Gerhard Ertl

Izvor: Wikipedija
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretragu

Gerhard Ertl (nem. Gerhard Ertl, rođen 10. oktobra 1936. u Štutgartu) je fizičar koji je doprineo razvoju takozvane površinske hemije. Od 1986. do 2004. bio je direktor odseka fizičke hemije na Institutu Fric Haber u Berlinu. Oktobra 2007. dodeljena mu je Nobelova nagrada za hemiju za istraživanje hemijskih reakcija na čvrstim površinama.

Gerhard Ertl

Doktorirao je 1965. na Tehničkom univerzitetu u Minhenu sa temom „O kinetici katalitičke oksidacije vodonika na kristalima germanijuma“ (Über die Kinetik der katalytischen Oxidation von Wasserstoff an Germanium-Einkristallen). Od 1996. radi kao profesor na Humboltovom univerzitetu u Berlinu.

Gerhard Ertl se bavio utvrđivanjem mehanizama na molekularnom nivou koji utiču na katalitičku sintezu amonijaka na gvožđu (Haber-Bošov proces) i katalitičku oksidaciju ugljen-monoksida u prisustvu paladijuma (katalitička konverzija). Otkrio je fenomen oscilatornih reakcija na površini platine i elektronskim mikroskopom dobio prve slike promena koje se zbivaju pri ovakvoj reakciji.

Njegov rad je dao objašnjenja za smanjenje sloja ozona u atmosferi, funkcionisanje katalitičkih posuda u automobilskim motorima i.t.d.

Eksterni linkovi

[uredi | uredi kod]