Snežana S. Baščarević

Izvor: Wikipedija
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretragu
Snežana S. Baščarević
Snežana S. Baščarević - srpski istoričar književnosti, književni kritičar, esejista, pesnik i profesor Univerziteta u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici.

Snežana S. Baščarević (Sarajevo, 28. novembar 1977) je srpski istoričar književnosti, književni kritičar, esejista, pesnik i profesor Univerziteta u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici.

Biografija[uredi | uredi kod]

Osnovnu školu završila je u Sarajevu 1992. godine. Gimnaziju je učila u Beogradu, Zaječaru, Leskovcu i Kosovskoj Mitrovici od 1992. do 1996. godine. Studirala je na Filološkom fakultetu u Prištini, na Odseku za književnost i srpski jezik, od 1996. do 2000. godine. Postiplomske studije, na Odseku za nauku o književnosti, upisala je 2000. godine na Filozofskom fakultetu (Odsek za filologiju) u Prištini (Kosovskoj Mitrovici), gde je i magistrirala 2003. godine (tema: Legende i simboli u Andrićevim romanima). Doktorsku disertaciju pod naslovom Eksplicitna i implicitna poetika Isidore Sekulić odbranila je na Filozofskom fakultetu (Odsek za filologiju) u Prištini (Kosovskoj Mitrovici) 2006. godine. Zaposlena je na Učiteljskom fakultetu u Prizrenu, sa privremenim sedištem u Leposaviću. U zvanju asistenta-pripravnika za predmet Srpski jezik radila je od 2001. do 2004. godine. Na istom Fakultetu od 2004. do 2008. godine radila je kao asistent magistar za predmete Književnost i Srpski jezik, zatim od 2008. do 2012. godine kao docent za predmet Književnost, a od 2012. godine u zvanju vanrednog profesora za užu naučnu oblast Književnost. Godine 2017. izabrana je u zvanje redovnog profesora za užu naučnu oblast Književnost. Bila je šef Katedre za književnost i jezike, a trenutno je koordinator za projekte i saradnju. Angažovana je na izvođenju nastave na master studijama na istom Fakultetu. Saradnik je i učesnik na projektu Instituta za srpsku kulturu – Priština sa privremenim sedištem u Leposaviću Materijalna i duhovna kultura Kosova i Metohije, br. 178028, koji finansira Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, zatim na Međunarodnom naučnoistraživačkom projektu Lirski, humoristički i satirički svet Branka Ćopića, Instituta za slavistiku Univerziteta „Karl Franc“ u Gracu Arhivirano 2018-03-10 na Wayback Machine-u i Međunarodnom naučnoistraživačkom projektu Andrić – Inicijative: Ivo Andrić u evropskom kontekstu, Instituta za slavistiku Univerziteta „Karl Franc“ u Gracu[mrtav link]. Oblasti interesovanja su joj književnost dvadesetog veka i savremena književnost. Aktivni je član Udruženja književnika Srbije, Udruženja književnika Kosova i Metohije i Udruženja „Isidora Sekulić”. U naučnoj i stručnoj periodici, zbornicima radova sa naučnih skupova, te u književnim časopisima: „Književna istorija Arhivirano 2018-03-12 na Wayback Machine-u”, „Zbornik Matice srpske za književnost i jezik“, „Letopis Matice srpske”, „Stil”, „Crkvene studije”, „Spektar”, „Gradina”, „Baština”, „Uzdanica”, „Sveske”, „Detinjstvo”, „Nasleđe”, „Philolgia Mediana”, „Književnost i jezik“, publikovala je preko 90 studija, ogleda, referata, rasprava i kritika. Učestvovala je na preko 80 međunarodnih i nacionalnih naučnih skupova. Autor je dve monografije „Legende i simboli u Andrićevim romanima”, „Filip Višnjić”, Beograd, 2008. i „Tragom dela Isidore Sekulić”, Učiteljski fakultet, Leposavić 2014; dva udžbenika „Književni periodi i pravci”, Učiteljski fakultet, Leposavić, 2011. i „Književna tumačenja”, Učiteljski fakultet, Leposavić, 2014; zbirke pesama „Karavandžija”, Dom kulture „Sveti Sava”/„Hvosno”, Kosovska Mitrovica, 2010. Povremeno objavljuje tekstove i eseje u „Književnim novinama Arhivirano 2018-09-04 na Wayback Machine-u”, „Književnom listu”, „Savremeniku”, „Stremljenjima” i „Tragu“. Ostale pesme objavljene su joj u listovima i antologijama: „Pesničke novine”, „Luča”, „Ljudi govore”, „Prizrene stari”, „Najlepše ljubavne pesme srpskih pesnikinja”, „K’o da stoji u nebeskom čanku”. Bavi se esejistikom i književnom kritikom. Dobitnik je nagrade „Sija knjiga majke Angeline” za 2014. godinu.

