Metafosforna kiselina

Izvor: Wikipedia
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretragu
Metafosforna kiselina
Metaphosphoric acid.svg
model
IUPAC ime
Identifikacija
CAS registarski broj 37267-86-0 DaY
PubChem[1][2] 3084658
MeSH Metaphosphoric+acid
Jmol-3D slike Slika 1
Svojstva
Molekulska formula H3P3O9
Molarna masa 240 g/mol
Agregatno stanje bele staklaste ljuspice
Gustina 2,2 g/ml (tečnost)
Tačka topljenja

21 °C, 294 K, 70 °F

Tačka ključanja

158 °C, 431 K, 316 °F

Opasnost
EU-klasifikacija Korozivno(C)
NFPA 704
NFPA 704.svg
0
3
2
COR
Srodna jedinjenja
Srodna fosforne kiseline hipofosforna kiselina
fosforasta kiselina
pirofosforna kiselina
tripolifosforna kiselina
hipofosforasta kiselina
perfosforna kiselina
permonofosforna kiselinaUkoliko nije drugačije napomenuto, podaci se odnose na standardno stanje (25 °C, 100 kPa) materijala

Infobox references

Metafosforna kiselina ((HPO3)3, H3P3O9) je neorganska ciklična kiselina fosfora. Njen anhidrid je fosfor(V)-okisd. Monomer kod ove kiseline je HPO3 a ona kao takva predstavlja najniži polimer (ima 3 monomera).

Struktura[uredi | uredi kod]

Zato što su krajevi metafosforne kiseline sabijeni, ona se od tripolifosforne kiseline (H5P3O10) razlikuje za H2O. Njen oblik je cikličan, gde glavni šestougaoni prsten čine atomi fosfora i kiseonika povezani jednostrukim vezama a za atome u šestouglu se vezuju dvostrukom vezom kiseonik (3) i OH grupa (3). Zbog takve strukture, pripada klasi trobaznih kiselina.

Jedinjenja i reakcije[uredi | uredi kod]

Ova kiselina će disocirati na 3 vodonikova katjona i kiselinski ostatak. Taj kiselinski ostatak gradi soli koje se zovu metafosfati. Primer jedinjenja sa takvim (P3O93-) anjonom je natrijum-heksametafosfat (Na6P6O18) koji se koristi kao aditiv u prehrambenoj industriji.

Ona se rastvara se u vodi, pri čemu stajanjem rastvora postepeno prelazi u fosfornu kiselinu. Metafosforna kiselina (kao monomer) nastaje dehidratacijom pirofosforne kiseline po sledećoj jednačini:

HP4O7 → HPO3 + H2O

A njenom dehidratacijom se dobija njen anhidrid, fosfor(V)-oksid:

2HPO3 → P2O5 + H2O

Mere predostrožnosti[uredi | uredi kod]

Trimetafosforna kiselina je veoma otrovna kao što gradi takođe veoma otrovne soli. Iritira disajni trakt a simptomi su upala grla i otežano disanje. Ukoliko je unesena putem hrane uzrokuje upale u ustima i grlu kao i povraćanje i bol u stomaku. Takođe je opasna i u kontaktu sa kožom gde izaziva upale i bol. Pri izvođenju ogleda u laboratoriji preporučljivo je koristiti zaštitne naočare, laboratorijski matil i dobre rukavice.

Upotreba i uloga[uredi | uredi kod]

Kao i druge kiseline fosfora, najčešće se koristi u proizvodima domena poljoprivrede. Biljke svoje potrebe za fosforom zadovoljavaju preko fosforne i metafosforne kiseline. Predložen je i metod titracije i ekstrakcije vitamina C (askorbinske kiseline) posredstvom ove kiseline.

Reference[uredi | uredi kod]

  1. Li Q, Cheng T, Wang Y, Bryant SH (2010). „PubChem as a public resource for drug discovery.”. Drug Discov Today 15 (23-24): 1052-7. DOI:10.1016/j.drudis.2010.10.003. PMID 20970519.  edit
  2. Evan E. Bolton, Yanli Wang, Paul A. Thiessen, Stephen H. Bryant (2008). „Chapter 12 PubChem: Integrated Platform of Small Molecules and Biological Activities”. Annual Reports in Computational Chemistry 4: 217-241. DOI:10.1016/S1574-1400(08)00012-1. 

Spoljašnje veze[uredi | uredi kod]