Četiri knjige (šijitizam)

Izvor: Wikipedija
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretragu
Prva stranica starog izdanja al-Kolajnijevog Al-Kafija
Stranica al-Tusijevog Tahzib al-Ahkama

Četiri knjige (arap. الكتب الأربعة, translit. al-kutub al-arba'a) ili četiri načela (arap. الأصول الأربعة, translit. al-usul al-arba'a) je termin koji imamitski šijiti koriste za njihove najznačajnije zbirke hadisa:

Naslov Autor Br. hadisa
Al-Kafi N1 al-Kolajni 16.199
Man la jahduruhu al-Fakih ibn Babavajh (šejh Saduk) 9.044
Tahzib al-Ahkam al-Tusi 13.590
Al-Istibsar al-Tusi 5.511

Generalno, šijitski muslimani rabe drugačije zbirke hadisa u odnosu na sunite koji kao autoritativne zbirke drže tzv. Šest knjiga (Kutub al-sita). Šijiti mnoge sunitske prenosioce predaja smatraju nepouzdanima jer su mnogi od njih stali na stranu Abu Bakra, Omara i Osmana nauštrb Alija i ostatka Muhamedove porodice, odnosno iz razloga što je većina njih prenesena putem ličnosti koje su vodile rat protiv Ahl al-bajta ili su stali na stranu njihovih neprijatelja, poput Aiše i Talhe koji su ratovali protiv Alija u bitki kamile, zatim Muavije koji je uradio isto na Sifinu, ili drugih Omejada i njihovih saveznika koji su se borili protiv Huseina u bitki kod Karbale. Šijiti favoriziraju hadise koji su preneseni putem imama, Muhamedovih potomaka od Fatime Zahre.

Brojni istaknuti šijitski učenjaci pohvalili su Četiri knjige:

Autori Četiri knjige šijitizma su svjedočili da su hadisi u njihovim knjigama autentični (sahih), čvrsti i izvedeni iz izvora o čijoj su se ispravnosti usuglasili svi šijiti, te ako uzmete u obzir da su navedeni učenjaci (autori Četiri knjige) pouzdani, onda morate prihvatiti njihove izjave i njihovo pripovijedanje.

– Al-Hur al-Amili: Vasail al-Šija, XX, str. 104.

Al-Kafi, Al-Istibsar, Al-Tahzib i Man la jahduruhu al-Fakih su mutavatir (predaja s čvrstim dokazima) i po pitanju vjerodostojnosti njihovih sadržaja (hadisa) postoji konsenzus, a Al-Kafi je najstarija, najveća, najbolja i najautentičnija među njima.

Al-Kafi je za Četiri knjige šijitizma poput Sunca među zvijezdama, a nepristranom promatraču uopće nije nužno tražiti lance prenositelja u ovoj knjizi jer objektivan pogled daje zadovoljstvo i sigurnost da su hadisi čvrsti i ispravni.

– Husein Nuri Tabarsi: Mustadrak al-Vasail, III, str. 532.

Povezano[uredi | uredi kod]

Napomene[uredi | uredi kod]

  1. N1  Dijeli se na Usul al-Kafi, Furu al-Kafi i Ravdat al-Kafi.

Literatura[uredi | uredi kod]