Neuronauka

Izvor: Wikipedija
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretragu
Animacija presjeka mozga odraslog čovjeka

Neuronauka je široka oblast koja se bavi naučnom studijom nervnog sistema, uključujući strukturu, funkcije, istoriju evolucije, razvoj, genetiku, biohemiju, fiziologiju, farmakologiju i patologiju nervnog sistema. Tradicionalno je svrstavana u biologiju. Skorašnja presijecanja interesovanja mnogih naučnih oblasti i disciplina, uključujući kognitivnu i neuropsihologiju, računarstvo, statistiku, fiziku i medicinu, dovela su do širenja zadataka neuronauke, i danas uključuje svako naučno i sistematsko, eksperimentalno i teorijsko istraživanje centralnog i perifernog nervnog sistema bioloških organizama. Metodologije koje koriste neuronaučnici obuhvataju analizu biohemijskih procesa i genetičke analize dinamike individualnih nervnih ćelija i njihovih molekularnih sastojaka, do vizuelnog predstavljanja perceptualnih i motornih procesa u mozgu.

Neuronauka se nalazi na granici između istraživanja mozga i uma. Analiza i studija mozga je od velike važnosti za razumijevanje i shvatanje načina na koje percipiramo i obavljamo interakcije sa okolinom i posebno, na koje se sve načine ljudsko iskustvo i ljudska biologija međusobno uslovljavaju.