Monografije[uredi | uredi kod]

 1. Legende i simboli u Andrićevim romanima, „Filip Višnjić“, Beograd, 2008, {{ISBN|978-86-7363-584-2}} COBISS.SR-ID 150053900
 2. Tragom dela Isidore Sekulić, Učiteljski fakultet u Prizrenu-Leposaviću, Leposavić, 2014, {{ISBN|978-86-84143-29-9}} COBISS.SR-ID 207459340

Udžbenici[uredi | uredi kod]

 1. Književni periodi i pravci, Učiteljski fakultet u Prizenu-Leposaviću, Leposavić, 2011,[1]{{ISBN|978-86-84143-18-3}} COBISS.SR-ID 183236108
 2. Književna tumačenja, Učiteljski fakultet u Prizrenu-Leposaviću, Leposavić, 2014, {{ISBN|978-86-84143-28-2}} COBISS.SR-ID 207461644

Naučni radovi u časopisima i zbornicima[uredi | uredi kod]

 1. Mit u književnosti, časopis „Baština, sv.14, Institut za srpsku kultutru, Priština-Leposavić, 2002, (237-246), YU ISSN 0353-9008
 2. Sistem naracije „Proklete avlije“, časopis „Baština“, sv.15, Institut za srpsku kultutru, Priština - Leposavić, 2003, (77-87), YU ISSN 0353-9008
 3. Moderan analitički postupak, prikaz, „Književna istorija“, časopis za nauku o književnosti, sv. 120, Institut za književnost i umetnost, Beograd, 2003, (577-579), ISSN 0350-6428 COBISS.SR-ID 55823
 4. Iz rukopisne zaostavštine Dragoljuba Murganića (Refleksivni-poetski sloj), časopis „Baština“, sv.16, Institut za srpsku kultutru, Priština - Leposavić, 2003, (141-147), YU ISSN 0353-9008
 5. Semantičke komponente u pesmi „Kamenu u zapis“ Dragoljuba Murganića, časopis ''Baština'', sv.17, Institut za srpsku kultutru, Priština - Leposavić, 2004, (97-107), YU ISSN 0353-9008
 6. Specifičan ispitivački postupak, prikaz, časopis „Baština“, sv.17, Institut za srpsku kultutru, Priština - Leposavić, 2004, (245-248), YU ISSN 0353-9008
 7. Pet simbola u „Srebrnim snegovima Živka Činga“, Zbornik radova Međunarodnog skupa za makedonski jezik, literaturu i kulturu, Univerzitet „Sv. Ćirilo i Metodije“, Skoplje, 2005, (285-293), {{ISBN|9989-43-218-X}} COBISS.MK-ID 58164490
 8. Vožd Karađorđe u srpskoj poeziji, Zbornik radova Naučnog sastanka slavista u Vukove dane, 34/2, MSC, Beograd, 2005, (389-397), ISSN 0351-9066 COBISS. SR-ID 116898828
 9. Ciklički koncept istorije i poetika u delu Iva Andrića, „Književnost i istorija VI“, Zbornik radova sa naučnog skupa Transpozicija istorijskih događaja i ličnosti u pripoveci kod Slovena, Centar za naučna istraživanja SANU i Univerzitet u Nišu, Studijska grupa za srpski jezik i književnost Filozofskog fakulteta u Nišu, 2005, (65-71), {{ISBN|86-7025-374-7}} COBISS 90323468
 10. Leksika domaće radinosti Ibarskog Kolašina, časopis „Baština“, sv.19, Institut za srpsku kultutru, Priština - Leposavić, 2005, (9-19), YU ISSN 0353-9008
 11. Ratarska leksika Ibarskog Kolašina, Zbornik radova Filozofskog fakulteta Univerziteta u Prištini, XXXV, 2005, (57-65), ISSN 0354-3293 COBISS.SR-ID 10455311
 12. Osnovne odlike jezika i stila u romanima Ive Andrića, Zbornik radova Učiteljskog fakulteta Prizren – Leposavić, br.1, 2005, (90-100), {{ISBN|86-84143-07-8}}[2] COBISS.SR –ID 126167820
 13. Osobenost književnog izraza Grigorija Božovića, Zbornik radova Jezik i stil Grigorija Božovića, Filozofski fakultet Kosovska Mitrovica, „Stari Kolašin“ Zubin Potok, 2006, (181-187), {{ISBN|86-7412-038-5}} COBISS.SR-ID 131765004
 14. Živko Čingo i Branko Ćopić – jedna moguća paralela (Aspekt medijatora u „Srebrnim snegovima i Bašti sljezove boje“), Zbornik radova sa međunarodnog skupa za makedonski jezik, literaturu i kulturu, Univerzitet „Sv. Ćirilo i Metodije“, Skoplje, 2006, (165-171), {{ISBN|9989-43-238-4}} COBISS.MK-ID 65963018
 15. Književni kanon i Jelena Dimitrijević, Zbornik referata sa naučnog skupa, Centar za naučna istraživanja SANU i Univerzitet u Nišu, Studijska grupa za srpski jezik i književnost Filozofskog fakulteta u Nišu, 2006, (97-103), {{ISBN|86-7025-406-9}} COBISS.SR-ID 133976332
 16. Semantičke komponente u pesmi „Kamen“ Branka Miljkovića, „Sveske“, br. 82, „Mali Nemo“, Pančevo, 2006, (114-117), YU ISSN 1451-9976
