Marinska biologija

Izvor: Wikipedija
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretragu
Svjetski morski okoliš
Račić veslonožac
Morska zvjezdača "trnova kruna"
Zelena kornjača
Morske vidre

Marinska biologija ili biologija mora je grana biologije koja proučava organizme u oceanima, morima i bočatim vodama. Budući da mnoga taksonomska koljena porodice i rodovi životinja obuhvaćaju vrste od kojih neke žive u moru, a druge na kopnu, marinska biologija klasificira vrste prvenstveno na temelju njihova okoliša, a ne taksonomije. Marinska biologija razlikuje se od marinske ekologije po tome što je marinska ekologija usmjerena na interakciju, tj. međusobno djelovanje organizama i okoliša, dok marinska biologija proučava same životinje.