Gradonačelnik Beograda

Izvor: Wikipedija
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretragu

Gradonačelnik Beograda predstavlja i zastupa Grad i vrši izvršnu funkciju u Gradu Beogradu. On je, takođe, predsednik Gradskog veća u kojem ima pravo glasa.

Gradonačelnik se bira neposredno, istovremeno kada i odbornici za Skupštinu grada i ima pomoćnika i zamenika koji ga zamenjuje u slučaju duže odsutnosti ili drugih razloga sprečenosti da obavlja svoju dužnost.

Nadležnosti

[uredi | uredi kod]

Gradonačelnik Beograda:

 • imenuje i razrešava zamenika gradonačelnika uz saglasnost Skupštine grada
 • neposredno izvršava i stara se o izvršavanju odluka i drugih akata Skupštine grada
 • predlaže odluke i druge akte koje donosi Skupština grada, kao i način rešavanja pitanja o kojima odlučuje Skupština grada
 • stara se o izvršavanju poverenih poslova iz okvira prava i dužnosti Republike
 • usmerava i usklađuje rad Gradske uprave
 • predlaže postavljenje i razrešenje načelnika i zamenika načelnika Gradske uprave
 • odlučuje o davanju na korišćenje, odnosno u zakup, kao i o otkazu ugovora o davanju na korišćenje, odnosno u zakup i stavljanju hipoteke na nepokretnosti koje koriste organi Grada i Gradska uprava, uz saglasnost Republičke direkcije za imovinu Republike Srbije
 • naredbodavac je za izvršenje budžeta
 • donosi pojedinačne akte za koje je ovlašćen zakonom, Statutom ili odlukom Skupštine grada
 • obrazuje stručna radna tela za pojedine poslove iz svog delokruga
 • vrši i druge poslove utvrđene Statutom i drugim aktima Grada

Sadašnji gradonačelnik

[uredi | uredi kod]

Od izbora 2004. godine do svoje smrti, 27. septembra 2007, gradonačelnik Beograda bio je Nenad Bogdanović iz Demokratske stranke. Na izborima je izabran u drugom krugu, dobivši 50,19% glasova, a protivkandidat mu je bio Aleksandar Vučić iz Srpske radikalne stranke.

Do izbora novog gradonačelnika, dužnosti gradonačelnika vršio je Zoran Alimpić, predsednik Skupštine grada. Zamenica gradonačelnika bila je Radmila Hrustanović, a pomoćnica − Gorica Mojović.

Od 19. avgusta 2008. do 2013. gradonačelnik je bio Dragan Đilas.

Vidi još

[uredi | uredi kod]

Izvori

[uredi | uredi kod]