 17. Vožd Karađorđe u srpskoj tragediji, „Književnost i istorija VII”, Zbornik radova sa naučnog skupa Transpozicija istorijskih događaja i ličnosti u tragediji kod Slovena, Centar za naučna istraživanja SANU i Univerzitet u Nišu, Studijska grupa za ruski jezik i književnost Filozofskog fakulteta u Nišu, Niš, 2006, (121-129), {{ISBN|86-7025-417-4}} COBISS.SR-ID 136986124
 18. Ibarski Kolašin u pripovetkama Grigorija Božovića, Zbornik radova sa Naučnog sastanka slavista u Vukove dane, 36/2, MSC, Beograd, 2007, (379-389), {{ISBN|86-86419-16-X}} COBISS.SR-ID 132726540
 19. Sistem naracije Živka Činga i Branka Ćopića, Zbornik radova sa međunarodnog skupa za makedonski jezik, literaturu i kulturu, Univerzitet „Sv. Ćirilo i Metodije“, Skoplje, 2007, (185-193), {{ISBN|978-9989-43-243-9}} COBISS.MK-ID 69097482
 20. Hronotop u romanu Sveto mesto Saše Hadži Tančića, Zbornik radova sa Naučnog sastanka slavista u Vukove dane, 37/2, MSC, Beograd, 2008, (435-443), {{ISBN|978-86-86419-17-8}} COBISS.SR-ID 133418508
 21. Andrić o deci i za decu (Osvrt na pripovetku ''Izlet''), Zbornik radova sa međunarodnog skupa Književnost za decu u nauci i nastavi, Pedagoški fakultet u Jagodini, Jagodina, 2008, (280-286), {{ISBN|978-86-7604-065-0}} COBISS.SR-ID 149326860
 22. Književni, kulturni i ideološki kontakti Isidore Sekulić, Zbornik radova sa naučnog skupa Banjalučki novembarski susreti na temu Nauka, kultura i ideologija Filozofskog fakulteta u Banja Luci, knjiga 9, tom I, Filozofski fakultet, Banja Luka, 2008, (117-125), {{ISBN|978-99938-34-92-2}} COBISS. BH-ID 1284888
 23. Istorija i mit u „Prokletoj avliji“ Iva Andrića, „Književnost i istorija IX“, Zbornik referata sa naučnog skupa Idealizacija i mitologizacija istorije u književnosti, Centar za naučna istraživanja SANU i Univerzitet u Nišu, Odsek za književnost, Niš, 2009, (147-159), {{ISBN|978-86-7025-469-5}} COBISS.SR-ID 157269260
 24. Balade Srednjeg Timoka – „Katina udaja“ i „Smrt dragog“, „Uzdanica“, časopis za jezik, književnost, umetnost i pedagoške nauke, br. 1, Učiteljski fakultet u Jagodini, Jagodina, proleće 2009, (198-209), ISSN 1451-673 X COBISS.SR-ID 110595084
 25. Kratke priče simboličke projekcije (Saša Hadži Tančić „Kafkin sin“), Letopis Matice srpske, knj. 484, sv. 1-2, Matica srpska, Novi Sad, jul/avgust, 2009, (164-167), COBISS.SR-ID 7053570
 26. Pripovetke i eseji Isidore Sekulić (Na primeru knjige „Saputnici“), Zbornik radova sa Naučnog sastanka slavista u Vukove dane, 38/2, MSC, Beograd, 2009, (241-251 {{ISBN|978-86-86419-73-6}} COBISS.SR-ID 168909580
 27. Književnost za decu od profesionalizma ka autentičnosti, „Detinjstvo“, časopis o književnosti za decu, godina XXXV, br. 3, Zmajeve dečje igre, Novi Sad, jesen 2009, (85 – 91), ISSN 0350-5286 COBISS.SR-ID 9948418
 28. Geneza i karakter humora u „Doživljajima Nikoletine Bursaća“ Branka Ćopića, Zbornik radova Učiteljskog fakulteta, br. 3, Učiteljski fakultet, Prizren - Leposavić, 2009, (119-128), 378 ISSN 1452-9343, COBISS.SR-ID 140941068
 29. Prividna i stvarna vrednost znakova u pesmi „Rastanak kod Kalemegdana“ Miloša Crnjanskog , „Književna istorija“ (časopis za nauku o književnosti), br. 139, XLI, Institut za književnost i umetnost, Beograd, 2009, (623-627), ISSN 0350-6428 COBISS.SR-ID 55823
 30. Primena pluralizma paradigmi u nastavi srpskog jezika i književnosti, Zbornik radova sa međunarodnog naučnog skupa Unapređenje obrazovanja učitelja i nastavnika od selekcije do prakse, knj.8/2, tom II, Univerzitet u Kragujevcu, Pedagoški fakultet u Jagodini, Jagodina, 2009, (87-97), {{ISBN|978-86-7604-080-3}} COBISS.SR-ID 176387852
 31. Tumačenje književnog dela u nastavi, Zbornik radova sa međunarodnog naučnog skupa Autonomija učenika i nastavnika u nastavi jezika i književnosti, Univerzitet Crne Gore, Filozofski fakultet, Nikšić, 2010, (187-195), {{ISBN|978-86-7798-039-9}} COBISS.CG-ID 15551248
 32. Vid prozne forme u knjizi „Kafkin sin“ Saše Hadži Tančića, „Gradina“- časopis za književnost, umetnost i kulturu, br. 34/2010, Niški kulturni centar, Niš, 2010, (239-246), ISSN 0436-2616 COBISS.SR-ID 4021250
