Pravilni poliedri

Izvor: Wikipedija
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretragu
„Kocke“ u obliku pravilnih poliedara. Koriste se za dobijanje slučajnih brojeva u određenom opsegu

Pravilni poliedri (ili platonska čvrsta tela) su pravilni konveksni poliedri čije su zajedničke karakteristike:

 • Svaki pravilni poliedar je omeđen površima istog oblika
 • Ove površi su pravilni mnogoulgovi,
 • Iz svakog temena jednog pravilnog poliedra polazi jednak broj ivica,
 • Jedan pravilni poliedar se ne može dobiti spajanjem više drugih

Ovih geometrijskih tela ima svega pet:

 1. tetraedar,
 2. heksaedar (kocka),
 3. oktaedar,
 4. dodekaedar i
 5. ikosaedar.

Površina poliedra[uredi | uredi kod]

Površina geometrijskog tijela je ukupna površina svih ploha koje ga omeđuju. Površina poliedra je zbir površina svih njegovih strana.
Prizma
B – površina baze
P – površina strane,
o –obim baze
v – dužina visine
Za uspravnu prizmu vrijedi
Piramida
B – površina baze
P – površina strane
v – dužina visine
Krnja piramida
, – povrsine baza
P – površina strana
v – dužina visine

Zapremina[uredi | uredi kod]

Zapremina geometrijskog tijela je mjera prostora kojeg tijelo zauzima.

Prizma
Piramida
Krnja piramida

Pet pravilnih poliedara[uredi | uredi kod]

Pet pravilnih poliedara
Ime Tetraedar Heksaedar
ili Kocka
Oktaedar Dodekaedar Ikosaedar
Slika Tetrahedron.jpg

(Animacija)

Hexahedron.jpg

(Animacija)

Octahedron.jpg

(Animacija)

Dodecahedron.jpg

(Animacija)

Icosahedron.jpg

(Animacija)

Razmotana
figura
Tetrahedron flat.svg Hexahedron flat.svg Octahedron flat.svg Dodecahedron flat.svg
Icosahedron flat.svg
Površi 4 trougla 6 kvadrata 8 trouglova 12 petouglova 20 trouglova
Broj ivica/temena 6 / 4 12 / 8 12 / 6 30 / 20 30 / 12
Broj ivica u
jednom temenu
3 3 4 3 5

Kocka[uredi | uredi kod]

Kocka je pravilna četverostrana prizma. Spada u paralelepipede. Sastoji se od šest podudarnih kvadrata, njenih strana. Ima 12 ivica i 8 vrhova.

Formule
Zapremina
Površina
Manja dijagonala
Prostorna dijagonala
Radijus upisane sfere
Radijus opisane sfere

Oktaedar[uredi | uredi kod]

Oktaedar je geometrijsko tijelo omeđeno sa osam međusobno podudarnih površi koje imaju oblik jednakostranicnih trouglova i raspoređene su tako da tijelo ima dvanaest ivica i sest tjemena.
Oktaedar se još može opisati i kao jednakostranična četvrostrana bipiramida i kao jednakostranična linearna antiprizma.
Formule
Zapremina
Površina </math>
Poluprečnik upisane sfere
Poluprečnik opisane sfere

Ikosaedar[uredi | uredi kod]

Ikosaedar je omeđen sa dvadeset međusobno podudarnih površi koje imaju oblik jednakostraničnih trouglova. Raspoređene su tako da tijelo ima trideset ivica i dvanaest tjemena.
Formule
 1. Površina
 2. Zapremina
 3. Poluprečnik upisane sfere
 4. Poluprečnik upisane sfere

Dodekaedar[uredi | uredi kod]

Dodekaedar je geometrijsko tijelo omeđeno sa dvanest međusobno podudarnih površi koje imaju oblik

Formule
Površina
Zapremina
Poluprečnik upisane sfere |
Poluprečnik opisane sfere

Tetraedar[uredi | uredi kod]

Tetraedar je geometrijsko tijelo koga ograničavaju četiri trougaone površi i, koje zajedno sa dijelom prostora koga omeđuju jednoznačno formiraju tijelo sa četiri tjemena i šest ivica.
Naziv se u koristi za pravilni tetraedar, kod koga su ove četiri površi podudarni jednakostranični trouglovi.
Formule
Površina
Zapremina
Poluprečnik opisane sfere
Poluprečnik upisane sfere
Visina
Ugao između ivice i površi
Ugao između dvije površi