Marinska biologija

Izvor: Wikipedija
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretragu
Svjetski morski okoliš
Račić veslonožac
Morska zvjezdača "trnova kruna"
Morske vidre

Marinska biologija ili biologija mora je grana biologije koja proučava organizme u oceanima, morima i bočatim vodama. Budući da mnoga taksonomska koljena porodice i rodovi životinja obuhvaćaju vrste od kojih neke žive u moru, a druge na kopnu, marinska biologija klasificira vrste prvenstveno na temelju njihova okoliša, a ne taksonomije. Marinska biologija razlikuje se od marinske ekologije po tome što je marinska ekologija usmjerena na interakciju, tj. međusobno djelovanje organizama i okoliša, dok marinska biologija proučava same životinje.