Katalonski R rei D dama/reina T torre A alfil C cavall (P) peó Escacs Escac/ Xec Escac i mat
Kineski K Q R B N 國際象棋 將軍 將死
Korejski K Q R B 비숍 N 나이트 (P) 체스
Latinski K rex Q regina R turris B episcopus N eques (P) pedes Scacci Scaccus Mattus
Letonski K karalis D dāma T tornis L laidnis Z zirgs (B) bandinieks Šahs Šahs Šahs un mats
Litvanski K karalius V valdovė B bokštas R rikis Ž žirgas (P) pėstininkas Šachmatai Šach Matas
Luksemburški K kinnek D damm T tuerm L leefer P päerd (B) bauer Schach Schach Schachmatt
Mađarski K király V vezér B bástya F futó H huszár (P) gyalog/ paraszt Sakk Sakk Matt
Nemački K König D Dame T Turm L Läufer S Springer (B) Bauer Schach Schach Schachmatt
Norveški K konge D dronning T tårn L løper S springer (B) bonde Sjakk Sjakk Sjakkmatt
Persijski ش شاه و وزیر ق/ر قلعه/رخ ف فیل ا اسب س سرباز شطرنج کیش کیشمات
Poljski K król H hetman W wieża G goniec S skoczek (P) pion Szachy Szach Mat
Portugalski R rei D dama/rainha T torre B bispo C cavalo (P) peão Xadrez Xeque Xeque-mate
Rumunski R rege D regină T turn N nebun C cal (P) pion Şah Şah Mat
Руски Кр король Ф ферзь Л ладья С слон К конь (П) пешка Шахматы Шах Мат
Sicilijanski R re D riggina T turru A alferu S scecchu (P) pidinu Scacchi
Slovački K kráľ D dáma V veža S strelec J jazdec (P) pešiak Šach Šach
Slovenački K kralj D dama T trdnjava L lovec S skakač (P) kmet Šah Šah Mat/Šahmat
Srpskohrvatski K kralj D dama/kraljica T top L lovac S skakač (P) pešak/pješak Šah Šah Mat
Telugu రాజు మంత్రి ఏనుగు శకటు గుర్రం బంటు చదరంగం దాడి కట్టు
Turski Ş/K şah/kral V vezir K kale F fil A at (P) asker/piyon Satranç Şah Mat
Ukrajinski Кр король Д королева Т тура Ц слон К кінь (П) пішак Šahi Šah Mat
Finski K kuningas D daami/ kuningatar T torni L lähetti R ratsu (S) sotilas Shakki Shakki Matti/ Shakkimatti
Francuski R roi D dame T tour F fou C cavalier (P) pion Jeu d'échecs Échec Échec et mat
Hebrejski מלך מלכה צריח רץ פרש רגלי שחמט שח מט
Hindu R raja V vajeer H hathi O oont G ghoda (P) pyada en:Shatranj Shah Maat
Holandski K koning D dame T toren L loper P paard (P) pion Schaken Schaak Mat
Češki K král D dáma V věž S střelec J jezdec (P) pěšec Šachy Šach Mat
Švedski K kung D dam T torn L löpare S springare (B) bonde Schack Schack Schack matt
Španski R rey D dama/reina T torre A alfil C caballo (P) peón Ajedrez Jaque Jaque mate


Izvori

Vidi još

Spoljašnje veze