Azimut

Izvor: Wikipedia
Azimuth (PSF) 2.svg

Azimut je matematički koncept definisan kao ugao, obično meren u stepenima (°), između referentne ravni i tačke. Ovaj koncept ima mnogo praktičnih primena u navigaciji, astronomiji, geologiji, artiljeriji, itd. Reč je arapskog porekla (ar. السمت as-sumut - put) i znači put ili pravac.

Azimut u astronomiji[uredi - уреди]

Azimut (A) predstavlja uglovnu udaljenost tela od južne tačke na horizontu, mereno u smeru kazaljke na satu u ravni horizonta. Meri se u uglovnim stepenima i može iznositi (0°-360°).

U geodeziji azimut se meri od severne tačke na horizontu ka istoku ili zapadu i tada se meri u intervalu (0°-180°) do južne tačke.

Azimut u geologiji[uredi - уреди]

Azimut ( \nu ) je ugao, meren u horizontalnoj ravni, koji merena prava zaklapa sa pravcem sever-jug, mereno od smera severa, u smeru kretanja kazaljke na časovniku. Može imati vrednosti od 0—360°.

Pored padnog ugla, predstavlja jedan od uglova koji se u geologiji određuju kao elementi pada. Takođe, može se reći da azimut predstavlja odstupanje pružanja merene prave od smera severa.

Veze[uredi - уреди]