 33. Pogledi Isidore Sekulić na književnost i kulturu, Zbornik radova sa Naučnog sastanka slavista u Vukove dane, 39/2, MSC, Beograd, 2010, (511-519), {{ISBN|978-86-86419-91-0}} COBISS.SR-ID 177339148
 34. Funkcija fragmenta u autorskom tekstu Isidore Sekulić, „Stil“ - međunarodni časopis, br. 9, Beograd, 2010, (319-329), ISSN. 1451-3145, COBISS.SR-ID 104516108
 35. Religijske osnove u književnom delu Isidore Sekulić, „Crkvene studije“- godišnjak Centra za crkvene studije, godina 7, br.7, Niš, 2010, (285-293), ISSN: 1820-2446, COBISS.SR-ID 115723532
 36. Simboličkite znaci vo „Srebrni snegovi“ od Živko Čingo i „Gradina so slezova boja“ od Branko Kopik, „Spektar“- megunarodno spisanie za lteratruna nauka, god. 28, br. 56, Institut za makedonska literatura, Skopje, 2010, (123-129), ISSN 0352-2423
 37. Svet detinjstva Stevana Raičkovića, zbornik radova sa međunarodnog naučnog skupa Savremeni trenutak književnosti za decu u nastavi i nauci, Vranje, 2010, (147-158). {{ISBN|978-86-82695-78-3}}, COBISS.SR-ID 176368140
 38. Simbioza umetnosti i vere u delu Isidore Sekulić, Київський нацıональний унıверситет ıменı Тараса Шевченка, Институт фıлологіі, компаративнı досльдження словıянських мов и литератур, пам'яти академика Леонıда Булаховського, збıрник наукових праць, спеціальний випуск, київський впц унıверситет, Київ, 2010, (189-196) BBC 80/84 Слав ISSN 2075-437X
 39. Vaspitač, deca i književnost, „Naše stvaranje“ - zbornik radova sa šestog simpozijuma Vaspitač u 21. veku, Visoka škola za vaspitače strukovnih studija, Aleksinac, 2011, (147-153). {{ISBN|978-86-88561-00-6}} COBISS.SR-ID 180760588
 40. Hrišćansko-vizantijske osnove i kosovski koreni u „Svetoj elegiji“ Dragiše Bojovića, „Nasleđe“ - časpis za književnost, jezik, umetnost i kulturu, br. 17, godina 8, FILUM, Kragujevac, 2011, (219-231), ISSN 1820-1768 COBISS.SR-ID 115085068
 41. Samoća kao modus vivendi u kratkim pričama Franca Kafke i Saše Hadži Tančića, „Književna istorija“- časopis za nauku o književnosti, XLIII, 143/1444, Institut za književnost i umetnost, Beograd, 2011, (253-261), ISSN 0350-6428 COBISS.SR-ID 55823
 42. Kratke priče Saše Hadži Tančića i Franca Kafke (poredbena analiza), Zbornik radova sa Naučnog sastanka slavista u Vukove dane, 40/2, MSC, Beograd, 2011, (581-591), {{ISBN|978-86-6153-039-5}} COBISS.SR-ID 186001420
 43. Književnice međuratne književnosti i književni kanon, „Stil“- međunarodni časpis, br. 10, Beograd, 2011, (337-345), ISSN 1451-3145 COBISS.SR-ID 104516108
 44. (Dvo) smislenost pesme „Snove snivam“ Laze Kostića, U spomen na Lazu Kostića (1841-2011), zbornik radova, Filozofski fakultet, Novi Sad, 2011, (119-128), {{ISBN|978-86-6065-100-8}} COBISS.SR-ID 269036039
 45. Dečje govorno stvaralaštvo kao doprinos kulturi, „Naše stvaranje“: zbornik radova sa VII simpozijuma sa međunarodnim učešćem „Vaspitač u 21. veku“, Visoka škola za vaspitače strukovnih studija, br. 11, Aleksinac, 2012, (601-609), {{ISBN|978-86-88561-01-3}} COBISS.SR-ID 189155596
 46. Rodoljublje u zbirci pesama „Saće svih matica“ Milana Mihajlovića, Tematski zbornik sa nacionalnog naučnog skupa sa međunarodnim učešćem, Institut za srpsku kulturu, Priština-Leposavić, 2012, (103-113), {{ISBN|978-86-89025-03-3}} COBISS.SR-ID 190063116
 47. Identitet u književnom delu Isidore Sekulić, Zbornik radova sa naučnog skupa Nauka i identitet, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Filozofski fakultet Pale, Pale, 2012, (505-514), {{ISBN|978-99938-47-42-7}} COBISS.BH-ID 2778904
 48. Književnost u Starom Kolašinu, Tematski zbornik Stari Kolašin, izdavač „Stari Kolašin“, Zubin Potok, 2012, (241-255), {{ISBN|978-86-83099-08-5}} COBISS.SR-ID 190962700
 49. Svedočenje o prošlosti i sadašnjosti u zbirci pesama „Odvijanje svitka“ Milice Jeftimijević Lilić, Tematski zbornik radova Filologija i univerzitet, Univerzitet u Nišu, Filozofski fakultet, Niš, 2012, {{ISBN|978-86-7379-263-7}} COBISS.SR-ID 194676492, 414-422.
