Metrični sistem

Izvor: Wikipedia

Metrični sistem ili metrički sistem je naziv za decimalni sistem mjerenja, koji se zvanično koristi u SI sistemu mjerenja. Metrični sistem se razvio nakon pada francuske monarhije. Nacionalini savjet republike je 1795. poništio dotada vrijedne mjere koje su se u čitavoj Francuskoj razlikovale. Stare mjere su zamijenjene jedinicama metričkog sistema.

Jedinica dužine[uredi - уреди]

Metar je definisan kao desetmilionski dio dužine razmaka između pola i ekvatora. Podjela metra podliježe decimalnom sistemu sa latinskim i grčkim prefiksima.

Jedinica mase[uredi - уреди]

Kao jedinica mase je definisan kilogram. Jedan kilogram je jednak prototipu normnog kilograma, čuvanog u Internacinalnom Uredu za Težine i Mjerenja ( International Bureau of Weights and Measures ). Manja jedinica je gram koja po staroj definiciji odgovara težini jednog kubnog centimetra vode na temperaturi od 4 °C, kada voda ima najveću gustoću (anomalija vode). Nova definicija gram označuje kao hiljaditi dio normne jedinice kilograma (po SI-u) ili kao 1×10-3 kg.

Jedinica zapremine[uredi - уреди]

Kao jedinica zapremine je definisan jedan litar što odgovara 1000 kubičnih centimetara.

Istorija[uredi - уреди]

Poslije uvođenja metričnog sistema mjere, u Francuskoj je napravljen jedan štap dužine od jednog metra od spoja platine i iridijuma čije su kopije podijeljene po cijelom svijetu kao standard. Za standardiziranje težine je napravljen jedan cilindar od platine težine 1000g (1kg kao norma).

Na početku se francuzi nisu htjeli pomiriti sa novim jedinicama koje su se tek 1840. probile u čitavoj republici. U Velikoj Britaniji metrični sistem je uveden tek 1864. godine paralelno sa britanskim Imperial Units sistemom. 1866. metrični sistem je uveden i u SAD, a u Njemačku tek 1870/71.

Metrični sistem je prenešen na elektricitet, magnetizam, temperaturu itd. i od 1921 vrijedi kao Internationalni Sistem za mjeru (SI).