 50. Arhetipovi u romanu „Na Drini ćuprija“ Ive Andrića, „Stil“, međunarodni časopis, br. 11, Beograd, 2012, (382-391), ISSN 1451-3145, COBISS.SR-ID 104516108
 51. Misaono-idejne konstelacije u „Početku pesme“ Miodraga Pavlovića, Zbornik radova sa Naučnog sastanka slavista u Vukove dane, 42/2, MSC, Beograd, 2013, (553 – 561), {{ISBN|978-86-6153-180-4}} COBISS.SR-ID 200872716
 52. Intelektualno samotništvo Isidore Sekulić, Tematski zbornik radova Od nastave do nauke, Univerzitet u Nišu, Filozofski fakultet, Niš, 2013, (473-483), {{ISBN|978-86-7379-299-6}} COBISS.SR-ID 202679052
 53. Religija i zavičaj u „Gorskoj službi“ Đorđa Sladoja, „Crkvene studije“ (godišnjak Centra za crkvene studije), br. 10, godina X, Centar za crkvene studije/Međunarodni centar za pravoslavne studije, Niš, 2013, (441-448), ISSN 1820-2446=Crkvene studije COBISS.SR-ID 115723532
 54. Književni zavičaj Grigorija Božovića, Київський нацıональний унıверситет ıменı Тараса Шевченка, Институт фıлологіі, Kомпаративнı дослıдження слов'янських мов ı лıтератур, Пам'ятı академıка Леонıда Булаховського, збıрник наукових праць, випуск 23, Київ, 2013, Освита Украïни (154-161), BBC 80/84 Слав ISSN 2075-437X
 55. Aspekt lirskog subjekta u „Gorskoj službiĐorđa Sladoja, Zbornik radova Nauka i globalizacija, knj. 8, tom 1/2, Pale, 2014, (641-655), {{ISBN|978-99938-47-58-8}} 001:316.32(082) COBISS.RS-ID 4271896
 56. Vaspitno delovanje Andrićeve pripovetke „Knjiga“, Zbornik radova Savremene tendencije u nastavnim i vannastavnim aktivnostima na učiteljskim (pedagoškim) fakultetima, Učiteljski fakultet, Vranje, 2014, (222-230), ISBN 987-86-6301-011-6 Uneseni ISBN nije važeći. COBISS.SR-ID 207648268
 57. Ćopić lacht eigenen Not, Zbornik radova sa naučnog skupa Modellierung der Realität mittels Humor und Satire bei Branko Ćopić, Institut für Slawistik der Karl-Franzens-Universität Graz – und Universitätsbibliothek der Republika Srpska in Banja Luka, 2014, (85-99) {{ISBN|978-99938-30-72-6}} (Narodna i univerzitetska biblioteka Republike Srpske) {{ISBN|978-3-9503561-8-2}} (Institut für Slawistik der Karl-Franzens-Universität Graz) COBISS.RS-ID 4481816
 58. Njegoševa filozofsko-kosmička konkretizacija u pesmi „Ko je ono na visokom brdu“, Zbornik radova sa Naučnog sastanka slavista u Vukove dane, 43/2, MSC, Beograd, 2014, (283-293), {{ISBN|978-86-6153-201-6}} COBISS.SR-ID 209634060
 59. Recepcija persovskih simboličkih znakova u Raičkovićevoj pesmi „Daleko osamljeno drvo“, „Nasleđe“, časopis za književnost, jezik, umetnost i kulturu, godina XI, br. 28, FILUM, Kragujevac, 2014, (197-208), ISSN 1820-1768= Nasleđe (Kragujevac) COBISS.SR-ID 115085068
 60. Prizren u pesmama (Organizacija hronotopa u odabranim primerima iz antologije „prizrene stari“ Tematski zbornik od vodećeg nacionalnog značaja sa nacionalnog naučnog skupa sa međunarodnim učešćem Tradicija, promene, istorijsko nasleđe, pitanja državnosti i nacionalnog identiteta na Kosovu i Metohiji, Institut za srpsku kulturu, Leposavić, 2014, (133-141), {{ISBN|978-86-89025-13-2}} COBISS.SR-ID 206697484
 61. Konstitutivni element Andrićevog teksta, Zbornki radova Učiteljskog fakulteta, knjiga 8, Učiteljski fakultet, Leposavić, 2014, (111-123), ISSN 1452-9343 COBISS.SR – ID 14041068
 62. Formen der Übrmacht im Roman „Wesire und Konsuln“ Zbornik radova „Andrićs Chronik“ sa naučnog skupa ”Wesire und Konsuln”, Institut für Slawistik der Karl-Franzens-Universität Graz, i Narodna i univerzitetska biblioteka Republike Srpske, Banja Luka, „Svet knjige“/“Nmlibris“, 2014, (85- 97), {{ISBN|978-99938-30-73-3}} Narodna i univerzitetska biblioteka Republike Srpske {{ISBN|978-3-9503561-6-8}} Institut für Slawistik der Karl-Franzens-Universität Graz COBISS.RS-ID 4514072
 63. Dve poetske refleksije u pesmi „Rekvijem“ Miodraga Pavlovića, Zbornik radova sa VIII međunarodnog naučnog skupa „Srpski jezik, književnost, umetnost“ održanog na Filološko-umetničkom fakultetu u Kragujevcu, knjiga 2, „Satir, satira, satirično“, FILUM, Kragujevac, 2014, (81-89), {{ISBN|978-86-85991-65-6}} COBISS.SR-ID 210675980
 64. Kritički impuls Isidore Sekulić, „Isidorijana“, književni zbornik 15-17, Udruženje „Isidora Sekulić“, Beograd, 2014, (79-85), ISSN 0354-8767=Isidorijana COBISS.SR-ID 10598156
 65. Isidorina duhovnost i karakter proze, „Isidorijana“, književni zbornik 15-17, Udruženje „Isidora Sekulić“, Beograd, 2014, (135-145), ISSN 0354-8767=Isidorijana COBISS.SR-ID 10598156
 66. Isidorino poimanje ruske književnosti (Eksplicitne i implicitne odrednice), „Isidorijana“, književni zbornik 15-17, Udruženje „Isidora Sekulić“, Beograd, 2014, (208-216), ISSN 0354-8767=Isidorijana COBISS.SR-ID 10598156
 67. Isidora i/ili izuzetnost, „Isidorijana“, književni zbornik 15-17, Udruženje „Isidora Sekulić“, Beograd, 2014, (244-250), ISSN 0354-8767=Isidorijana COBISS.SR-ID 10598156
 68. Slika sveta u „Zapisima o mome narodu“ Isidore Sekulić, Tematski zbornik sa međunarodnog skupa Nauka i savremeni univerzitet 3, tom 2, Filozofski fakultet, Niš, 2014, (111-121), {{ISBN|978-86-7379-347-4}} COBISS.SR-ID 211246604
 69. Grad, čovek i Bog – tri motiva u antologiji „Prizrene stari“, „Crkvene studije“, br. 11, godina 11, Centar za crkvene studije Univerzitet u Nišu, Centar za vizantijsko-slovenske studije Međunarodni centar za pravoslavne studije, Niš, 2014, (549-556), ISSN 1820-2446=Crkvene studije COBISS.SR-ID 115723532
 70. Autopoetičke naznake Petra Pajića, „Philologia Mediana“, br. 7, godina 7, Filozofski fakultet Univerziteta u Nišu, Niš, 2015, (251-263), ISSN 1821-3332= Philologia Mediana COBISS.SR-ID 171242508
 71. Ćopićs hartes und zärtliches Herzt, Zbornik radova sa naučnog skupa Fraw – Mann: zwei Welten, zwei Motive, zwei Ausdrucksarten in den Werken von Branko Ćopić, Institut für Slawistik der Karl-Franzens-Universität Graz – und Universitätsbibliothek der Republika Srpska in Banja Luka, 2015, (121-131) {{ISBN|978-99938-30-92-4}} (Narodna i univerzitetska biblioteka Republike Srpske) {{ISBN|978-3-9504084-0-9}} (Institut für Slawistik der Karl-Franzens-Universität Graz) COBISS.RS-ID 5276696
 72. Filozofsko poimanje rodoljublja u podtekstu zbirke pesama „Pesme bola i ponosa“ Milutina Bojića, Zbornik radova sa Naučnog sastanka slavista u Vukove dane, 44/2, MSC, Beograd, 2015, (519-533), {{ISBN|978-86-6153-292-4}} COBISS.SR-ID 217318668
 73. Andrićs Gefangniszelle, Zbornik radova Andrićs Hof, Institut für Slawistik der Karl-Franzens-Universität Graz – und Universitätsbibliothek der Republika Srpska in Banja Luka), Svet knjige – nmlibris, 2015, (151-161), {{ISBN|978-3-9504084-1-6}} (Institut für Slawistik der Karl-Franzens-Universität Graz) , {{ISBN|978-99938-30-93-1}} (Narodna i univerzitetska biblioteka Republike Srpske) {{ISBN|978-86-7396-531-4}} (Svet knjige) COBISS.RS-ID 5309720
 74. Veliki rat u pesništvu Milutina Bojića i Dušana Vasiljeva, Tematski zbornik sa međunarodnog skupa Nauka i savremeni univerzitet 4, tom 1, Filozofski fakultet, Niš, 2015, (135-149), {{ISBN|978-86-7379-390-0}} COBISS.SR-ID 219525644
 75. Andrićeva poetička načela, Zbornik radova Učiteljskog fakulteta, knjiga 9, Učiteljski fakultet, Leposavić, 2015, (123-135), ISSN 1452-9343 COBISS.SR – ID 140941068
 76. Ispovest i protest u podtekstu pesama Dušana Vasiljeva, Zbornik radova sa IX međunarodnog naučnog skupa „Srpski jezik, književnost, umetnost“ održanog na Filološko-umetničkom fakultetu u Kragujevcu, knjiga 2, FILUM, Kragujevac, 2015, (349-361), {{ISBN|978-86-85991-81-3}} COBISS.SR-ID 218400268
 77. Stotinu ranih jada – prisustvo figure autora u pričama Kiša i Kusturice, „Nasleđe“, br. 31, godina 12, FILUM, Kragujevac, 2015, (271-283), ISSN 1820-1768= Nasleđe (Kragujevac) COBISS.SR-ID 115085068
 78. Miljkovićev fenomen i princip sažetosti (Sličnosti sa pesništvom Vaska Pope), Zbornik radova sa naučnog skupa održanog 14-15 juna 2014. godine na Filozofskom fakultetu u Nišu, Univerzitet u Nišu, Filozofski fakultet, Niš, 2015, (205-215), {{ISBN|978-86-7379-397-9}} COBISS.SR-ID 220565516
 79. Tri kosovske svremene lirske pojave (D. Bojović, M. Mihajlović, M. J. Lilić) „Nastava i nauka u vremenu i prostoru“, Zbornik radova sa naučnog skupa sa međunarodnim učešćem održanog na Učiteljskom fakultetu u Leposaviću, Učiteljski fakultet u Leposaviću, Leposavić, 2015, (83-100), {{ISBN|978-86-84143-46-6}} COBISS.SR-ID 220179212
 80. Prostor Andrićeve slobode i neslobode, „Radovi“ Filozofskog fakulteta, filolške nauke, br.17, Univerzitet u Istočnom Sarejevu, Filozofski fakultet Pale, Pale, 2015, (45-65) ISSN 1512-5858 COBISS.BH-ID 7948294
 81. Kosovskometohijska proza u balkanskom kontekstu, Tematski zbornik od vodećeg nacionalnog značaja „Kosovo i Metohija u kontekstu balkanskih naroda i država“, knjiga 1, Institut za srpsku kulturu Priština/Leposavić, 2016, (99-111), {{ISBN|978-86-89025-25-5}} COBISS.SR-ID 222626316
 82. 82. Autopoetika pesnika budućeg veka (O poetici Petra Pajića), zbornik radova „Poezija Petra Pajića“ sa okruglog stola „Desankini majski razgovori“, Zdužbina „Desanka Mksimović“/Narodna biblioteka Srbije, Beograd, 2016, (99-113), {{ISBN|978-86-82377-49-8}} (ZDM) COBISS.SR-ID 222481164
 83. Evropski duh Isidore Sekulić, Zbornik sa međunarodnog skupa „Nauka i evrointegracije“, knj.10, tom 2, Univerzitet u Istočnom Sarejevu, Filozofski fakultet Pale, Pale, 2016. godine, (405-419), {{ISBN|978-99938-47-78-6}} COBISS.RS-ID 5843480
 84. Diskurs Karađorđeve ličnosti u srpskoj književnosti, „Književnost i jezik“, godina LXIII, br. 1-2, časopis Društva za srpski jezik i književnost Srbije, Beograd, 2016, (79-91) ISSN 0454-0689 UDK [821.163.41+81]:37
 85. Verlängerte Kindheit in Ćopićs Schaffen, Zbornik radova sa naučnog skupa Kindheit, Jugend und Alter im Werk von Branko Ćopić, Institut für Slawistik der Karl-Franzens-Universität Graz – und Universitätsbibliothek der Republika Srpska in Banja Luka 2016, (107-121) {{ISBN|978-99976-27-02-5}} (Narodna i univerzitetska biblioteka Republike Srpske) {{ISBN|978-3-9504084-7-8}} (Institut für Slawistik der Karl-Franzens-Universität Graz) COBISS.RS-ID 6074904
 86. Imanentna poetika Isidore Sekulić, „Zbornik radova Učiteljskog fakulteta“, Prizren-Leposavić, br. 10, Leposavić, 2016, (31-49), ISSN 1452-9343 COBISS.SR-ID 226529548
 87. Emir Kusturica kao zajednički imenitelj za film, muziku i književnost, Zbornik radova sa X međunarodnog naučnog skupa „Srpski jezik, književnost, umetnost“, održanog na Filološko-uetničkom fakultetu u Kragujevcu, knjiga 2, Kragujevac, 2016, (611-629) {{ISBN|978-86-85991-95-0}} COBISS.SR-ID 226731788
 88. Kafkini mali narativi kao otvorene parabole, Zbornik Matice srpske za književnost i jezik, knj. 64, sv.2, 2016, (419-429), Matica srpska, Novi Sad, ISSN 0543-1220 COBISS.SR-ID 9627138
 89. Eine Landkarte von Andrićs Zeichen, Zbornik radova sa naučnog skupa Andrićs Zeichen: Ivo Andrić als Denker, Philosoph, Psychologe, Logiker und Asthet, Institut für Slawistik der Karl-Franzens-Universität Graz – und Universitätsbibliothek der Republika Srpska in Banja Luka, Svet knjige, 2016, (99-117) {{ISBN|978-99976-27-04-9}} (Narodna i univerzitetska biblioteka Republike Srpske) {{ISBN|978-3-9504299-1-6}} (Institut für Slawistik der Karl-Franzens-Universität Graz) {{ISBN|978-86-7396-589-5}} (Svet knjige) COBISS.RS-ID 6216216
 90. Religiozna tematika u posleratnom pesništvu: Pavlović, Popa, Lalić, „Nasleđe“ časopis za književnost, jezik, umetnost i kulturu, godina 12, br. 34, 2016, (9-20), Filološko-umetnički fakultet Kragujevac, Kragujevac, ISSN 1820-1768=Nasleđe (Kragujevac) COBISS.SR-ID 115085068
 91. Unutrašnje putovanje Isidore Sekulić, „Slowianie w podrozy“, Tom II, Literatura, Wydawanictwo Uniwersytetu Gdanskiego, Gdansk, 2016, (63-74), {{ISBN|978-83-7865-393-6}}
 92. Ćopićs Bosnien als besonderer ethisch-psychologischer und sozial-historischer Komplex, Zbornik Ćopićs poetik des raumes, Institut fur Slawistik der Karl-Franzens-Universitat Graz, Narodna i univerzitetska biblioteka Republike Srpske, Banja Luka, 2017, (113-129), {{ISBN|978-3-9504084-9-2}} Institut fur Slawistik der Karl-Franzens-Universitat Graz {{ISBN|978-99976-27-11-7}} Narodna i univerzitetska biblioteka Republike Srpske, Banja Luka, Grac – Banjaluka, COBISS.RS-ID 6662424
 93. Die „Alienation“ von Rajka Radaković, Zbornik Andrićs Fraulein, Institut fur Slawistik der Karl-Franzens-Universitat Graz, Narodna i univerzitetska biblioteka Republike Srpske, Banja Luka, Svet knjige, Beograd, 2017, (99-109), {{ISBN|978-3-9504299-0-9}} Institut fur Slawistik der Karl-Franzens-Universitat Graz, {{ISBN|978-99976-27-15-5}} Narodna i univerzitetska biblioteka Republike Srpske, Banja Luka, Grac – Banjaluka, {{ISBN| 978-86-7396-615-1}} Svet knjige, Beograd, COBISS.RS-ID 6791192
 94. Inovacije u nastavi srpskog jezika i književnosti, Tematski zbornik radova od nacionalnog značaja sa naučnog skupa s međunarodnim učešćem Inovacije u vaspitanju i obrazovanju: digitalizacija, inovativni programi i modeli, Učiteljski fakultet u Leposaviću, 2017, (55-67), ISBN 978-86-8443-43-5 Uneseni ISBN nije važeći. COBISS.SR-ID 247484684
 95. Eksplicitne i implicitne odrednice Isidore Sekulić u ruskoj književnosti, „Nasleđe“ časopis za književnost, jezik, umetnost i kulturu, godina 14, br. 37, 2017, (53-59), Filološko-umetnički fakultet Kragujevac, Kragujevac, ISSN 1820-1768=Nasleđe (Kragujevac) COBISS.SR-ID 115085068
 96. Duhovni i nacionalni identitet u „Jutarnjoj svetosavskoj molitvi“ Mirka Magaraševića, Zbornik radova Učiteljskog fakulteta, br. 11, Učiteljski fakultet u Prizrenu –Leposaviću, 2017, (19-29), ISSN 1452-9343= Zbornik radova Učiteljskog fakulteta Prizren – Leposavić COBISS.SR-ID 247600652
 97. Andrić i Isidora ili ćutanje i samoća, Zbornik radova sa XI međunarodnog naučnog skupa održanog na Filološko-umetničkom fakultetu u Kragujevcu „Srpski jezik, književnost, umetnost“, knjiga II, Filološko-umetnički fakultet u Kragujevcu, Kragujevac, 2017, (177-187), {{ISBN|978-86-80796-08-6}} COBISS.SR-ID 248653068

Knjiga pesama[uredi | uredi kod]

 1. Karavandžija, Dom kulture „Sveti Sava”/„Hvosno”, Kosovska Mitrovica, 2010.

Nagrade[uredi | uredi kod]

 1. Sija knjiga majke Angeline, Banatski kulturni centar Novo Miloševo, Kulturno-prosvetna zajednica opštine Sečanj, eparhija sremska, radio-televizija Vojvodine, Matica srpska, 2014. godine.
 1. {{ISBN|978-86-84143-18-3}}
 2. ISBN 86-84143-07-8